Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Procesvertegenwoordiger (Zwolle)

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

 • Stand­plaats Zwolle
 • Werkplekken 3
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.256 - €5.003
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 27 februari Nog 10 dagen
 • Vacaturenummer IND ZW/DJZ/2020/012
 • Plaatsingsdatum 13 februari 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft bij de directie Juridische Zaken een openstelling van de functie Procesvertegenwoordiger (FGR: Senior Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S11). Het betreft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd voor de locatie Zwolle.

Voor welke vreemdelingen is er in Nederland toekomst? Wie moeten er terug naar het land van herkomst? Belangrijke vragen die een uiterst zorgvuldige behandeling verdienen. Als procesvertegenwoordiger bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) neem jij die uitdaging aan. Als een vreemdeling een beslissing over zijn verblijf aanvecht, vertegenwoordig jij het standpunt van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de minister van Buitenlandse Zaken bij de Vreemdelingenkamer van de rechtbanken en in hoger beroep bij de Raad van State. Je analyseert beroepschriften en verzoeken om een voorlopige voorziening, zoekt rechtsvragen uit en stelt verweerschriften en pleitnota’s op. Tijdens de zitting voer je mondeling pleidooi. Als het gaat om vreemdelingenbewaring heb je contact met de AVIM, COA en de Dienst Terugkeer & Vertrek. Bij het besluit tot opheffing van de bewaring overleg je met de advocaat over een mogelijke schade- of proceskostenvergoeding. Een even verantwoordelijke, als gevoelige taak. Maar ook een taak die jou als jurist snelle ontwikkelingskansen biedt. Afhankelijk van je standplaats procedeer je voor diverse rechtbanken in de omgeving van Den Haag, Den Bosch of Zwolle.

 

Functie-eisen

Je hebt academisch werk- en denkniveau, bij voorkeur een afgeronde WO- juridische opleiding en ruime juridische bagage om als procesvertegenwoordiger bij te dragen aan de uitvoering van het vreemdelingenbeleid. Binnen de IND krijg je een functie waarin je meer procedeert dan bij menig advocatenkantoor, zodat je naast uitstekende schriftelijke vaardigheden ook over dezelfde mondelinge kwaliteiten dient te beschikken. Het is van belang dat je standvastig, stressbestendig en flexibel bent. Daarnaast is het een vereiste dat je goed kunt omgaan met gevoelige dossiers die in de samenleving nauwlettend worden gevolgd. Vanzelfsprekend heb je kennis van het bestuursrecht en affiniteit met het vreemdelingenrecht. Je hebt overtuigingskracht en een zeer goed analytisch vermogen. 

Van de medewerkers van de directie Juridische Zaken wordt een flexibele inzet verwacht, waarbij je directie-overstijgend kunt worden ingezet, als daar binnen de organisatie behoefte aan is.

Op basis van jouw opleidingen en werkervaringen ben je snel inzetbaar in de functie van procesvertegenwoordiger.

Competenties
Analyseren, bestuurssensitiviteit, creativiteit, klantgerichtheid, motiveren, overtuigingskracht, plannen en organiseren, samenwerken, zelfredzaamheid, flexibiliteit, stressbestendigheid.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.256 Max. €5.003 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Op 1-1-2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (www.wnra.nl) in werking en wordt het aanstellingsbesluit omgezet in een tweezijdige arbeidsovereenkomst volgens het Burgerlijk Wetboek.

Bijzonderheden

Voor de locatie Zwolle kun je contact opnemen met Madelon Gaal- de Groot (06-53 47 94 34).

Als je in dienst bent van het Rijk en solliciteert met een aanwijzing als verplichte van-werk-naar-werkkandidaat of herplaatsingskandidaat, verzoeken wij je een kopie van de aanwijzingsbrief mee te sturen met de sollicitatie.

Wanneer je via een uitzend- detacheringsbureau werkzaam bent bij de Rijksoverheid dit graag vermelden in je brief.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten.

Wil je in contact treden met een van onze procesvertegenwoordigers? Die mogelijkheid is er! Zij vertellen je graag over de diverse werkzaamheden.

Voor de locatie Zwolle kun je contact opnemen met Madelon Gaal- de Groot (06-53479434).

Voor inlichtingen over de functie kun je contact opnemen met Catharine aan ’t Goor (06-53479333), operationeel manager/vacaturehouder locatie Zwolle.

Bij vragen over de werving- en selectieprocedure, kun je contact opnemen met vacature@ind.nl

of met Sophie Baltink, HR adviseur, tel 06-50151776.

Meer over de functiegroep Senior Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie Juridische Zaken

Alle inspanningen van de directie JZ als procesvertegenwoordiger én als legal controller zijn erop gericht om de vreemdeling, rechtspraak, advocatuur, ketenpartners, de andere IND directies en het bestuursdepartement op een snelle, prettige en goede manier te bedienen. Het blijft daarom niet bij het zo goed mogelijk in rechte verdedigen van de beslissingen van de IND, COA en DT&V. Het is meer dan de zaak en de zitting.De visie van de directie Juridische Zaken bestaat uit twee speerpunten.

Zorgen dat de IND legal in control is

De directie Juridische Zaken draagt zorg voor het juridisch in controle zijn en houden van de IND, zodat de IND in al zijn handelen conform de geldende (internationale) wet- en regelgeving opereert. Met de uitvoering van legal control taken krijgen we inzicht in de te leveren juridische kwaliteit en greep op de juridische prestaties van de organisatie. Risico’s die de kwaliteit kunnen ondermijnen worden tijdig geïnventariseerd. Daarop wordt vervolgens proactief gehandeld.

Excellente procesvertegenwoordiging

De directie Juridische Zaken is verantwoordelijk voor juridische vertegenwoordiging van de IND en ketenpartners (zoals COA en DT&V) in (hoger) beroepsprocedures bij de rechtbank, Raad van State en internationale hoven. Het is de specialistische kennis en kunde die de procesvertegenwoordiger in staat stelt in de rechtszaal het standpunt van de IND/ bewinds-persoon excellent te bepleiten en – waar nodig – de nieuwe zaaksbehandeling toe te passen. Deze kennis staat niet alleen ten dienste van het werk van de procesvertegenwoordiger in de rechtszaal maar wordt ook actief ontsloten en toegepast in de besluitvormingsprocessen van de IND, COA en DT&V. Ook in het geval van voorgenomen wet- en regelgeving wordt deze kennis actief benut door het bestuursdepartement.

Bij het realiseren van de missie en visie van de directie Juridische Zaken staan de volgende kernwaarden centraal: Zichtbaar, Aanspreekbaar, Dienstbaar, Vakmanschap

Samen vormen deze waarden de meetlat waarlangs we de wijze waarop we ons werk uitvoeren leggen. Deze vier waarden zijn leidend voor ons gedrag en al onze werkzaamheden, diensten en processen.

Generieke teams

Het primaire proces van JZ is belegd in generieke teams of hometeams. Elk team heeft een vaste aanlandplek bij één van de vestigingen van de IND, te weten Den Bosch, Den Haag of Zwolle.Het takenpakket van deze teams bestaat uit:

Analyseren en schrijven van verweerschriften in beroepszaken en hoger beroepszaken van de IND, COA en DT&V (aandachtsgebieden: asiel, regulier economisch, regulier sociaal, naturalisatie, zaakgebonden Wob/Wbp, opvang en huisvesting, terugkeer en vertrek)Het bepleiten van deze zaken in beroep bij rechtbanken en in hoger beroep bij de Raad van StateJuridisch adviseren op zaakniveau van de directies beslissen, COA en DT&V op eerdergenoemde aandachtsgebieden(Spoedeisende) juridische advisering op zaakniveau ketenpartners (bewaringszaken, uitzettingen e.d.)Adviseren over zaakoverstijgende aan procesvertegenwoordiging verbonden thema’s inclusief het voorstellen van nieuwe procedures en werkwijze(n) in de generieke teams.Participeren in JZ/IND netwerken (projecten, programma’s, kennisgroepen etc.) 

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

Een vluchteling die niet veilig is in zijn eigen land. Een ingenieur die zijn kennis in Nederland in de praktijk komt brengen. En een gezin dat elkaar na jaren weer in de armen kan sluiten. Wat ze met elkaar gemeen hebben? Allemaal zijn ze klant bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

De IND is een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, verantwoordelijk voor de uitvoering van het vreemdelingenbeleid in Nederland. Dat houdt in dat de IND alle aanvragen beoordeelt van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven of Nederlander willen worden. Het kan gaan om vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land. Maar bijvoorbeeld ook om mensen die in Nederland willen werken en wonen. Of om mensen die al zo lang in Nederland wonen dat zij zich Nederlander voelen en daarom willen naturaliseren. Wat de reden ook is voor een aanvraag, elke klant staat bij de IND centraal. De IND maakt onderdeel uit van de vreemdelingenketen en zoekt daarin een intensieve samenwerking met de ketenpartners, zoals het COA en DT&V.

De IND wil een compacte en wendbare uitvoeringsorganisatie zijn met hoogwaardige kennis op het vreemdelingendomein en met oog voor de menselijke maat. De IND moet kunnen inspelen op wisselende eisen en omstandigheden en tegelijkertijd moet de kwaliteit van dienstverlening voorop blijven staan. Dit vraagt om een proactieve organisatie die zich voortdurend ontwikkelt. Daarvoor zijn medewerkers nodig die dit willen en kunnen ondersteunen. Medewerkers die breed inzetbaar zijn en die willen investeren in hun persoonlijke ontwikkeling. De IND investeert graag in deze medewerkers!

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Catharine aan ’t Goor, (Operationeel) Manager locatie Zwolle

06-53479333

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

De Immigratie- en Naturalisatiedienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Procesvertegenwoordiger (Den Haag/Leiden)

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 27 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

(Senior) Adviseur

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 26 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Solution architect

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 21 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon