• Den Haag
 • Universitair Master
 • 38 uur
 • schaal 15
  €7.073 - €9.642 (bruto)
 • Orde / vrede / veiligheid
 • Solliciteer voor 18 juni 2024 Nog 4 dagen
 • Tijdelijke aanstelling
Kenmerk: 578966, Plaatsingsdatum: 30 mei 2024

Wat ga je doen?
De functie van programmamanager (PM) Informatiehuishouding (IHH) is een uitdagende functie. Je moet in een dynamische en veelzijdige omgeving zorgdragen voor het integraal project- en programmanagement IHH, een grote actielijn binnen het overkoepelende programma DOO. Daarvoor moet je beschikken over bewezen leidinggevende kwaliteiten in grote projecten of programma's. Omdat dit een IT-project betreft, is het ook gewenst dat je technische affiniteit hebt binnen dit vlak.

Integrale verantwoordelijkheid
Als programmamanager ben je inhoudelijk verantwoordelijk voor de actielijn IHH. Onderdeel van het integraal project- en programmamanagement IHH is het besturen van het gehele programma IHH en de daarbij behorende fasen (initiatief, definitie, ontwerp, voorbereiding, realisatie en nazorg) en het aansturen van de programmaorganisatie. Daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de actielijn.

Omgeving
Je blik is niet alleen binnen het programma gericht, maar ook op de omgeving.
De PM IHH heeft, zowel intern als extern, contact over het inhoudelijk toelichten, onderhandelen over en innemen van standpunten over ontwikkeling van het programma en de realisatie daarvan om draagvlak te creëren. Daarbij oefen je richtinggevend invloed uit op (intern/extern) ambtelijk, maatschappelijk en politiek topniveau.

De programmamanager functioneert als opdrachtgever richting de uitvoeringsorganisaties op het gebied van IT en informatiebeheer voor de projecten binnen de actielijn. Je moet goede contacten onderhouden en nauw samenwerken met deze uitvoeringsorganisaties. Het kost jou geen moeite een goed netwerk op te bouwen en te onderhouden.

Leidinggeven
Je bent direct en indirect verantwoordelijk voor een groot team. Als leidinggevende ben je hard op de inhoud en zacht op de relatie. Je bent opbouwend kritisch en bent een echte teamspeler.
Je bent lid van het MT DOO. Andere leden van het MT zijn de programmadirecteur, de vier andere programmamanagers en het hoofd programmabureau. Het MT bepaalt de strategische koers van het programma, bewaakt de samenhang tussen de actielijnen en zorgt dat de programmadoelen worden behaald binnen gestelde kaders en deadlines. Hieraan draag jij actief bij.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De functie van Programmamanager Informatiehuishouding valt binnen het Programma Defensie Open op Orde (DOO). Het programma heeft een looptijd van 2021-2026 en heeft als doel om invulling te geven aan projecten en activiteiten waarmee het ministerie van Defensie invulling geeft aan de maatregelen uit de kabinetsreactie parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag (POK) (en additionele moties).
Om de informatiehuishouding en transparantie (IHT) binnen Defensie(onderdelen) op een voldoende peil te brengen ondersteunt het programma de organisatie vanuit 4 pijlers:
- Informatiehuishouding op orde (IHH)
- Informatieverstrekking (Implementatie beslisnota¿s aan Tweede Kamer en implementatie Wet Open Overheid)
- Signalen herkennen en de menselijke maat
- Versterken ambtelijk & militair vakmanschap (I-vakmanschap)

Met het programma DOO wordt ook uitvoer gegeven aan inrichtingsprincipes in de Defensievisie 2035 door als Defensieorganisatie 'Transparant en zichtbaar in een betrokken samenleving te zijn' en door 'het Verbeteren en bereiken van een gezaghebbende informatiepositie'. Dit laatste wordt bereikt door een goede informatiehuishouding, als backbone van de Defensieorganisatie en daarmee een randvoorwaarde voor informatie gestuurd werken (IGW) en informatie gestuurd optreden (IGO).
Met de pijler Informatiehuishouding op Orde (IHH) zorgt het programma voor het bereiken van een hoger volwassenheidsniveau van de (technologische) informatiehuishouding. Dit door implementatie van diverse systemen en werkwijzen omtrent onder meer documentmanagement, doorzoekbaarheid en archivering. De programmamanager IHH geeft sturing aan deze pijler.

Ministerie van Defensie

Het ministerie van Defensie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement van deze vacature), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando en het Commando Materieel en IT.

Defensie vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en het Commando Materieel en IT (COMMIT) lijken op werkmaatschappijen. Defensie heeft ongeveer 68.000 medewerkers en is daarmee een van de grotere werkgevers van Nederland. Bij de Bestuursstaf, gevestigd aan het Plein in Den Haag, werken ongeveer 3.300 burgers en militairen.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw van Valkenburg

06-30801556

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinerend beleidsadviseur Privacy en AI

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 23 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior privacyadviseur Internationaal & Cloud

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-40
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 23 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Projectleider S/4 HANA

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 15 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon