Procesvertegenwoordiger (permanente werving)

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

 • Stand­plaats Den Bosch, Den Haag, Zwolle
 • Werkplekken 6
 • Contractduur 12 maanden
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.139
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 4 december Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer IND LW/DJZ/2021/065
 • Plaatsingsdatum 11 november 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft bij de directie Juridische Zaken op locatie Den Bosch, Den Haag en Zwolle meerdere vacatures voor de functie Procesvertegenwoordiger (FGR: Senior medewerker behandelen en ontwikkelen schaal 11).

We zoeken bij de IND meerdere procesvertegenwoordigers. Om dit in goede banen te leiden hebben we een planning gemaakt voor de verschillende wervingsrondes de komende vijf maanden:

Wervingscampagne Procesvertegenwoordiger bij de IND | Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

Het gaat om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van 12 maanden met zicht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Wat ga je doen:

“Als procesvertegenwoordiger verdedig je schriftelijk en mondeling het standpunt van de IND bij de rechtbank en de Raad van State. Het werk is afwisselend, dynamisch en uitdagend. Omdat het vreemdelingenrecht altijd in ontwikkeling is, raak je nooit uitgeleerd”

Als een vreemdeling een beslissing over zijn verblijf aanvecht, vertegenwoordig jij als procesvertegenwoordiger het standpunt van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de minister van Buitenlandse Zaken bij de Vreemdelingenkamer van de rechtbanken en in hoger beroep bij de Raad van State. Je analyseert beroepschriften en verzoeken om een voorlopige voorziening, zoekt rechtsvragen uit en stelt verweerschriften en pleitnota’s op. Je gaat gemiddeld één keer per week naar een zitting (op locatie of digitaal) en tijdens de zitting voer je mondeling pleidooi voor de diverse zaken die je hebt voorbereid. In jouw rol als procesvertegenwoordiger procedeer je meer dan bij menig advocatenkantoor.

Als het gaat om vreemdelingenbewaring heb je contact met de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM), Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V). Bij het besluit tot opheffing van de bewaring overleg je met de advocaat over een mogelijke schade- of proceskostenvergoeding. Een even verantwoordelijke, als gevoelige taak.

Als procesvertegenwoordiger bij de IND start je met een opleidingstraject waarin je begeleid wordt, maar ook zelf de regie pakt. In deze periode verdiep je je in het vreemdelingenrecht om deze kennis snel eigen te maken. Na dit opleidingstraject zal je zelfstandig je werk voortzetten. Afhankelijk van zowel je wens als je talenten kan hierna nog verder de diepte of juist de breedte worden ingegaan.

Meer over de functiegroep Senior Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie is verantwoordelijk voor de juridische vertegenwoordiging van de IND en ketenpartners (zoals COA en Dienst Terugkeer & Vertrek) in (hoger)beroepsprocedures bij de rechtbank, de Raad van State en de internationale gerechtshoven. Daarnaast zorgen we voor het juridisch in controle zijn en houden van de IND, zodat de IND in al zijn handelen conform de geldende (internationale) wet- en regelgeving opereert.

Het is de ambitie om een proactieve bijdrage aan de juridische houdbaarheid van beslissingen van de IND te leveren. Hierdoor kunnen doorlooptijden van zaken verkort worden en onnodige juridische beroepsprocedures worden voorkomen. Daarbij streven we ernaar om geschillen voor eens en altijd op te lossen – de zogeheten nieuwe zaaksbehandeling - met oog voor de mens achter de zaak (menselijke maat). Vandaar onze leus: meer dan de zaak en de zitting.

Procesvertegenwoordiging

De directie Juridische Zaken is verantwoordelijk voor juridische vertegenwoordiging van de IND en ketenpartners (zoals COA en DT&V) in (hoger) beroepsprocedures bij de rechtbank, Raad van State en internationale hoven. Het is de specialistische kennis en kunde die de procesvertegenwoordiger in staat stelt in de rechtszaal het standpunt van de IND/ bewinds-persoon excellent te bepleiten en – waar nodig – de nieuwe zaaksbehandeling toe te passen. Deze kennis staat niet alleen ten dienste van het werk van de procesvertegenwoordiger in de rechtszaal maar wordt ook actief ontsloten en toegepast in de besluitvormingsprocessen van de IND, COA en DT&V. Ook in het geval van voorgenomen wet- en regelgeving wordt deze kennis actief benut door het bestuursdepartement.

Bij het realiseren van de missie en visie van de directie Juridische Zaken staan de volgende kernwaarden centraal: Zichtbaar, Aanspreekbaar, Dienstbaar, Vakmanschap
Samen vormen deze waarden de meetlat waarlangs we de wijze waarop we ons werk uitvoeren leggen. Deze vier waarden zijn leidend voor ons gedrag en al onze werkzaamheden, diensten en processen.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

Een vluchteling die niet veilig is in zijn eigen land. Een ingenieur die zijn kennis in Nederland in de praktijk komt brengen. En een gezin dat elkaar na jaren weer in de armen kan sluiten. Wat ze met elkaar gemeen hebben? Allemaal zijn ze klant bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

De IND is een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, verantwoordelijk voor de uitvoering van het vreemdelingenbeleid in Nederland. Dat houdt in dat de IND alle aanvragen beoordeelt van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven of Nederlander willen worden. Het kan gaan om vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land. Maar bijvoorbeeld ook om mensen die in Nederland willen werken en wonen. Of om mensen die al zo lang in Nederland wonen dat zij zich Nederlander voelen en daarom willen naturaliseren. Wat de reden ook is voor een aanvraag, elke klant staat bij de IND centraal. De IND maakt onderdeel uit van de vreemdelingenketen en zoekt daarin een intensieve samenwerking met de ketenpartners, zoals het COA en DT&V.

De IND wil een compacte en wendbare uitvoeringsorganisatie zijn met hoogwaardige kennis op het vreemdelingendomein en met oog voor de menselijke maat. De IND moet kunnen inspelen op wisselende eisen en omstandigheden en tegelijkertijd moet de kwaliteit van dienstverlening voorop blijven staan. Dit vraagt om een proactieve organisatie die zich voortdurend ontwikkelt. Daarvoor zijn medewerkers nodig die dit willen en kunnen ondersteunen. Medewerkers die breed inzetbaar zijn en die willen investeren in hun persoonlijke ontwikkeling. De IND investeert graag in deze medewerkers!

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Erik Groenendijk, (Operationeel) Manager Den Haag

06-50089054

Yvonne Maassen, (Operationeel) Manager Den Bosch

06-27456081

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Hardy Wellenberg (Operationeel) Manager Zwolle

06-23680492

Anjena Chandoesing, Adviseur Werving en Selectie

06-50094189

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

De Immigratie- en Naturalisatiedienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Projectleider

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 11 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Informatiemanager

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 11 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur Compliance: IT & Data

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 17 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon