• Stand­plaats Rijswijk
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.913 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Techniek / productie
 • Reageren voor 1 december Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer WNZ-413.A
 • Plaatsingsdatum 10 november 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil jij verantwoordelijk zijn voor het tactisch beheer van de snelwegen in Zuid-Holland? Kun je integrale adviezen geven over het beheer, onderhoud en de uitbreiding van het wegennet op basis van beheer- en onderhoudsstrategieën, instandhoudingsplannen, prestatie- en risicomanagement? Kun je daarbij gebruik maken van de expertise van de verschillende specialisten in de assetmanagementteams en doe je dit vanuit een integrale samenwerking? Kun je daarnaast goed overzicht houden, ben je in staat om anderen te motiveren en te inspireren enneem je graag het voortouw? Dan zoeken we jou!

Hoe jij de Nederlandse infrastructuur veiliger gaat maken.
De regio Zuid-Holland is een economisch belangrijke regio die zich kenmerkt door een dichte bevolkingsgraad, intensieve industrie, de grootste haven van Europa en intensief gebruikte, complexe wegen- en waternetwerken. In de regio Zuid-Holland zijn er diverse projecten met een grote dynamiek, zoals de A4 bij Den Haag. De komende jaren staan in de regio verschillende grote aanleg- en renovatieprojecten gepland. Belangrijke thema’s zijn circulariteit en duurzaamheid.

Dit betekent in jouw rol:

 • adviseren van afdelingshoofd District over de projecten van Rijkswaterstaat (RWS) en projecten van derden in de omgeving, ter voorbereiding van bestuurlijke overleggen; dit doe je samen met de relatiemanager en verkeerskundige;
 • werken aan de lange termijnvisie van onze assets en deze visie vertalen naar het beheer van onze assets, welke bestaan uit civiele projecten, dynamisch verkeersmanagement, openbare verlichting, natuur en groen;
 • maken van afwegingen tussen de dagelijkse hectiek en de toekomstbestendige plannen om het wegennetveilig, betrouwbaar en beschikbaar te houden voor de weggebruiker;
 • zorgen voor een goede communicatie en effectieve afstemming; dit doe je samen met je collega’s binnen de regio’s en RWS-breed.

Dit is waar jij voldoening uit haalt

 • gevraagd en ongevraagd adviseren over vraagstukken binnen jouw vakgebied; dit doe je vanuit een breed overzicht van het werkveld en in actieve samenwerking met andere onderdelen van Rijkswaterstaat;
 • volgen van de landelijke ontwikkelingen binnen het assetmanagement (ISO55001) en vertalen van deze naar de vraagstukken in de regio Zuid-Holland;
 • zoeken naar verbetermogelijkheden, waarbij je de kwaliteit in jouw werk belangrijk vindt;
 • identificeren van knelpunten binnen werkprocessen, zorgen voor een goede probleemanalyse en opstellen van een goed verbeteradvies in lijn met de organisatie doelstellingen en kaders;
 • inspireren en motiveren van collega’s om verbetering te realeren en bijdragen aan een verdere ontwikkeling binnen het prestatiegericht en datagedreven assetmanagement;
 • fungeren als aanspreekpunt en coördinator voor de transitie naar een gebiedsgerichte ontwikkeling.

Wat wij aan jou waarderen?
Je bent een stevige adviseur met goede mondelinge en schriftelijke communicatie vaardigheden. Met jouw analytisch vermogen ben je in staat om in scenario’s te denken en een lange termijn visie te ontwikkelen. Daarnaast ben je bent flexibel en kun je goed organiseren.

Je bent een professional en dit betekent dat je eigen verantwoordelijkheid neemt, zoekt naar verbetering én verbinding in het werkproces en je gaat altijd op zoek naar hoe iets wél kan. Je kunt je relatienetwerk binnen en buiten Rijkswaterstaat onderhouden en actief inzetten. In een politiek-bestuurlijke omgeving en een grote organisatie zoals Rijkswaterstaat vind je makkelijk je weg, dit doe je met inlevingsvermogen en sensitiviteit.

Wil je meer informatie over de vacature voordat je gaat solliciteren?
Bel Anita Naarden (clusterleider) via 06-50802840 of Marc Stamhuis (senior assetmanager/tactisch beheerder) via 06-20413834. Zij staan jou graag te woord.

Lees hier meer over de projecten in Zuid-Holland, zoals bijvoorbeeld A4 Haaglanden N14 en A4 Burgerveen N14 (verbreding van de A4 tussen Amsterdam en Schiedam), A15 Papendrecht Gorinchem (verbreding van de A15), A24 Blankenburgverbinding (aanleg tunnel en nieuwe wegen), A16/A13 Rotterdam (aanleg landtunnel en nieuwe wegen), A44 Vervanging/renovatie (van viaducten tussen Amsterdam en Leiden), A4/20 Vervanging/renovatie (van viaducten bij Schiedam en in het Kethelplein), A20 Vervanging/renovatie beweegbare kleppen van de Giessenbrug.

Rijkswaterstaat werkt conform de adviezen van het RIVM rondom COVID-19
en heeft een aangepaste selectieprocedure.

Meer over de functiegroep Expert Vastgoed en Infrastructuur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Bij West-Nederland Zuid (WNZ) zetten we ons iedere dag in voor het beheer en onderhoud van de infrastructurele netwerken in onze regio. Een omvangrijke taak, gezien de 471 viaducten, 12 tunnels, 164 beweegbare en vaste bruggen, 256 kilometer kanalen en rivieren, 387 kilometer snelweg, 165 kilometer op- en afritten, 4 stormvloedkeringen en vele andere netwerkaspecten.

Het gebied waarin wij werkzaam zijn, is dichtbevolkt met intensief gebruikte en complexe wegennetwerken. Kleine verstoringen hebben grote impact. We pakken knelpunten in het hoofdwegennet dan ook snel en efficiënt aan. Zo hebben we de A4 Delft-Schiedam aangelegd, ontwikkelen we in opdracht van de provincie Zuid-Holland de Rijnlandroute tussen Katwijk en Leiden en realiseren we de Blankenburgverbinding tussen de A15 en de A20.

Ook staat ons gebied onder invloed van zowel de zee als de rivieren. Onze activiteiten bepalen de waterveiligheid van een groot deel van de Randstad. Sensoren in onze dijken en stormvloedkeringen monitoren constant de kwaliteit van onze waterkeringen, bijvoorbeeld die van de belangrijke Maeslantkering. Verder nemen we, in het kader van het Deltaprogramma, diverse nieuwe maatregelen voor de waterveiligheid op korte en lange termijn.

De zorg voor onze veiligheid op de weg en over het water vereist een intensieve en goede samenwerking. Provincies, waterschappen, gemeenten en kennisinstituten zijn onze vaste partners. Ook binnen WNZ zelf staan samenwerking en ontwikkeling centraal. Hier trekt een groep professionele en betrokken collega’s samen op.

Districten Noord en Zuid, cluster Hoofdwegennet
De districten Noord en Zuid zorgen, samen met de andere netwerkmanagementafdelingen, voor de instandhouding van de netwerken van Rijkswaterstaat. We vormen het informatieportaal over de assets en vertalen deze informatie naar risico’s en kansen. We investeren fors in de kwaliteit van assetmanagement. Uitgaande van onze kennis en ervaring plannen we maatregelen rondom omgevings- en assetmanagement. Zo leggen we de basis voor de programmering van projecten. Wij zijn opdrachtgever richting Rijkswaterstaat Verkeer- en Watermanagement en Centrale Informatievoorziening en bepalen de kaderstellende prestatie-eisen waaraan de netwerken dienen te voldoen. De districten zijn verdeeld in 8 clusters: Hoofdwegennet, Hoofdvaarwegennet/Hoofdwatersysteem, Tunnels en gemalen, Bruggen en Sluizen, Mobiliteit, Prestatiemanagement en Informatievoorziening, Omgeving Noord en Omgeving Zuid. Het cluster HWN omvat ca 24 FTE.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Anita Naarden, clusterleider

06-50802840

Marc Stamhuis, senior assetmanager/tactisch beheerder

06-20413834

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Carolien Molenaar, adviseur Werving en Selectie

06-24837885

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijkswaterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior adviseur

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Rijswijk
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur projectsturing rijkswegen

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Haarlem, zie bijzonderheden
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 9 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Junior assetmanager groen en rivieren

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Eindhoven
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 7 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon