• Utrecht
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • schaal 12, schaal 13
  €4.278 - €7.094 (bruto)
 • Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Solliciteer voor 7 juni 2024
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • 2 werkplekken
Kenmerk: 51166, Plaatsingsdatum: 16 mei 2024

Als procesmanager ruimtelijke transitie bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), team Gebied en Ruimtelijke Ontwikkeling (GRO) vervul je een sleutelfunctie in het vormgeven van transities met ruimtelijk impact. Dankzij jouw expertise en inzet krijgen we de energietransitie, de stikstofopgave, herstel van biodiversiteit én de verduurzaming van de landbouw op gang. Daarbij heb je ook oog voor de inhoudelijke vraagstukken én de sociale structuren en netwerken waarbinnen de transities vorm moeten krijgen. Een mooie functie als jij je maatschappelijk betrokken voelt en impact wilt zien van jouw werk. 

Je gaat allereerst aan de slag binnen het programma gebiedsgerichte aanpak energie en werkt nauw samen met de programmamanager Energie. We merken in ons netwerk van samenwerkingspartners dat het bewustzijn groeit dat een gebiedsgerichte aanpak nodig is om de energietransitie voor elkaar te krijgen. Dat maakt dat onze energieportefeuille flink groeit en we versterking zoeken in het team van procesmanagers. Op termijn zien we ook voor ons dat je je procesmanagementvaardigheden inzet in 1 van de andere 3 programma’s binnen het expertisecentrum GebiedsGewijs rond de thema’s natuurinclusief, landelijk gebied en internationaal. 

Een voorbeeld van een programma waaraan je kunt gaan werken is het programma Gebiedsprocessen Mijnbouw. In dit programma adviseren we het Ministerie van Economische Zaken over de maatschappelijke inbedding van mijnbouwprojecten en geven we mede invulling aan de uitvoering van gebiedsprocessen bij mijnbouwontwikkelingen. Het is ook denkbaar dat je gaat meewerken aan de energietransitie in de grote industrieclusters in Nederland of het programma Verkenningen Aanlanding Wind op Zee 2031-2040 (pVAWOZ). Vanuit jouw ruime kennis en ervaring adviseer je in deze trajecten op het vlak van procesmanagement, zodat effectieve gebiedsprocessen en samenwerkingen met gebiedspartners tot stand komen. Jij weet hoe je het stakeholderveld moet organiseren, bent in staat om een gebiedsproces te ontwerpen en begeleiden en je stemt interventies af op de dynamiek en beoogde resultaten in het gebied en met de (interne) opdrachtgever. 

Ter ondersteuning van het proces hou je een scherp oog op mogelijke tegengestelde belangen. Je begrijpt de politiek-bestuurlijke gevoeligheid van onderwerpen en je schat de haalbaarheid van besluiten juist in. Ontbreekt er expertise? Jij zorgt dat deze onderkend en gemobiliseerd wordt. Vaak lopen onze processen niet in een rechte lijn van a naar b. Dan stel jij de stappen bij, zo flexibel ben je wel.

Je gaat als procesmanager samenwerken met diverse partijen, legt verbindingen en zorgt voor een gezamenlijke koers. Jij brengt de uit te voeren acties zó in beeld dat ze meer gedragen en voorstelbaar worden. Een veelzijdige en belangrijke opgave die je samen met collega’s, mede-overheden en andere uitvoeringspartners vormgeeft. 

Wil jij je verder professioneel ontwikkelen en een concrete bijdrage leveren aan heel Nederland? Dan moedigen wij je aan om te solliciteren en wellicht word jij onze nieuwe collega.

Afhankelijk van jouw kennis en ervaring kom je in schaal 12 of schaal 13. De procesmanager in schaal 13 heeft extra verantwoordelijkheden. Je adviseert en informeert de ministeries over voorgenomen beleid of over gewenste verbeteringen in bestaand beleid. Zo creëer je een breder draagvlak en maak je meer snelheid in de uitvoering mogelijk. Vanuit jouw onafhankelijke rol ontstaat zo een feedback-loop naar beleidsontwikkeling. Ook coach je collega-procesmanagers en neem je het voortouw in de doorontwikkeling van procesmanagement.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Expertisecentrum GebiedsGewijs versnelt maatschappelijke transities in en met gebieden en regio's. We dragen bij aan regionale en ruimtelijke transitieopgaven met een sterke nadruk op het participatieve proces van private en publieke partijen. GebiedsGewijs treedt hierbij op als versneller. Een voorbeeld dus van een proactieve rijksoverheid die midden in de samenleving staat en problemen niet meer alleen zelf oplost, maar daarbij de rollen en verantwoordelijkheden van andere overheden, maatschappelijke partners en de markt erkent en de verbinding zoekt.

We werken aan opdrachten van de ministeries van LNV, EZ, BZK en BZ. Bij Het Expertisecentrum GebiedsGewijs werken circa 65 medewerkers. Het expertisecentrum is onderdeel van de afdeling Duurzame bouw, Regio en Samenleving (DRS), binnen de directie Nationale Programma’s van RVO. De overige teams van de afdeling DRS ondersteunen een breed scala aan ontwikkelingen, zoals de duurzame bouw,  de duurzame mobiliteit en regionale initiatieven. Centraal staat duurzaamheid, leefbaarheid en (sociale) innovatie. Ze werken voor verschillende opdrachtgevers bij diverse ministeries, waaronder Economische Zaken (DG Bedrijfsleven en Innovatie, DG Klimaat en Energie), Binnenlandse Zaken (DG W&B), en I&W (DG Milieu en Internationaal, DG Mobiliteit, DG Luchtvaart en Maritiem).
 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Vandaag werken aan de wereld van morgen
De wereld verandert elke dag en wij veranderen mee. Met meer dan 6000 RVO’ers werken we iedere dag aan morgen. We ondersteunen, adviseren en stimuleren ondernemend Nederland. We helpen met innoveren en verduurzamen. Nationaal en internationaal, want ons werk stopt niet bij de grens. Samen werken we aan:
 

 • De verduurzaming van onze energievoorzieningen.
 • Het tegengaan van klimaatverandering.
 • Een omslag naar een duurzaam landbouw- en voedselsysteem.
 • Een sterke digitale economie.


Het zijn grote uitdagingen, maar wij geloven dat het mogelijk is. Daarom verbinden we ondernemers, overheden en organisaties om te bouwen aan het Nederland van morgen.
We doen het samen.
 

Wat doen we?
Wij maken overheidsbeleid bereikbaar en uitvoerbaar. Van voorlichting, advies en financiering tot het bieden van een luisterend oor voor ondernemers en organisaties. En dat is nog maar een klein onderdeel van wat we doen. Ondernemend Nederland is ontzettend veelzijdig en daarom zijn wij dat ook.
 

Divers maakt beter
Met enorme uitdagingen op komst, is het juiste talent aan boord hebben belangrijk. Het maakt bij ons niet uit wie je bent. Wij kijken naar wat je kunt en waar jouw ambities liggen. Om de wereld duurzamer te maken hebben we ideeën nodig uit alle hoeken van de samenleving. Daarom hebben we voor iedereen plaats bij RVO, zolang je maar nieuwsgierig en ondernemend bent. We geven je vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheid. Want zo boek jij de mooiste resultaten. Voor jezelf, voor ondernemers en voor morgen.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren RVO

Solliciteren?

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Innovation Designer

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior procescoördinator energieprojecten

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag, Utrecht, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 7 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur bodemsanering en milieu-investeringen

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Zwolle
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 27 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon