Programma-adviseur Transparantie in Informatie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar, met kans op verleniging
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.919 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Agrarisch, Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 26 januari Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer DB_20211130_12
 • Plaatsingsdatum 11 januari 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Transparantie en openbaarheid in de informatieverstrekking vanuit de overheid staat meer dan ooit in de belangstelling. Bij de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit loopt in dit kader een dynamisch en uitdagend traject: het programma Transparantie in Informatie. Als programma-adviseur ben jij een essentieel lid van het programmateam en werk je proactief aan een belangrijk maatschappelijk belang: heldere en eerlijke informatievoorziening richting de samenleving en politiek.
Bijdragen aan een optimale informatiehuishouding- en verstrekking. Dat is wat jij doet. Als de rechterhand, en indien nodig plaatsvervanger, van de programmamanager of een van de projectleiders adviseer en ondersteun je op alle mogelijke niveaus; van operationeel tot strategisch. Jouw doel? Optimale ontzorging. Omdat het hier gaat om nieuwe inhoud moeten we zaken als processen, activiteiten en planningen vaak vanaf nul opbouwen. Dat doen we stapsgewijs. Jij zorgt hierbij steeds voor structuur en overzicht. Dit doe je bijvoorbeeld door proactief procesvoorstellen te doen. Uiteraard zet je deze helder op papier en schets je wat er nodig is om ze optimaal uit te voeren.
Natuurlijk denk je ook strategisch mee. Als de sparringpartner voor de programmamanager en projectleiders bekijk je vraagstukken uit meerdere invalshoeken. Welke politiek-bestuurlijke belangen spelen er? Welke afwegingen zijn er mogelijk? En hoe zien de verschillende scenario’s van bepaalde keuzes eruit? Je signaleert kansen en risico’s en werkt aan de implementatie van het programma. Waar nodig pak je ook de verantwoordelijkheid voor een bepaalde portefeuille. Hierbinnen richt je je op zowel de processen als de strategie. Dit betekent dat je inhoud en processen verwerkt in plannen en nota’s voor bestuurders, je zelf ook in de uitvoering zit en de voortgang monitort.

Daarnaast pak je ook praktische zaken op. Denk aan het maken van verslagen, actielijsten, nota’s en plannen van aanpak. Ook ben je verantwoordelijk voor de voorbereiding van diverse gremia, zoals de stuurgroep Transparantie in Informatie en uiteenlopende interdepartementale strategische overleggen. Hierbij coördineer je het aanleveren van de stukken en schrijf je annotaties en geannoteerde agenda’s. Dankzij jouw efforts zetten we als team steeds weer een stapje verder in transparante informatievoorziening.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Binnen het programma Transparantie in Informatie, dat in 2021 gestart is, werkt een compact team van tien collega’s aan het verbeteren van de informatiehuishouding, aan openbaarheid en aan de implementatie van de Wet open overheid (Woo) bij de ministeries van EZK en LNV. We richten ons op het goed beheersen en bewaren van onze informatiestromen, aan het openbaar maken van zoveel mogelijk van onze informatie én aan het delen van onze beleidsafwegingen met de samenleving en politiek. Het huidige team zorgt voor een kickstart van het programma en bestaat uit een programmamanager, twee projectleiders, twee programma-adviseurs, een financieel adviseur, een communicatieadviseur, een secretaris en twee medewerkers P&O. De onderlinge sfeer is goed. We werken hard en vanuit een gedeelde passie voor het onderwerp. Bij ons is iedereen welkom en voelt iedereen zich thuis.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) staat voor een duurzaam en ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemingsklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Dit doen we door de juiste randvoorwaarden te creëren, ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien, aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving, en samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een duurzaam en ondernemend Nederland.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Iedere dag zetten wij ons in voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Voor de huidige en toekomstige generaties. Wij maken ons sterk voor duurzaam, voldoende en veilig voedsel op ieders bord, en maken hiervoor gebruik van onze innovatiekracht. Zo dragen wij bij aan een gezonde aarde en het welzijn van mensen en dieren.

Wij maken ons ook sterk voor de natuur. Beschermen die. Wij werken aan gezonde natuur binnen natuurgebieden, op het platteland en in grote wateren, maar juist ook in steden. Dit draagt eraan bij dat het platteland en de steden aantrekkelijke plekken zijn om te wonen en werken.

Landbouw, natuur en kwaliteit van voedsel zijn nauw met elkaar verweven. Ze kunnen elkaar versterken én met elkaar schuren. Het maakt belangen soms moeilijk verenigbaar en kan leiden tot flinke tegenstellingen in de samenleving. Juist dáár vind je ons. Het is aan ons die dilemma’s helder en bespreekbaar te maken. Continu zoeken wij daarvoor de samenwerking met partijen uit de maatschappij. Door beleid te maken geven wij richting. Wij maken wetten en regels. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ziet toe op de naleving hiervan. Onze kennis en bevindingen delen wij met de politiek, zodat die keuzes kan maken. Ook buiten Nederland zoeken wij samenwerking voor oplossingen. En internationaal oefenen we invloed uit op beleid en besluitvorming.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werkt nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Samen streven we ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Jessica van der Plas, Programma Adviseur

06-13757716

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Florien Brongers, Senior adviseur recruitment en arbeidsmarkt

06-82996858

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Projectcoördinator Dienstonderdelen - Programma Transparantie in Informatie

Ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 31 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker gebiedsgericht klimaatbeleid

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit/DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied (DGNVLG)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 21 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Adviseur integraal portfoliomanagement

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Bedrijfsvoering (DB)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 1 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon