Productmanager

Toeslagen

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur -
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.758 - €7.094
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 1 maart Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer 2713
 • Plaatsingsdatum 6 februari 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil jij als productmanager de richting bewaken, zorgen dat verandering ook écht verbetering betekent?
Bij team Change van de directie Informatiestromen en Digitale ontwikkeling  (ID) van Dienst Toeslagen werk je samen met de business om het digitale contact van burgers, bedrijven en intermediairs met Toeslagen verder te verbeteren. We werken in Utrecht en natuurlijk ook in hybride werkvormen.

Dit doe je bij Toeslagen

Dienst Toeslagen maakt vitale voorzieningen voor iedereen betaalbaar. Dát is onze missie! 
Miljoenen mensen in Nederland vragen toeslag aan. Dat kan huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag zijn of kindgebonden  budget. Toeslagen streeft er naar om deze juist, tijdig en rechtmatig toe te kennen, uit te betalen en zo nodig terug te vorderen. Dit op een manier die het voor de burger zo makkelijk mogelijke maakt. De keten Toeslagen bestrijkt het totaal van aanvraag van een toeslag tot de uitbetalingen van het toegekende bedrag. Het overgrote deel hiervan wordt volledig geautomatiseerd toegekend. Daarbij zijn meerdere partijen betrokken. De regie op de uitvoering ligt bij de Dienst Toeslagen. Sinds 2021 is de Dienst Toeslagen een zelfstandige organisatie binnen het ministerie van Financiën. De verwevenheid met de Belastingdienst is nog groot. De directie Informatievoorziening (IV) van de Belastingdienst verzorgt de systeemontwikkeling en de exploitatie daarvan voor Toeslagen.

Als productmanager zorg je met jouw expertise voor de verbinding tussen business en technologie. Dat doen we op een Agile werkwijze in lijn met het SAFe framework. Samen met de business owners bepaal je de prioritering van de te realiseren features voor het totale Toeslagen landschap. Binnen deze prioritering houd je rekening met deadlines voor bijvoorbeeld nieuwe wetgeving. Vervolgens stem je met de het team van product owners af wat haalbaar gaat zijn ter realisatie in een volgende Program Increment (PI) en coördineer je dat het werk tijdig wordt voorbereid en uitgewerkt. Iedere 10 weken gaan we een nieuwe PI-periode waarbij de basisplanning voor die periode in een PI-event wordt vastgesteld. Tijdens de PI-periode komen er natuurlijk ook incidenten voor die niet voorzien waren. Dan is het jouw taak om met de stakeholders te bepalen of dit een aanpassing in de planning moet worden, of dat dit naar een volgende periode door kan schuiven. Je werkt samen met diverse andere partijen, zoals collega’s van de afdelingen ‘integratie business services’ en 'informatievoorziening en databeheersing’, maar ook met andere partijen binnen de belastingdienst die aanpassingen in de systemen moeten maken om onze wensen te kunnen realiseren. Je bent gewend om te werken in een dergelijke complexe en snel veranderende omgeving. Met een duidelijke visie heb en houd je overzicht over het grote geheel en blijf je ook aandacht houden voor de details.

Een bijzondere baan, omdat...

 • Jouw werk direct effect heeft op de ondersteuning en dienstverlening van miljoenen burgers in ons land.
 • Toeslagen continu in beweging is. Er komen regelmatig nieuwe vraagstukken en uitdagingen op je pad.
 • Je echt geïnspireerd wordt om de juiste resultaten volgens de gestelde kwaliteitseisen op te leveren zodat verandering ook écht verbetering betekent.
 • Je natuurlijk de ruimte krijgt om jouw vaktechnische kennis binnen en buiten de organisatie op de voet te volgen.
 • Je intensief kunt netwerken. Doordat je de stakeholders goed in beeld hebt en de verwachtingen goed managet, maak jij het echt mogelijk om de doelstellingen te realiseren.
 • Je stevig in je schoenen staat en ook ‘nee’ kan en soms moet zeggen om de voortgang van ander werk niet in gevaar te brengen.
 • Je in prettige samenwerking in een fijn team, succesvolle oplossingen realiseert. En is er een succes behaald? Dan moet dat natuurlijk gevierd worden!

Dit zegt een collega over jouw werkomgeving

“Als productmanager ben je bij elke stap van het voortbrengingsproces betrokken, je ziet van dichtbij hoe ideeën of veranderwensen tot een oplossing transformeren waarbij we de burger écht centraal stellen. Dit alles vraagt om flexibiliteit en samenwerken!” Heike, productmanager Toeslagen.

Wanneer past deze baan bij je?

 • Je hebt wo-werk – en denkniveau.
 • Je hebt werkervaring in een omgeving waarin meerdere bedrijfsonderdelen samenwerken aan het leveren van producten en/of diensten.
 • Je hebt aantoonbare adviesvaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk) en ervaring het beïnvloeden van de besluitvorming op operationeel en tactisch niveau.
 • Je hebt kennis van agile en scrum en kunt werken op basis van SAFe of vergelijkbare methodieken.
 • Je hebt affiniteit met IT en kunt domeinarchitecturen lezen en begrijpen.
 • Je spreekt en schrijft goed Nederlands.

Jouw competenties

 • Overtuigingskracht
 • Organisatiesensitiviteit
 • Netwerken
 • Plannen en organiseren
 • Analyseren
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Salaris­omschrijving

  Inschaling vindt plaats in de bij de functie behorende salarisschaal. Bij het ontbreken van relevante kennis en ervaring kan tijdelijk een lagere salarisschaal worden toegepast.

 • Maand­salaris Min €4.758 Max. €7.094 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur -
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur.

De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer.

Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden.

 

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Neem in de bestandsnaam jouw voor- en achternaam op. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

 • Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
 • Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen. 
 • Op 12 maart vinden de selectiegesprekken plaats in Utrecht. De tweede gespreksronde vindt plaats de week erop volgend.

Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde kennis en werkervaring als op het opleidingsniveau. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

De Dienst Toeslagen zet zich in voor de banenafspraak: zoveel mogelijk banen realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Val jij in deze doelgroep? Wij zullen je ondersteunen zodat je optimaal kunt functioneren, en daarmee jouw bijdrage aan Nederland kunt leveren. Of het nu gaat om aanpassingen op je werkplek, bepaalde voorzieningen in het vervoer of bijvoorbeeld vergoedingen van het UWV: samen met jou, je leidinggevende én een jobcoach gaan wij kijken naar jouw kwaliteiten en mogelijkheden om een passend werkpakket uit te voeren. Wil jij weten of je hierbij hoort en wat dit exact betekent voor jou? Lees hier meer.

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment. 

Wanneer je solliciteert op een functie maak je eenmalig een account aan. Met je account kan je de status van je sollicitatie inzien.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie ID van Dienst Toeslagen heeft als doel de verschillende onderdelen van de keten zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten.
Directie ID zorgt onder meer voor continuïteit in de keten en de ketensamenwerking. Hierdoor ontvangen burgers iedere maand tijdig, juist en volledig de toeslag(en) waar ze recht op hebben. Het gaat om maandelijks circa negen miljoen toeslagen. Directie ID vertaalt de visie van DG Toeslagen op het ketenproces en de ondersteuning hierop, en werkt aan het verhogen van de snelheid en kwaliteit van (IT-)veranderingen die nodig zijn om burgers nog beter te bedienen.
Om de concern- en uitvoeringsdirecties en de bewindspersonen te assisteren bij vraagstukken op het gebied van digitalisering, heeft Dienst Toeslagen een Chief Information Officer (CIO). De CIO maakt deel uit van het CIO-stelsel van het ministerie van Financiën, gestoeld op rijksbrede regelgeving. De CIO wordt ondersteund door een CIO Office met onder meer een CISO, een CDO en CPO (officers op het gebied van Security, Data en Privacy).
 

Toeslagen

Dienst Toeslagen maakt vitale voorzieningen voor iedereen betaalbaar. Dát is onze missie! 

Miljoenen mensen in Nederland krijgen een of meer toeslagen die voor hen onmisbaar zijn om de kosten te betalen van de zorgverzekering, de zorg voor kinderen en ruimte om te wonen. Dienst Toeslagen draagt bij aan financieel gezonde huishoudens door het uitkeren van deze toeslagen. Zo heeft iedereen in onze maatschappij toegang tot de meest vitale voorzieningen. Drie vragen staan centraal in ons werk en vormen het kompas in ons dagelijks handelen: Is het rechtvaardig? Doen we het samen? Zijn we aanspreekbaar? 

Bij Dienst Toeslagen gebeurt veel. We werken met hart en ziel aan herstel van de kinderopvangtoeslagen. En daarnaast gaat het reguliere werk voor de huur-, zorg- en andere toeslagen onverminderd door. We trekken lering uit wat beter kan. Dienst Toeslagen maakt de komende jaren dus een sterke ontwikkeling door. Naar de best mogelijke dienstverlening voor burgers. Met medewerkers die weten hoe dat moet. Maatwerk waar kan. Toezicht waar moet. 

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Mikis de Winter, Interimmanager team Change (portfolio, architectuur en productmanagement)

06 29 02 28 03

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Kirsten Baaij, adviseur werving en selectie

06 21 90 98 93

Solliciteren?

Toeslagen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Productmanager

Toeslagen
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 1 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Productmanager Data Analytics

Toeslagen
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 26 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Kwaliteitsregisseur Data Analytics Team

Toeslagen
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 26 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon