Product-owner

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

 • Stand­plaats Wageningen
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.919 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT, Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 27 mei Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer NVWA_20220119_12a
 • Plaatsingsdatum 21 april 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ben jij doelgericht? Hou je ervan om verbindingen te leggen? En wil jij daarnaast een bijdrage leveren in vernieuwing van systemen en processen? Dan is de functie als Product-Owner bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) echt iets voor jou!
Het Nationaal Referentiecentrum (NRC) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit in Wageningen wil de komende jaren haar informatiehuishouding volledig vernieuwen. Als product-owner heb jij daar een trekkende én ondersteunende rol in. Je maakt van ons ICT-landschap een waardevol systeem voor medewerkers én klanten.

Als Product-Owner kom je te werken bij het NRC. Het NRC is het kenniscentrum en de autoriteit wereldwijd op het gebied van plantgezondheid, invasieve planten, biologische bestrijders en vectoren van humane en dierlijke ziektes. Hier werken 120 collega’s die samen ervoor zorgen dat beleidsmakers en uitvoerende organisaties (inter)nationaal gezaghebbend en effectief op kunnen treden bij het weren van schadelijke organismen en planten. De afdeling heeft als missie ecologische, economische en sociale risico’s en schade en gezondheidsrisico’s in haar expertisewerkvelden te beperken.

Wat ga je doen?
Op basis van een openbare aanbesteding verwerven we binnenkort een Laboratorium Informatie Managementsysteem (LIMS)-pakket. Dat helpt ons met verdere digitalisering. In crisissituaties voeren we op grote schaal complexe analyses uit voor bronopsporing. In korte tijd genereren we grote hoeveelheden data. Die data moeten we kunnen opslaan en analyseren en we rapporteren erover in een ISO 17025-gecertificeerde omgeving.
Jij vertegenwoordigt het NRC gedurende het aanbestedingsproces, tijdens de implementatie en gedurende de nazorg. Dit doe je zowel binnen de organisatie als in gesprek met de toekomstige leverancier. Zo komen we tot de implementatie van een toekomstbestendig LIMS van goede kwaliteit.

Je werkt nauw samen met de programmamanager die verantwoordelijk is voor de procesaansturing van de integrale vernieuwing van het IV-landschap van het NRC, met het management van het NRC, met de NRC-medewerkers, maar zeker ook met aanpalende organisatie(onderdelen) waar het NRC procesgericht mee samenwerkt en informatie mee uitwisselt. Uiteindelijk hebben we een wendbaar systeem dat binnen een wettelijk, juridisch en ISO 17025-kader kan opereren en de wetenschappers maximaal ondersteunt in de werkzaamheden.

Om te komen tot een toekomstbestendige IV omgeving voor het NRC – in eerste instantie met de focus op de nieuwe LIMS - ga je in je functie aan de slag met de verschillende behoeften binnen het NRC op dit vlak. Je begrijpt op hoofdlijnen de impact van behoeften op de techniek. Deze belangen en behoeften probeer je op één lijn te brengen. Je gaat deze analyseren en vervolgens prioriteren om te adviseren. Hiervoor gebruik je je netwerkvaardigheden, je verbindende kracht en motivatievermogen. Deze gedragen belangen zal je gaan behartigen bij andere partners binnen het programma door ze in begrijpelijke taal en overtuigend over te brengen, waarbij je altijd de balans weet te vinden tussen samenwerkings-, resultaat- en klantgericht. Daarvoor gebruik je je kennis van de organisatie en de branche: je kent de plek van het NRC in de omgeving en weet welke ontwikkelingen er spelen, wettelijk, op ISO-gebied en bij de partijen binnen de NVWA en erbuiten, zoals de plantaardige keuringsdiensten. Je begrijpt hoe het LIMS samenhangt met de componentenstructuur van de NVWA. Tijdens implementatie LIMS werk je nauw samen met het developmentteam en beantwoordt hun vragen. Je zorgt dat duidelijk is wat het gewenste resultaat is door het opstellen van een doel en te (laten) zorgen voor heldere en complete backlogitems.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Nationaal Referentiecentrum (NRC) is wereldwijd het kenniscentrum en de autoriteit op het gebied van plantgezondheid, invasieve planten, biologische bestrijders en vectoren van humane en dierlijke ziektes. Onze expertise is het fundament om als Nederland aan de internationale verplichtingen, zoals vastgelegd in internationale verdragen en wetgeving, te voldoen. We helpen beleidsmakers en uitvoerende organisaties (inter)nationaal gezaghebbend en effectief op te kunnen treden bij het weren van schadelijke organismen en planten.

Het NRC is op basis van Europese wetgeving aangewezen als Officieel Laboratorium, Nationaal Referentielaboratorium en Europees Referentielaboratorium. Als onderdeel van de National Plant Protection Organization leveren we een bijdrage aan activiteiten die het weren, bestrijden en vrijwaren van quarantaine-organismen en nieuwe schadelijke organismen in/op planten en plantaardige producten in/uit Nederland garanderen.

Voor diagnostiek beschikken we over geavanceerde apparatuur, een passende infrastructuur en een uitgebreide collectie met goed gekarakteriseerd en gedocumenteerd referentiemateriaal. Het NRC moet op elk moment crisis- en incidentbestendig kunnen opereren en proactief kunnen handelen. Diagnostische, morfologische, biologische, epidemiologische, taxonomische en moleculaire kennis wordt gecombineerd met datawetenschap.

We delen kennis door het geven van trainingen en gastcolleges wereldwijd, door bij te dragen aan nieuwe richtlijnen en protocollen, door het schrijven van wetenschappelijke opinies en publicaties, door deelname aan (inter)nationale projecten en door stage- en onderzoeksplaatsen beschikbaar te stellen voor studenten. Op onderzoeksvlak is er een warme samenwerking met (internationale) onderzoeksinstellingen en organisaties in het werkveld.

De kracht van het NRC ligt bij de medewerkers, gespecialiseerde professionals die werken in een omgeving waar vertrouwen, veiligheid en verbinding voorop staan. Door individuele kwaliteiten en competenties goed te benutten, doen we waar we goed in zijn. We voelen ons gewaardeerd door de organisatie en er is ruimte voor professionele en persoonlijke ontwikkeling vanuit een gezamenlijk gevoel van verantwoordelijkheid.

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) staat als onderdeel van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur.

Wij streven ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker voor wil werken, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst of arbeidsbeperking. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever en innovatiever en het werk leuker.

Onze missie is het vergroten van de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren, door hoge naleving van (inter)nationale wet- en regelgeving en een optimale beheersing van risico’s.

Het lijkt zo vanzelfsprekend dat we in Nederland eten en andere producten kunnen kopen in het vertrouwen dat die veilig voor ons zijn. We mogen daarop vertrouwen omdat er wetten en regels zijn waar bedrijven zich aan moeten houden en die er voor zorgen dat zij het dierenwelzijn en de natuur niet aantasten. Dat gaat heel vaak goed, maar niet altijd. Daarom is het belangrijk dat we samen staan voor die veiligheid. Met ondernemers die zich aan de wetten en regels houden. Met consumenten die zelf ook goed opletten. En als NVWA, doordat wij de naleving door bedrijven controleren en bevorderen en doordat we toezien op de dier- en plantgezondheid. Met als doel mogelijke risico’s voor mensen, dieren en de natuur afdoende te beheersen.

Ons werkterrein is breed. Daarom kijken wij goed waar de grootste risico’s zitten. Zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren als dat nodig is. En we ons dáár in kunnen zetten waar ons toezicht het hardst nodig is. Met inspecties en opsporingsonderzoeken en goede dienstverlening en communicatie stimuleren we dat ondernemers zich aan de regels houden. We gaan uit van vertrouwen. Bedrijven die hun zaken op orde hebben, merken weinig van ons. Maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen, treden we stevig op.

Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook keuringen uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen. Want met een goede naleving van de wetten en regels versterken zij zowel het vertrouwen in hun eigen producten, als dat in de handelspositie van Nederland.

De NVWA bestaat uit vier directies, Handhaven, Keuren, Strategie en Interne Organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

M.M. (Mieke) Reyniers, Afdelingshoofd NRC

06-48130893

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Moleculair Mycoloog

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Wageningen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 1 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior inspecteur Relatiemanager

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 8 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Adviseur Regie Regelbeheersing

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon