Procesmanager ruimtelijke transitie

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

 • Stand­plaats Den Haag, Utrecht, Assen, Zwolle, Roermond
 • Contractduur 1 jaar, tijdelijk met uitzicht voor onbepaalde tijd
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.214 - €6.989
 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Agrarisch, Natuur / milieu, Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Reageren voor 5 oktober Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer RVO_20230908_12/13
 • Plaatsingsdatum 19 september 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als procesmanager ruimtelijke transities bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), team Gebied en Ruimtelijke Ontwikkeling (GRO) vervul je een sleutelfunctie in het vormgeven van transities met ruimtelijk impact. Dankzij jouw inzet krijgen we de energietransitie, de stikstofopgave, herstel van biodiversiteit én de verduurzaming van de landbouw op gang. Een mooie functie als jij je maatschappelijk betrokken voelt en impact wilt zien van jouw werk.

Team GRO werkt onder 4 verschillende programmalijnen: Internationaal, Landelijk Gebied, Natuurinclusief en Landschap en Energie. En binnen deze programmalijnen aan meerdere projecten en programma’s. Voor deze vacature zijn we specifiek op zoek naar een procesmanager ruimtelijke transities voor het programma Landschap en Energie. Je gaat je bezighouden met het ontwerpen en begeleiden van gebiedsgerichte procesaanpakken voor de realisatie van energieprojecten. Hierbij ga je doelgericht en georganiseerd aan de slag om de ruimtelijke transitieopgaven te realiseren, steeds vanuit het perspectief van het gebied.

Een traject waar je direct mee zult starten betreft het programma VAWOZ (Verkenning Aanlanding Wind op Zee 2031-2040). Binnen dit programma word jij één van de omgevingsmanagers die het programmateam en de projectleiders ondersteunt bij het strategisch vormgeven én begeleiden van het regionale omgevingsmanagement. Vanuit jouw ruime kennis en ervaring op het gebied van omgevingsmanagement en/of procesmanagement en/of stakeholdermanagement adviseer je op het vlak van strategisch omgevingsmanagement, zodat de regio’s die nu in beeld zijn als mogelijke aanlandingslocaties voor Wind op Zee 2031-2040 goed bediend worden. Concreetheid, praktijkgerichtheid en resultaatgerichtheid zijn belangrijke elementen in hoe je te werk gaat. Jij bent binnen VAWOZ – samen met 2 ervaren collega-procesmanagers uit het GRO team - verantwoordelijk voor het strategisch vormgeven van het participatieproces – zowel strategisch áls praktisch, voor het ondersteunen van de projectleiders in de regio met de uitvoering daarvan, alsmede voor strategisch omgevingsmanagement en samen met de projectleiders gesprekken voeren met relevante regiopartijen en het begeleiden van werksessies in de regio.

Een belangrijke pijler onder de werkwijze van de afdeling GRO is het toepassen van een gebiedsgerichte aanpak, waarbij rekening gehouden wordt met alle relevante ruimtelijke gebiedskenmerken en samenwerking met en tussen gebiedspartijen centraal staat. Omdat wij erin geloven dat innovatieve oplossingen voor complexe ruimtelijke transities gezamenlijk en mét het gebied tot stand komen. Jij weet hoe we deze klus gecoördineerd en versneld kunnen aanpakken.

Ter ondersteuning van het proces houd je een scherp oog op mogelijke tegengestelde belangen. Je begrijpt de politiek-bestuurlijke gevoeligheid van onderwerpen en je schat de haalbaarheid van besluiten juist in. Ontbreekt er expertise? Jij zorgt dat deze onderkend en gemobiliseerd wordt. Vaak lopen onze processen niet in een rechte lijn van a naar b. Dan stel jij de stappen bij, zo flexibel ben je wel.

Je gaat als procesmanager ruimtelijke transities samenwerken met diverse partijen, je legt verbindingen en zorgt voor een gezamenlijk koers, met respect voor ieders belangen. Jij brengt de uitvoerbare acties zó in beeld dat ze meer gedragen en voorstelbaar worden. Een veelzijdige en belangrijke opgave.

Afhankelijk van jouw kennis en ervaring kom je in schaal 12 of schaal 13. De procesmanager in schaal 13 heeft extra verantwoordelijkheden. Je adviseert en informeert de ministeries over voorgenomen beleid of over gewenste verbeteringen in bestaand beleid. Zo creëer je een breder draagvlak en maak je meer snelheid in de uitvoering mogelijk. Vanuit jouw onafhankelijke rol ontstaat zo een feedback-loop naar beleidsontwikkeling. Ook coach je collega-procesmanagers en neem je het voortouw in de doorontwikkeling van procesmanagement.

Hoewel we op dit moment specifiek een procesmanager voor het programma VAWOZ zoeken, is het ook mogelijk dat je op een later moment aan de slag gaat in 1 van de andere 3 programma’s binnen het team GRO rond de thema’s Natuurinclusief, Landelijk Gebied en Internationaal. De standplaats van team GRO is Utrecht, maar we werken aan opdrachten door het hele land. Door het nieuwe werken kunnen het aantal reisbewegingen beperkt worden en kunnen we in overleg passend bij het werk ook rekening houden met je woonplaats.

Wil jij je verder professioneel ontwikkelen en een concrete bijdrage leveren aan heel Nederland? Dan moedigen wij je aan om te solliciteren en wellicht word jij onze nieuwe collega.

Voor deze functie neem je mee:

 • WO-werk- en denkniveau.
 • Minimaal 5 jaar ervaring met processen in het ruimtelijke, regionale domein, in zowel een beleidsvormende als uitvoeringsomgeving. We gaan ervan uit dat je niet alleen theoretische kennis over procesmanagement in het ruimtelijke, regionale domein hebt, maar ook praktijkervaring met de toepassing van dit vakgebied. Heb je meer dan 10 jaar ervaring? Dan kom je in aanmerking voor de functie in schaal 13.
 • Je hebt kennis van en ervaring met verschillende procesinstrumenten zoals joint fact finding, strategische omgevingsmanagement, gebiedsinnovatie, dialoogvoering, krachtenveld- en actorenanalyse, SWOT-analyse, creatieve sessies, ruimtelijke ontwerpateliers, conflictbemiddeling en/of mediation.
 • Je hebt conceptuele kennis van clusters en management van ruimtelijke transities.
 • Kennis van energietransitie vraagstukken is een pre.

Daarnaast zien we ook graag dat je een goede gesprekspartner bent die goed kan luisteren en zich uitstekend schriftelijk en mondeling kan uitdrukken. Je bent ondernemend, nieuwsgierig aangelegd en een beetje eigenwijs. Je bent een prettige collega om mee samen te werken en bent je bewust van de politieke sensitiviteit.

 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.214 Max. €6.989 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar, tijdelijk met uitzicht voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

RVO ondersteunt het ‘hybride werken’. Ons uitgangspunt is, dat je vanaf iedere locatie je werk kunt doen (vanuit huis, op kantoor of elders). Jouw aanwezigheid op de RVO-vestiging in Utrecht zal in nader te omschrijven situaties echter gewenst kunnen zijn. Voor deze functie is de verwachting gemiddeld 2 dagen per week.

Wij kunnen je in eerste instantie een contract voor bepaalde tijd bieden. Afhankelijk van functioneren en ontwikkelingen in opdrachten kan een vast contract in beeld komen.

Het betreft een: arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op vast.

Gesprekken zullen fysiek plaatsvinden in RVO kantoor Utrecht aan de Graadt van Roggenweg in de week van 12 oktober.

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Meer over de functiegroep Senior Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De teams Gebied en Ruimtelijke Ontwikkeling (GRO) versnellen maatschappelijke transities in en met gebieden en regio's. We dragen bij aan regionale en ruimtelijke transitieopgaven met een sterke nadruk op het participatieve proces van private en publieke partijen. GRO treedt hierbij op als versneller. Een voorbeeld dus van een proactieve rijksoverheid die midden in de samenleving staat en problemen niet meer alleen zelf oplost, maar daarbij de rollen en verantwoordelijkheden van andere overheden, maatschappelijke partners en de markt erkent en de verbinding zoekt.
Team GRO trekt het proces om binnen RVO door te ontwikkelen naar een Expertisecentrum Gebiedsgerichte Aanpak. Het inbrengen van kennis over gebiedsgerichte integrerende aanpak in (inter)nationale sectorale programma’s én het inbrengen van kennis van (inter)nationale sectorale opgaven in gebieden met rijksbelang zijn als Yin en Yang. Door deze beide kennisvelden te combineren met expertises, dienstverlening, data en netwerk van RVO, ontstaat een uniek ecosysteem met het Expertisecentrum Gebiedsgerichte Aanpak als kristallisatiepunt.

We werken aan opdrachten van diverse ministeries. Bij de teams GRO werken 50 medewerkers.

De teams GRO vallen binnen de afdeling Duurzame bouw, Regio en Samenleving (DRS), binnen de directie Nationale Programma’s van RVO. De overige teams van de afdeling DRS ondersteunen een breed scala aan ontwikkelingen, zoals de duurzame bouw, de duurzame mobiliteit en regionale initiatieven. Centraal staat duurzaamheid, leefbaarheid en (sociale) innovatie. Ze werken voor verschillende opdrachtgevers bij diverse ministeries, waaronder Economische Zaken (DG Bedrijfsleven en Innovatie, DG Klimaat en Energie), Binnenlandse Zaken (DG W&B), en I&W (DG Milieu en Internationaal, DG Mobiliteit, DG Luchtvaart en Maritiem).

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

RVO is een inclusieve werkgever die diversiteit omarmt. We maken ons hard voor gelijke kansen voor iedereen, ongeacht huidskleur, afkomst, religie, nationale afkomst, seksuele geaardheid, leeftijd, staatsburgerschap, burgerlijke staat, beperking of genderidentiteit. We streven ernaar om onze verschillen optimaal te benutten zodat we creativiteit, innovatie en talentontwikkeling kunnen stimuleren.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou!

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 6000 mensen zich in voor een duurzame, economisch sterke samenleving, binnen en buiten Nederland. Dit doen wij vanuit verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen adviseren over de toepassing van wet- en regelgeving en handelen bezwaar en beroepen af binnen de ruimte die wet- en regelgeving biedt. Ook zijn ze betrokken bij het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving. Communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland en de rest van de wereld een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Peter Ros, Programmamanager

06-52401597

Solliciteren?

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinator Duurzaam Onderwijs

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag, Utrecht, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 18 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur verduurzaming gebouwde omgeving

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag, Utrecht, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 30 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur verduurzaming scheepvaart en waterstof

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 2 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon