Procesmanager ruimtelijke transitie

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

 • Stand­plaats Utrecht, Den Haag, Assen, Zwolle, Roermond
 • Werkplekken 2
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.919 - €6.547
 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Agrarisch, Natuur / milieu, Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Reageren voor 7 juni Nog 12 dagen
 • Vacaturenummer RVO_20220209_12/13
 • Plaatsingsdatum 6 mei 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Een spilfunctie in het vormgeven van transities met ruimtelijk impact? Die heb je als procesmanager ruimtelijke transitie bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Dankzij jouw werk krijgen we de energietransitie, de stikstofopgave, herstel van biodiversiteit én verduurzaming van de landbouw op gang. Een veelzijdige baan, waarbij je niet alleen in Utrecht nodig bent, maar overal in Nederland aan de slag gaat. 

Je steekt je handen uit de mouwen. Want er moet nogal wat werk verzet worden om de transitieopgaven te realiseren. Vanuit jouw kennis en ervaring adviseer en faciliteer je de Rijksoverheid, zowel in nationaal als internationaal perspectief, en de regionale overheden. Hoe pakken we deze klus versneld aan? En hoe doen we dat in samenhang én samenspraak? Jij weet raad.

Een prachtige functie als jij je maatschappelijk betrokken voelt en impact wil zien van het werk dat je doet. Je identificeert betrokken partijen, legt verbinding met hen en bouwt stevige belangengemeenschappen op. De kunst is daarbij om het eigenaarschap bij de betrokken partijen te houden. Jij brengt de uitvoerbare acties zó in beeld dat ze meer gedragen en voorstelbaar worden.

Ter ondersteuning van het proces houd je een scherp oog op mogelijke tegengestelde belangen. Je begrijpt de politiek-bestuurlijke gevoeligheid van onderwerpen en je schat de haalbaarheid van besluiten juist in. Ontbreekt er expertise? Jij zorgt dat deze onderkend en gemobiliseerd wordt. Vaak lopen onze processen niet in een rechte lijn van a naar b. Dan stel jij de stappen bij, zo flexibel ben je wel.

Afhankelijk van jouw kennis en ervaring kom je in schaal 12 of schaal 13. Word je procesmanager in schaal 13? Dan krijg je extra verantwoordelijkheden. Je adviseert en informeert de ministeries over voorgenomen beleid. Of over gewenste verbeteringen in bestaand beleid. Zo creëer je een breder draagvlak en maak je meer snelheid in de uitvoering mogelijk. Vanuit jouw onafhankelijke rol ontstaat zo een feedback-loop naar beleidsontwikkeling. Ook coacht je collega-procesmanagers en neem je het voortouw in de doorontwikkeling van procesmanagement.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De teams Gebied en Ruimtelijke Ontwikkeling (GRO) versnellen maatschappelijke transities in en met gebieden en regio's. We dragen bij aan regionale en ruimtelijke transitieopgaven met een sterke nadruk op participatie van private en publieke partijen. GRO treedt hierbij op als versneller. Kortom: een voorbeeld van een proactieve Rijksoverheid die midden in de samenleving staat en problemen niet meer alleen zelf oplost, maar daarbij de rollen en verantwoordelijkheden van andere overheden, maatschappelijke partners en de markt erkent en de verbinding zoekt.

GRO trekt het proces om binnen de Rijksdienst Ondernemend Nederland (RVO) door te ontwikkelen naar een Expertisecentrum Gebiedsgerichte Aanpak. Het inbrengen van kennis over gebiedsgerichte integrerende aanpak in (inter)nationale sectorale programma’s én het inbrengen van kennis van (inter)nationale sectorale opgaven in gebieden met rijksbelang zijn als yin en yang. Door deze beide kennisvelden te combineren met expertises, dienstverlening, data en netwerk van RVO, ontstaat een uniek ecosysteem met het Expertisecentrum Gebiedsgerichte Aanpak als kristallisatiepunt.

We werken aan opdrachten van de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Economische Zaken en Klimaat (EZK), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Buitenlandse Zaken. Bij de teams GRO werken zo’n vijftig medewerkers.

Afdeling Duurzame bouw, Regio en Samenleving
De teams GRO horen bij de afdeling Duurzame bouw, Regio en Samenleving (DRS), van de directie Nationale Programma’s van RVO. De overige teams van de afdeling DRS ondersteunen een breed scala aan ontwikkelingen, zoals duurzame bouw, duurzame mobiliteit en regionale initiatieven. Centraal staan duurzaamheid, leefbaarheid en (sociale) innovatie. Qua opdrachtgevers kun je denken aan het directoraat-generaal (DG) Bedrijfsleven en Innovatie en DG Klimaat en Energie van EZK, DG Wonen en Bouwen van BZK en DG Milieu en Internationaal, DG Mobiliteit en DG Luchtvaart en Maritiem van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

RVO is een inclusieve werkgever die diversiteit omarmt. We maken ons hard voor gelijke kansen voor iedereen, ongeacht huidskleur, afkomst, religie, nationale afkomst, seksuele geaardheid, leeftijd, staatsburgerschap, burgerlijke staat, beperking of genderidentiteit. We streven ernaar om onze verschillen optimaal te benutten zodat we creativiteit, innovatie en talentontwikkeling kunnen stimuleren.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou.
Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij RVO. We zorgen voor een soepele en optimale dienstverlening. Met nationale en internationale programma’s; van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim te organiseren en maximaal gebruik te maken van digitale communicatie. En we bieden nieuwe inzichten en mogelijkheden door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen. Voor en achter de schermen zetten 4.500 mensen zich op verschillende vestigingen in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland.

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen zorgen dat we ons houden aan wet- en regelgeving. En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies. 

Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Robert Boom, procesmanager

06-20286499

Geert Budde (beschikbaar t/m 29 mei)

06-52401017

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior adviseur gebiedsgerichte aanpak

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Utrecht, Den Haag, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Adviseur gebiedsgerichte aanpak

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag, Utrecht, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Adviseur gebiedsgerichte aanpak internationaal

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag, Utrecht, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 7 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon