Programma manager signalen uit Belastingdienst

Belastingdienst

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur -
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.831 - €7.096
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Auditing / accountancy, Juridisch
 • Reageren voor 24 september Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer 1165772
 • Plaatsingsdatum 28 augustus 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

“Samen met mijn collega’s werk ik aan creatieve oplossingen voor complexe, uitdagende vraagstukken. Werk met impact. Want het gaat over actuele thema’s op het snijvlak van politiek, beleid en uitvoering die volop in de schijnwerpers staan.” Devi Thani, plaatsvervangend afdelingshoofd uitvoeringsbeleid bij de Belastingdienst.

Het ministerie van Financiën zorgt voor een groot deel van de inkomsten van de overheid en ziet toe op een doelmatige besteding daarvan. Zo werkt het ministerie aan een financieel gezond Nederland. Bij de concerndirectie Uitvoerings- en Handhavingsbeleid, onderdeel van het directoraat-generaal Belastingdienst, werken we daaraan mee. Hoe? Door kaders op te stellen en beleid te formuleren. Ook zijn we binnen de Belastingdienst het aanspreekpunt voor politiek-bestuurlijke aangelegenheden en coördineren we de uitvoeringstoetsen. En hebben collega’s van het directoraat-generaal Fiscale Zaken vragen over bijvoorbeeld de uitvoerbaarheid van wet- en regelgeving? Dan beantwoorden wij die graag.

Bij het directoraat-generaal onderzoeken we ook hoe regelingen in de praktijk werken en of we als overheidsinstelling toegankelijk zijn als er vragen of onduidelijkheden zijn. Als programmamanager zorg je dat de Belastingdienst signalen vanuit de praktijk herkent, erkent en met de opdrachtgevende departementen vertaalt naar beleid. Om dit proces vorm te geven, organiseer je dat er jaarlijks een ‘stand van de uitvoering’ wordt opgesteld door de Belastingdienst en dat ongefilterd en overzichtelijk signalen met het kabinet en het parlement worden gedeeld. Je zorgt dat de feedbackloops waaruit de input komt, goed werken. En dat signalen een plek krijgen in de stand en worden opgepakt om beleid en uitvoering te verbeteren. Ook zie je erop toe dat de invoeringstoets wordt vormgegeven en uitgevoerd. Het doel van dit nieuw vorm te geven instrument is om tijdig te signaleren hoe nieuwe wetgeving uitpakt in de praktijk.

In jouw rol van programmamanager bekijk je alle onderwerpen vanuit verschillende invalshoeken en weet je ze te verbinden. Je adviseert de politieke en ambtelijke leiding over de vormgeving van fiscale wetgeving en vereenvoudiging van de uitvoeringsprocessen. Dat doe je onder meer door uitvoeringstoetsen te maken rondom bijvoorbeeld fiscale wetgeving en het innen van belasting. Daarbij creëer je actieve betrokkenheid bij relevante organisatieonderdelen. Zijn er tegengestelde belangen? Dan stel je gerichte oplossingen voor.

Als programmamanager breng je niet alleen de uitvoering bij het beleid, maar ook het beleid bij de uitvoering. “Hoe pakt het uit voor de mensen waarvoor de wet bedoeld is?” Je vormt de verbinding tussen (operationele) onderdelen van het directoraat-generaal Belastingdienst en de directoraten van het ministerie van Financiën of andere departementen. Ook coördineer je parlementaire trajecten, het opstellen van Kamerbrieven en het beantwoorden van Kamervragen. En je ondersteunt bewindslieden bij debatten met de Eerste en Tweede Kamer op jouw onderwerpen. Kortom: een interessante en uitdagende baan op het snijvlak van politiek, beleid en uitvoering.

Word jij de nieuwe collega van Devi? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact met ons op.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Als concerndirectie is Uitvoerings- en Handhavingsbeleid (UHB) verantwoordelijk voor het stellen van kaders, het formuleren van beleid en het beschikbaar stellen van instrumenten. Hierbij gaat het om kaders en beleid met betrekking tot uitvoering, handhaving en internationale activiteiten. UHB bereidt de besluitvorming voor over op strategisch niveau te maken keuzes en fungeert als schakel tussen politiek en uitvoering. UHB signaleert ontwikkelingen op deze terreinen en legt voorstellen voor verandering aan de juiste besluitvormingstafels voor. Ook is UHB aanspreekpunt voor politiek-bestuurlijke aangelegenheden. UHB coördineert de uitvoeringstoetsen en is samen met concerndirectie Fiscale en Juridische Zaken aanspreekpunt voor de collega’s van het directoraat-generaal Fiscale Zaken.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap.

Lees meer over de Belastingdienst op: https://over-ons.belastingdienst.nl/

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Teun Eikelboom, afdelingshoofd

06 - 15 36 94 20

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Simon van der Graaf, adviseur Werving & Selectie

06 - 25 46 15 01

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Adviseur Invoeringstoets

Belastingdienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 25 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Clustervertegenwoordiger omzetbelasting

Belastingdienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 13 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Kennisgroepvoorzitter Autobelastingen

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 24 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon