Productadviseur Internationaal

Centraal Justitieel Incassobureau

 • Stand­plaats Leeuwarden
 • Contractduur Tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.139
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Internationaal
 • Reageren voor 29 augustus
 • Vacaturenummer 22-060
 • Plaatsingsdatum 7 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Een bijdrage leveren aan het optimaliseren van de internationale uitwisseling van geldelijke sancties, vrijheidsbenemende- en vrijheidsbeperkende straffen. Waarbij het leggen van interne en externe verbindingen van essentieel belang is. Tevens zorg je ervoor dat de processen binnen jouw portefeuille Internationaal zowel soepel als kwalitatief goed verlopen. Dat is jouw toegevoegde waarde in de rol van Productadviseur Internationaal!

Wat ga je doen?
Als Productadviseur Internationaal (intern bekend als Productcoördinator Internationaal) ondersteun en adviseer je de producteigenaar bij het configureren, sturen en verbeteren van de producten die onder jouw portefeuille vallen. Het doel is dat jouw portefeuille voldoet aan de juiste kwaliteitsnormen. Dit doe je op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Hier voer jij de regie op, je maakt prognoses en afspraken en prioriteert de acties. Je vertegenwoordigt de business en bent de schakel tussen beleid en de business. Jij kent de ketenwerkprocessen want dit is je houvast voor de uitvoering van jouw portefeuille. Je bent nauw betrokken tijdens de verkenning van beleid en de uitvoeringstoets, zodat je vooraf kunt adviseren over de impact in de business. Hierbij staan beleid, kwaliteit, processen en uitvoerbaarheid centraal.

Voor collega’s en ketenpartners ben jij het aanspreekpunt van jouw portefeuille. Op operationeel niveau heb je een signalerende functie. Door gesprekken met medewerkers te voeren ken je de inhoud van je portefeuille en de werkprocessen van medewerkers. Vervolgens adviseer je de Opgavemanager over de kwaliteit en de processen en neem je jouw bevindingen mee terug naar de ketenwerkprocessen. Verbeteringen kunnen vanuit daar worden doorgevoerd. Ontwikkelingen in de markt en wet- en regelgeving volg je op de voet, je kent hierbij jouw stakeholders. Naast contact met interne collega’s, heb je ook veelal contact met ketenpartners in de strafrechtketen. Hierbij neem je het voortouw om de tenuitvoerlegging in internationaal verband te verbeteren. Jij voert van start tot eind de coördinatie over de processen met aandachtsgebied Internationaal. Door jouw scherpe analyse en helikopterview, krijg jij het voor elkaar dat alle stappen op de juiste wijze op elkaar aansluiten.

Jouw verantwoordelijkheden
Als Productcoördinator heb je daarnaast de verantwoordelijkheid voor het:

 • Vertalen van wensen van de producteigenaar, de business en opdrachtgevers uit de strafrechtketen naar nieuwe producten of diensten;
 • Ontwikkelen en implementeren van KPI’s voor volumes, doorlooptijden en kwaliteit;
 • Betrokken zijn bij en het adviseren over oplossingen voor incidenten en IT- of procesvraagstukken;
 • Betrokken zijn bij audits en de acties en afspraken die hieruit voorkomen;
 • Inspelen op actualiteiten indien deze betrekking hebben op jouw product: het aandachtsgebied Internationaal.

Met welke vraagstukken heb je te maken?
De vraagstukken waar je mee te maken hebt zijn divers, complex en vergen geduld. Zo kan het zijn dat je als adviseur betrokken bent bij:

 • De invoering van nieuwe en gewijzigde wetgeving zoals paspoortsignalering en her-implementatie Europees Arrestatie Bevel (EAB);
 • ICT-technische ontwikkelingen zoals de bouw van een nieuwe applicatie (Eureka II) en de ontwikkeling van Internationaal elektronisch berichtenverkeer (e-Codex);
 • Maar ook actuele ontwikkelingen die de internationale uitwisseling van straffen raakt zoals de oorlog in Oekraïne en eerder Brexit.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Jouw werkveld
De samenleving moet erop kunnen vertrouwen dat een straf of maatregel die is opgelegd snel en goed wordt uitgevoerd. Binnen de directie Executie zijn we verantwoordelijk voor de uitvoering van deze strafrechtelijke beslissingen. Denk bijvoorbeeld aan (verkeers)boetes, gevangenisstraffen en taakstraffen. We bepalen, op basis van het persoonsbeeld van de veroordeelde, welke uitvoering in de keten nodig is en zetten uitvoeringsopdrachten bij onze partners uit. Door deze operationele regie zorgen we voor meer grip en zicht binnen de executieketen. Onze directe ketenpartners zijn dus erg divers. Denk aan onder meer het Openbaar Ministerie, de Politie, de Reclassering en DJI.

Jouw team
De Directie Executie wordt proactief ondersteund door het team Bedrijfscontinuïteit en Ontwikkeling (BCO). Binnen dit team beheren en veranderen ruim 40 collega’s producten, processen en systemen. Dit allemaal gericht op continuïteit en ontwikkeling. Daarnaast dragen zij bij aan vernieuwing door te participeren in uitdagende projecten en programma’s binnen onze organisatie of het ministerie.

Productcoördinator Kees vertelt: We werken met 14 Productcoördinatoren binnen het CJIB waarvan 8 voor de directie Executie. Regelmatig spreken we met elkaar. De kunst is om overzicht te houden, risico’s in te schatten en het management te adviseren".

Centraal Justitieel Incassobureau

Wie zijn wij?
Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) is een dynamische en ambitieuze uitvoeringsorganisatie binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het is gevestigd in Leeuwarden en er werken momenteel ruim 1.250 medewerkers. Het CJIB is bij de meeste Nederlanders bekend als verwerker van de verkeersboetes. Minder bekend is dat het CJIB daarnaast ook regisseur in de executieketen is voor alle strafrechtelijke beslissingen. Hiermee zorgen we, door het voeren van de operationele regie, voor meer grip en zicht binnen de executieketen.

Hoogwaardige en persoonsgerichte dienstverlening staat centraal in alles wat we doen; richting de burger en richting (keten)partners waarmee we samenwerken. Altijd in verbinding met hen en de samenleving. Het CJIB staat daarbij bekend om het innovatief vermogen, hands-onmentaliteit en het zijn van een lerende organisatie waarin ontwikkeling van medewerkers een belangrijk uitgangspunt is. Gedreven medewerkers zorgen ervoor dat onze taken, ondersteund door adequate ICT, binnen de beschikbare middelen op juiste wijze worden uitgevoerd.

Centraal Justitieel Incassobureau

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Wybren Rijpma (Operationeel Manager BCO)

06-21159518

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Margriet Land (Recruiter)

06-29661344

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Centraal Justitieel Incassobureau nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Productadviseur slachtofferdomein

Centraal Justitieel Incassobureau
 • Stand­plaats Leeuwarden
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 29 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Procesregisseur

Centraal Justitieel Incassobureau
 • Stand­plaats Leeuwarden
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 25 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Extern Strafrechtjurist

Centraal Justitieel Incassobureau
 • Stand­plaats Landelijk
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 25 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon