Profiel Liaison CIO Rijk – Programma Open Overheid voor beleid informatiehuishou

 • Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • schaal 14
  €5.864 - €8.550 (bruto)
 • Financieel / economisch, ICT, Documentatie en Informatievoorziening
 • Solliciteer voor 25 juni 2024 Nog 12 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: 937, Plaatsingsdatum: 7 juni 2024

Directie/Afdelingsnaam

DGOO | Directie CIO Rijk | I-Stelsel & Vakmanschap

Met de realisatiefase van het programma Open Overheid is er een nauwe samenwerkingsrelatie ontstaan tussen CIO Rijk en het programma Open Overheid. Het Programma Open Overheid en de DG DOO kijken nadrukkelijk naar CIO Rijk om een grotere beleids- en kaderstellende rol te pakken op het gebied van informatiehuishouding. Om aan de gezamenlijke opgaven te werken zijn wij op zoek naar een sterke liaison, met een focus op informatiehuishouding, die CIO Rijk kan vertegenwoordigen in het MT Open Overheid.

De persoon die we zoeken speelt een cruciale rol als liaison tussen het programma Open Overheid en CIO Rijk. Deze persoon zorgt ervoor dat alle afdelingen van CIO Rijk hun beleidsverantwoordelijke, kaderstellende en coördinerende rol kunnen spelen richting het programma Open Overheid en is het centrale aanspreekpunt op strategisch niveau voor het programma bij CIO Rijk.

 • Als lid van het MT Open Overheid verantwoordelijk voor de Rijksbrede producten op gebied van informatiehuishouding.
 • Afstemmen, coördineren en monitoren van het portfolio aan (beleids)producten van CIO Rijk voor het programma Open Overheid (POO) namens het DT CIO Rijk.
 • Inhoudelijk adviseren van het DT CIO Rijk over de rol van CIO Rijk bij concrete vraagstukken en projecten van POO, en afstemming hierover met de verantwoordelijke afdelingshoofden, bijvoorbeeld op gebied van de werkomgeving van de toekomst, Rijksbrede voorzieningen, I-vakmanschap en informatiehuishoudingsbeleid.
 • Bijwonen van de programmaraad open overheid, en overige relevante overleggen namens CIO Rijk.

Deze functie valt onder de beoogde beleidsafdeling DIAA: Data, Informatiehuishouding, Algoritmen en Artificiële Intelligentie. Het betreft een tijdelijke positie totdat er meer duidelijkheid is over het structurele karakter van deze beleidsafdeling. De verwachting is dat hier rond september 2024 een besluit over wordt genomen.

Er wordt een taakverdeling gemaakt met de coördinator van het beleidsteam IHH, waarbij de huidige coördinator zich naar verwachting zal richten op het overall jaarplan van het team en de coördinatie van de niet-programma gerelateerde onderwerpen.

Meer over de functiegroep Coordinerend Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Zo draagt BZK eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen, in buurten waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven wordt bereikt.

Onze missie: ‘samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen.’

DG Digitalisering en Overheidsorganisatie

Onder het ministerie van BZK ressorteren onder andere vier directoraten-generaal. Het directoraat-generaal Digitalisering en Overheidsorganisatie (DGDOO) werkt aan een moderne overheid. Een overheid die flexibel georganiseerd is, die werkt aan de ontwikkeling van één overheid die goed werkgeverschap toont en technologie effectief inzet. Daarbij staat de informatiesamenleving centraal en is de rol van de overheid een afgeleide van de behoeftes van de samenleving. Dat doet zij door:

 • Te zorgen voor een modern werkgeverschap van de overheid dat inspeelt op veranderingen op de arbeidsmarkt en uitgaat van hoogwaardig ambtelijk vakmanschap.
 • Concrete voorstellen te doen voor de rol van de overheid in de i-samenleving en de regie te nemen in de interbestuurlijke uitwerking en uitvoering daarvan.
 • Te bevorderen dat ICT in het Rijk optimaal en efficiënt wordt ingezet en de kaders te stellen voor de informatisering van het Rijk.
 • De opbouw van één bedrijfsvoering voor het Rijk, met toegevoegde waarde voor het primaire proces van de departementen.

Directie CIO Rijk

De directie CIO Rijk is onderdeel van het Directoraat-generaal Digitalisering en Overheidsorganisatie, DGDOO. Onze missie is ‘het bevorderen dat informatisering en ICT in het Rijk en ZBO’s optimaal wordt vormgegeven’. Om dit te bereiken werken we dagelijks (onder andere) aan:

 • Het maken van I-beleid en -kaders voor de rijksdienst en op de naleving daarvan toe te zien.
 • Doorvertaling en invulling van overheid brede I-kaders binnen de Rijksdienst.
 • Het versterken van de I-functie binnen het Rijk.
 • Verantwoordelijk voor het beleid en kaders voor de (door)ontwikkeling en exploitatie van Rijksbrede I(CT)-voorzieningen binnen het Rijk.
 • Borging van informatiebeveiliging en privacy binnen het Rijksbrede I(CT)-beleid.
 • Het (verder) ontwikkelen van het Rijksbrede CIO-stelsel.

Hiermee levert de directie CIO Rijk een bijdrage aan de efficiency en effectiviteit van de Rijksdienst als geheel.

De beoogde beleidsafdeling DIAA

De afdeling DIAA binnen directie CIO Rijk staat vanuit haar rol als rijksbrede kadersteller en lijnverantwoordelijke aan de lat voor beleidsontwikkeling, kaderstelling en monitoring op de beleidsterreinen data, algoritmen, AI en informatiehuishouding. Daartoe werken we intensief samen met onder meer het CDO-beraad, het programma Open Overheid en de directies Digitale Samenleving en Digitale Overheid. DIAA bestaat op dit moment uit drie teams data, algoritmen & AI en informatiehuishouding. Elk team heeft een teamcoördinator die medewerkers functioneel aanstuurt.

De onderwerpen waar DIAA zich mee bezig houdt zijn met grote regelmaat in het nieuws. Ze krijgen veel aandacht vanuit de politiek, met kamerdebatten, kamervragen, toezeggingen en moties tot gevolg. Dit zorgt voor een dynamische omgeving en maakt dat de politiek-bestuurlijk informatievoorziening een belangrijk onderdeel is van de werkzaamheden.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van BZK beschermt, bewaakt en bouwt aan de basis van onze samenleving. In Nederland en de Caribische delen van ons Koninkrijk. Uitgangspunt is ons grootste goed: de Grondwet en wat we daarin hebben afgesproken. Dat iedereen meetelt bijvoorbeeld. Dat je altijd en overal kan zijn wie je bent, kan vinden wat je vindt, gelijke kansen hebt en mee kan doen. Thuis, op school en op het werk. Offline en online. En dat iedereen prettig kan wonen in een fijne omgeving. We doen dat voor de samenleving én werken tegelijk aan de basis voor de hele rijksoverheid. Zodat andere ministeries hun werk voor Nederland ook goed kunnen doen.

Dit vraagt om collega's die samenwerken. Die gaan voor resultaat voor mensen, en daarbij niet alleen varen op vakinhoud, maar ook op hun moreel kompas. Aandacht hebben voor bijvoorbeeld rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. En om ons werk voor de samenleving écht goed te kunnen doen, vinden we het belangrijk dat we zelf een afspiegeling van die samenleving zijn. We zijn dus op zoek naar collega's met verschillende perspectieven, achtergronden en eigenschappen. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent of van wie je houdt; we zijn vooral nieuwsgierig naar jou. We willen zorgen voor een prettige werkplek voor iedereen, met veel ruimte voor werkplezier en ontwikkeling.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Floor Kloosterman

Solliciteren?

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinerend Beleidsmedewerker Data bij CIO Rijk

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 8 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker I-besturing S12

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 24 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Business Development Manager - I-Partnerschap

Rijksorganisatie voor Ontwikkeling, Digitalisering en Innovatie (Ministerie van BZK)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 4 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon