Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent
 • Stand­plaats Apeldoorn
 • Contractduur Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.256 - €5.003
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 7 augustus Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer 1104830
 • Plaatsingsdatum 14 juli 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

“Als procesdeskundige heb ik elke dag voor een nieuwe uitdaging gestaan. Het combineren van ICT, inhoudelijke kennis en de samenwerking met verschillende partijen maakte mijn werk uitdagend. Ik heb bijgedragen aan de totstandkoming van nieuwe applicaties en het neerzetten van een volledige werkend proces. Het continue verbeteren van processen en de samenwerking tussen verschillende partijen heeft mij voldoening en energie gegeven." Saïda Tarrah - Business Analist bij de Belastingdienst.

De functie

In jouw rol als Procesdeskundige ligt de focus op gegevensuitwisselingsprocessen zoals het inwinnen en verstrekken van gegevens van en naar derden. Je hebt van begin tot eind een goed beeld van de schakels in de procesketen. Je signaleert risico’s in de procesketen en systemen, geeft aan waar verbeteringen nodig zijn en neemt regie over de implementatie daarvan.

Wij werken binnen het scaled agile framework (Safe) in samenwerking met IV-Gegevens op een agile/scrum-werkwijze aan de voorbereiding en realisatie van epics en features.

Vanuit jouw deskundigheid ben je actief betrokken bij ontwerp- en implementatietrajecten van nieuwe ontwikkelingen en van verbeteringen. Bij nieuwe ontwikkelingen binnen de Belastingdienst vertaal je (samen met IV-Gegevens) de informatie naar de gevolgen voor het operationele proces en naar het proces van de gegevenspartner conform de agile/scrum-werkwijze.

Je neemt dus deel aan de Agile ontwikkelketen en onderzoekt, signaleert en beoordeelt veranderingen in het proces. Vanuit het perspectief van het business proces werk je eisen en wensen uit in functionele eisen. Vervolgens adviseer je collega’s en het management over de inrichting en de uitvoeringsmogelijkheden daarvan in het proces en ondersteun je bij de implementatie ervan. Jij weet precies wat er nodig is om de juiste gegevens op het juiste moment beschikbaar te stellen aan klanten van de Belastingdienst.

Als procesdeskundige houd je in de gaten dat niet alleen de functionele maar ook de non-functionele specificaties en acceptatiecriteria in een wijziging van een ICT-voorziening worden meegenomen. Daarvoor werk je nauw samen met de procescoördinatoren, -beheerders, -deskundigen en ketenregisseurs. Afdeling overstijgend werk je nauw samen met de ICT afdeling en heb je regelmatig contact met de overige directies.

Over de gegevensuitwisselingen heb je regelmatig contact met afdelingen binnen de Belastingdienst, maar ook met organisaties buiten de Belastingdienst. Participeren in het tot stand komen van Service Level Agreements met derden, het stellen van (rand)voorwaarden, maken van afspraken en vastleggen in documenten, daarbij rekening houdend met AVG compliancy, is ook onderdeel van het takenpakket.

Jij neemt initiatief en pakt de regie om waar nodig partijen bij elkaar te brengen. Daarbij behartig je verschillende belangen en weet je prioriteiten te stellen. Je vertegenwoordigt het team Procesregie afdeling overstijgend in overleggen en projecten, hebt zeer regelmatig contact met de ICT afdeling, zowel met het management als met de scrumteams, je geeft het management en collega’s advies over de inrichting en de uitvoeringsmogelijkheden. Jouw mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden zijn dus goed op orde.

Zullen we zakendoen en word jij de nieuwe collega? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met John Schuijt, teammanager Procesregie.

Functie-eisen

 • Je bent in het bezit van een HBO diploma, in een relevante richting, bij voorkeur bedrijfskunde of ICT.
 • Kennis van en ervaring met systeem ontwikkeltrajecten en implementatietrajecten.
 • Kennis van privacy wetgeving en het daarop betrekking hebbende AVG is een pré.
 • Gedegen kennis van de primaire processen van de belastingdienst is een pré.
 • Je hebt minimaal drie jaar werkervaring, bij voorkeur in gegevensverwerkende processen.

Jouw competenties?

 • overtuigingskracht
 • klantgerichtheid
 • plannen en organiseren
 • organisatiesensitiviteit
 • analyseren

Herken jij jezelf ook hierin?
Het geheel overzie je zonder details over het hoofd te zien. Complexe materie weet je door je analytische vaardigheden eenvoudig uit te leggen. Daarnaast heb je aanpassingsvermogen, overtuigingskracht en de drive om verbeteringen door te voeren. Je wilt jezelf continu blijven ontwikkelen, zowel persoonlijk als vakinhoudelijk. Ook heb je een groot verantwoordelijkheidsgevoel, ben je stressbestendig, buitengewoon flexibel en laat je je niet snel uit het veld slaan. Creativiteit in denken en handelen past ook goed bij jou. Initiatief nemen en voortdurend verbeteren; dat typeert jou. Je kunt anderen op een plezierige wijze meenemen in jouw gedachtegang. Je bent gericht op samenwerking en een verbinder pur sang. Bovendien ben je creatief, oplossingsgericht en flexibel. Verder ben je ondernemend, je ontplooit initiatieven en durft verantwoorde risico's te nemen. Met jouw sterke analytische vermogen kun je snel een oordeel vormen over de informatie die je tot je beschikking hebt. Je weet met jouw team binnen de gestelde normen tijdig tot passende oplossingen te komen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Salaris­omschrijving

  In beginsel kan inschaling in de naast lagere salarisschaal plaatsvinden. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.

 • Maand­salaris Min €3.256 Max. €5.003 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je maandinkomen deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden.

Bijzonderheden

Voor interne sollicitanten is deze vacature vijf werkdagen eerder zichtbaar dan voor externe sollicitanten. Na de sluitingsdatum worden alle sollicitanten in één keer beoordeeld, wat betekent dat de interne sollicitant dus niet beschikt over een voorrangspositie, tenzij er sprake is van gelijke geschiktheid.

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:
Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen.
Op maandag 17 augustus 2020 vinden de selectiegesprekken plaats. Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde opleiding(en) als werkervaringseisen. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van 3 jaar te solliciteren.

De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer weten? Klik dan hier!

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Directie Centrale Administratieve Processen (CAP) is binnen de Belastingdienst verantwoordelijk voor een soepele en foutloze ontvangst, verwerking en verzending van (fiscale) gegevens aan burgers en bedrijven. Ook voert CAP de regie over, en is het verantwoordelijk voor, de massale productieprocessen en voor de betaalfunctie. Daarbij wordt nauw samengewerkt met belanghebbenden binnen de Belastingdienst, maar ook met externe ministeries als Justitie en Veiligheid en externe instellingen als het UWV en CBS.

De unit

Unit IBG, Inwinnen en Beschikbaar stellen van Gegevens, is t.a.v. gegevensuitwisseling het gezicht van B/CAP naar de buitenwereld. De unit onderhoudt hiervoor contacten met o.a. banken, verzekeraars en ondernemers. Maar ook met softwareleveranciers (voor de elektronische uitwisseling) van de gegevenspartners wordt contact onderhouden. De unit zorgt dus dat de organisaties op tijd en op juiste wijze de gegevens aanleveren die de Belastingdienst nodig heeft. Wet- en regelgeving liggen hieraan ten grondslag.

Daarnaast zijn er contacten met diverse partijen binnen de overheid die van de Belastingdienst gegevens verstrekt krijgen. Zodra er maatwerkcontact nodig is, komt onze unit in actie.

Het team

Team Procesregie van CAP unit IBG, Inwinnen en Beschikbaar stellen van Gegevens, is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, integratie, levering én het beheer van IV-oplossingen voor de Belastingdienstketen Gegevens. De business stelt de doelen en prioriteiten, waarna wij met behulp van de agile-werkwijze en conform het scaled agile framework de voorbereiding en realisatie (epics en features) coördineren.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken 30.000 mensen verspreid over het hele land. We zijn verantwoordelijk voor heffing, inning en controle van belastingen en premies volksverzekeringen. Daarnaast sporen we fraude op, verrichten we douanetaken en zorgen we voor de uitbetaling van voorlopige teruggaven en huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag. In teams werken medewerkers met uiteenlopende achtergronden en opleidingsniveaus aan de dienstverlening voor miljoenen burgers en bedrijven. Op dit moment is de Belastingdienst volop in beweging; de rol van data wordt steeds groter en werkzaamheden worden in toenemende mate gedigitaliseerd. Maar in welk team of vakgebied je ook werkzaam bent: bij de Belastingdienst heb je direct een verantwoordelijke functie, van waaruit je je in verschillende richtingen verder kunt ontwikkelen om burgers en bedrijven in Nederland nog beter van dienst te kunnen zijn. De Belastingdienst is op weg naar de toekomst!

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

John Schuijt, Teammanager Gegevens/IBG/HHG

06-11721959

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Jeffry Proost, Adviseur Werving & Selectie

06-46308500

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Servicemanager Gegevens

Belastingdienst
 • Stand­plaats Apeldoorn
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 7 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Procesdeskundige in de rol van productowner

Belastingdienst
 • Stand­plaats Apeldoorn
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 10 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Servicemanager / businessanalist

Belastingdienst
 • Stand­plaats Apeldoorn
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 19 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon