• Huis ter Heide
 • WO bachelor
 • 38 uur
 • schaal 12
  €5.475 - €7.073 (bruto)
 • ICT
 • Solliciteer voor 30 juni 2024 Nog 12 dagen
 • Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Kenmerk: 569008, Plaatsingsdatum: 7 juni 2024

Werken als burger bij het ministerie van Defensie?

Word Product Owner ServiceNow bij het SSO!

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan draag je echt iets bij aan een veilig Nederland.
Naast 48.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 21.000 burgers bij Defensie. De functie van Product Owner draagt bij aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland door het ontwikkelen en optimaliseren van functionaliteiten binnen het Service Management Platform ServiceNow, wat essentieel is voor een doeltreffende inrichting van processen en systemen binnen de organisatie.

Wat ga je doen?

Als Product Owner van het DevOps ServiceNow team bij de afdeling Service Support Office (SSO) ben je de drijvende kracht achter het ontwikkelen en aanpassen van functionaliteiten binnen het Service Management Platform ServiceNow, achter het implementeren van de gerealiseerde ServiceNow functionaliteit in de gebruikersorganisatie, én de drijvende kracht achter het in gebruik nemen van innovaties van het ServiceNow platform. Je geeft functioneel inhoudelijk leiding aan een team van ongeveer 40 business- en technische consultants.

Je staat in nauw contact met de stakeholders in de gebruikersorganisatie om hun behoefte aan ServiceNow functionaliteit continue te inventariseren. Op basis daarvan maak je periodiek een ServiceNow development roadmap. Naast contacten met je interne stakeholders sta je in nauw contact met de leverancier ServiceNow.

Je coördineert in stories de verdere uitwerking van de development roadmap door je team. Vervolgens zie je toe in nauwe samenwerking met de scrummaster op de verdere realisatie van de stories door je team en het accepteren door de gebruikersorganisatie. Voor grotere wijzigingen stuur je de daadwerkelijke implementatie in de gebruikersorganisatie aan.

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Ad Stegeman, Unitmanager, bereikbaar via 06 – 83 10 01 25 of per mail [email protected]

Voor meer informatie over de selectieprocedure kunt u contact opnemen met Jeffry Proost, Recruitment adviseur, bereikbaar via tel. 06 – 46 30 85 00 of per mail [email protected]

Meer over jouw toekomstige afdeling

?Waar ga je werken?

De werkzaamheden worden verricht binnen de afdeling ITCC van het Joint Informatievoorziening Commando (JIVC) van de Commando materieel en IT (COMMIT).

Standplaats: Huis ter Heide

Service Support Office (SSO)
Het SSO is verantwoordelijk voor de processen Incident-, Problem-, Change-, Configuration-, Event- en Request fulfillment management en verzorgt de ontwikkeling en het beheer van ServiceNow. Daarnaast voert SSO technische autorisatie/acceptatie uit, doet inhoudelijke controles op changes en projecten en voorziet in beheertooling voor het ITOC en applicaties voor derden. Kortom: SSO bereikt naadloze afstemming met partijen/ketens m.b.t. beheers aspecten van nieuwe/gewijzigde IT-dienstverlening met als doel optimale continuïteit en klanttevredenheid te garanderen.

Het SSO is ingedeeld in vijf entiteiten:

 1. DevOps ServiceNow team
 2. Acceptatie & Control (A&C)
 3. Wijzigingenbeheer en configuratiebeheer (IPWC)
 4. Beheerprocessen (Bproc)
 5. Management Omgeving (MO)

De Product Owner zal werkzaam zijn binnen het DevOps ServiceNow team.

De hoofdtaken DevOps ServiceNow:
ServiceNow ondersteunt de uitvoering van de ITIL-processen binnen JIVC. Op dit moment worden de processen Service Desk en Incident Management, Change Management, Problem Management, Request Fulfillment, Catalog Management en Configuratie Management ondersteund en biedt ServiceNow ondersteuning bij het plannen van werkzaamheden door Field Engineers en bij de uitvoering van deze werkzaamheden.

DevOps Team ServiceNow JIVC is verantwoordelijk voor:

 • Het uitvoeren van het Operationele Beheer van de diverse ServiceNow-omgevingen;
 • Het adviseren van de procesmanagers mbt de mogelijkheden van ServiceNow ter verbetering van de processen;
 • Het ondersteunen van de gebruikersorganisatie;
 • Het doorvoeren van functionele verbeteringen middels het configureren van de ServiceNow-omgeving;
 • Het i.o.v. de Product Owner doorvoeren van innovaties middels het configureren van de ServiceNow-omgeving.

Het JIVC en de afdeling IT Continuity Center (ITCC)
De werkzaamheden worden verricht binnen de afdeling IT Continuity Center (ITCC) van het Joint Informatievoorziening Commando (JIVC), vallend onder het Commando Materieel & IT (COMMIT).

JIVC is binnen COMMIT een full-service ICT-bedrijf dat niet alleen ICT diensten verleent aan Defensie maar ook aan andere ministeries en aan de ‘zwaailicht’-sector. Onze ICT-dienstverlening omvat een breed gebied: we leveren de werkplek, maar ook de onderliggende platformen en netwerkverbindingen. Dit bevat ook alle vormen van ontwikkeling, beheer en onderhoud. JIVC is meer dan een ICT-leverancier: we denken mee, adviseren, lossen op en kijken verder. Het proactief adviseren over ICT binnen de bedrijfsvoeringsystemen van de klant en het bieden van support wanneer nodig, behoort bij de servicegerichte instelling van JIVC. Dat doen we 24 uur per dag, binnen het Koninkrijk der Nederlanden en daarbuiten. Voor Defensie en voor ketenpartners binnen de openbare orde en veiligheid.

Entiteit IT-Infra levert vanuit het JIVC alle benodigde IT-infrastructuur oplossingen voor Defensie. Dat doet zij samen met al haar ketenpartners, al dan niet in gemengde teams. IT-Infra hanteert een operatie model gericht op aanbod sturing en operational excellence. Dit betekent dat de IT-infrastructuur maximaal gestandaardiseerd en geautomatiseerd wordt geleverd. Daar waar standaardoplossingen echt niet voldoen, zal bij uitzondering maatwerk geleverd worden. IT-Infra bestaat uit de afdelingen Infrastructuur Centrale Services (ICS), Platform Services Defensie (PSD), Generieke Infrastructuur Services (GIS), IT-Continuity Center (ITCC) en Generieke IT & Infrastructuur (GII).

Het IT-Continuity Center is voor de defensieonderdelen, op vredeslocaties en out-of-area ingezet, en een aantal klanten binnen de overheid het loket voor informatievoorzieningsbehoeften, verzoeken om gebruikersondersteuning, het melden van verstoringen en het melden van security issues met betrekking tot de door JIVC geleverde diensten. Het ITCC bewaakt 7*24 uur de beschikbaarheid van de IT-diensten, de integriteit en exclusiviteit hiervan en monitort en mitigeert de cyberveiligheid van de defensienetwerken en –systemen. Het ITCC speelt hiermee een cruciale rol in het garanderen van de bedrijfscontinuïteit van Defensie en haar ketenpartners.

Visie

Het Commando Materieel & IT (COMMIT) ondersteunt de transitie naar een informatiegestuurde en technologisch hoogwaardige krijgsmacht met het beste materieel en de beste IT. Ons COMMITment is groot om de cruciale rol te versterken als strategisch partner van de Commandant der Strijdkrachten, van de operationele onderdelen en van internationale partners. COMMIT vergroot de impact van de ondersteuning door een integrale en innovatieve aanpak van materieel- en IT-projecten, (wapen)systeemmanagement en ketenlogistiek.
Wij investeren in de kwaliteit van onze mensen en de flexibiliteit en diversiteit van het personeelsbestand. De belangrijkste capaciteiten van COMMIT zijn de kennis en ervaring van ons personeel. Om de krijgsmacht sneller te voorzien van materieel en IT zetten wij naast technologische innovatie in op proces- en sociale innovatie op het gebied van projectvoering, inkoop en afstoting van defensiematerieel en personele en logistieke ondersteuning.
Het uitvoeren van innovatieve projecten vraagt om meer samenwerking met het bedrijfsleven, kennisinstituten en andere overheidsorganisaties en maatschappelijke instanties. Onder de vlag van C-COMMIT als National Armaments Director (NAD) ontwikkelen en versterken wij ook de internationale samenwerking op het gebied van materieel en IT (NAVO, EU, multinationaal en bilateraal).

Missie

COMMIT levert de krijgsmacht het beste materieel en de beste IT!

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 69.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit het Commando Materieel & IT (COMMIT), de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO).

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Solution Architect Servicenow (SSO)

Ministerie van Defensie
 • Huis Ter Heide
 • WO bachelor
 • 38
 • schaal 12
  €5.475 - €7.073 (bruto)

Helpdeskmedewerker ICT (SDD)

Ministerie van Defensie
 • Huis ter Heide
 • MBO - 4
 • 38
 • schaal 7
  €2.890 - €4.005 (bruto)

Medior Engineer

Ministerie van Defensie
 • Maasland
 • Bachelor - HBO
 • 38
 • schaal 11
  €4.545 - €6.237 (bruto)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon