Procesondersteuner Huis voor Klokkenluiders

Huis voor Klokkenluiders

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.881 - €4.070
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Administratief / secretarieel, Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 15 december
 • Vacaturenummer HvK/2021/05
 • Plaatsingsdatum 26 november 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Momenteel is het wetsvoorstel Wet Bescherming van klokkenluiders (hierna: de nieuwe wet) in behandeling. Deze nieuwe wet die in plaats komt van de huidige wet Huis voor Klokkenluiders heeft directe gevolgen voor het werk van het Huis voor klokkenluiders (hierna het Huis).

Het Huis dient, als bevoegde autoriteit, per 17 december 2021 een meldkanaal te hebben ingericht voor het ontvangen en in behandeling nemen van informatie over misstanden met een maatschappelijk belang (hierna: misstanden) en inbreuken op het Unierecht (hierna: inbreuken). Om doeltreffende communicatie mogelijk te maken met personeelsleden die verantwoordelijk zijn voor het behandelen van meldingen, moet het Huis voor Klokkenluiders beschikken over een kanaal dat gebruiksvriendelijk en beveiligd is, vertrouwelijkheid waarborgt bij het ontvangen en behandelen van door de melder verstrekte informatie over inbreuken en vermoede misstanden en die de mogelijkheid biedt informatie duurzaam op te slaan zodat die nader kan worden onderzocht. De meldingen, vragen en verzoeken komen binnen bij het voorportaal, waar de schifting dient plaats te vinden of sprake is van een verzoek om advies, een melding in verband met een inbreuk, een melding in verband met een misstand of een verzoek tot bejegeningsonderzoek. Vanwege de termijnen die gelden indien sprake is van een melding in verband met een inbreuk (en die termijnen gelden per 17 december 2021 ook voor meldingen in verband met een misstand), dient de interne procesregistratie te worden aangepast.

In verband met de verwachte toename in werkzaamheden door de Europese klokkenluidersrichtlijn en nieuwe wetgeving, zoeken we tijdelijke versterking door een procesondersteuner.

Als procesondersteuner ben jij gericht op de procesmatige en administratieve zaken, je stelt (maand)rapportages en agenda's op en je bewaakt en bevordert de voortgang en kwaliteit van het voorportaal en meldproces vanuit je ondersteunende rol.
Als doortastende medewerker ben jij in staat om het administratieve proces van de werkzaamheden bij het voorportaal te organiseren en te ondersteunen. Je deelt je werk naar eigen inzicht in en stelt daarin grotendeels zelfstandig je prioriteiten. Afstemming van je werkzaamheden vindt plaats met een coördinator. Je signaleert tekortkomingen in processen en procedures en initieert maatregelen daartegen. Je draagt proactief bij aan verdere ontwikkeling van het voorportaal en het meldproces. Je zorgt voor een deugdelijke en zorgvuldige registratie en opslag van de ontvangen informatie in het daarvoor bestemde digitale systeem. Je biedt ondersteuning bij de totstandkoming van de (concept)reacties bij de vragen de binnenkomen, inclusief het leggen van telefonisch en schriftelijk contact met externe deskundigen of betrokken partijen. Je blijft rustig en professioneel als je in het externe contact te maken krijgt met weerstand en/of heftige emoties. Ook agendavoering en verslaglegging van overleggen in het kader van voorportaal en meldproces behoren tot jouw taak. Je bent betrokken bij de administratieve afhandeling van verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en stemt dit af met de stafjurist. De werkzaamheden bij het voorportaal spelen zich af in een politiek en/of maatschappelijk gevoelige omgeving.
Je bent in staat snel te schakelen tussen de verschillende werkzaamheden ook bij andere afdelingen van het Huis en je hebt kennis van en/of affiniteit met de aanpak van het melden misstanden.

Meer over de functiegroep Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Afdeling Advies
De werknemer wordt in eerste instantie geholpen door de afdeling Advies. Hij of zij krijgt daar onafhankelijk en vertrouwelijk advies. Is er inderdaad sprake van een misstand? Wat zijn dan de risico's van het doen van een melding? Hoe kan de misstand binnen de betreffende organisatie aan de orde worden gesteld? En wat zijn de mogelijkheden als de organisatie de melding niet goed behandelt?
Verder zijn er de afdelingen Onderzoek en Kennis & Preventie.

Afdeling Onderzoek
Het Huis kan zelf onafhankelijk onderzoek doen naar een vermoeden van een misstand en/of naar hoe de werkgever met de melder is omgegaan. Een onderzoek leidt tot een (geanonimiseerd) openbaar rapport met eventueel aanbevelingen.

Afdeling Kennis & Preventie
Naast de advies- en onderzoekstaken heeft het Huis een afdeling Preventie. Deze afdeling is met name gericht op de werkgever die moet zorgen dat misstanden worden voorkomen en meldingen niet nodig zijn. En dat er in de organisaties goed en adequaat mee wordt omgegaan, mochten ze wel nodig blijken.

Het driekoppige bestuur van het Huis voor Klokkenluiders wordt ondersteund door een bureau van in totaal circa 25 fte dat bestaat uit de afdelingen Advies, Onderzoek, Kennis & Preventie en staf, allen onder leiding van een directeur. Als coördinator maak je deel uit van de afdeling Advies.

Huis voor Klokkenluiders

Het Huis voor Klokkenluiders draagt bij aan een integere samenleving. Met advies aan werknemers die bij maatschappelijke misstanden als melder aan de bel trekken. Met onderzoek naar misstanden. Of met onderzoek naar de behandeling van een klokkenluider, die geen nadeel mag ondervinden van zijn of haar melding van een misstand. En door overheden, semipublieke instellingen en bedrijven te stimuleren hun integriteit te bewaken.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Dirk Boers Medewerker onderzoek

(088) 133 10 00

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, backoffice werving & selectie

06-50738020

Shamin Naipal, backoffice werving & selectie

06-46748145

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Huis voor Klokkenluiders nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur bij het Huis voor Klokkenluiders

Huis voor Klokkenluiders
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 15 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Onderzoeker voor het Huis voor Klokkenluiders

Huis voor Klokkenluiders
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 15 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinator afdeling Advies bij het Huis voor Klokkenluiders

Huis voor Klokkenluiders
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13,schaal 14
 • Reageren voor 15 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon