Programmacoördinator Innovatiegericht Inkopen en Buyer Groups

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

 • Stand­plaats Utrecht, Den Haag, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.367 - €6.547
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Onderzoek / wetenschap, Techniek / productie
 • Reageren voor 7 februari Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer RVO_20211203_13a
 • Plaatsingsdatum 12 januari 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

PIANOo zoekt een nieuwe programmacoördinator voor het innovatiegericht inkopen en de Buyer Groups. Het doel van innovatiegericht inkopen is dat de publieke sector beter het innovatiepotentieel van het bedrijfsleven en kennisinstituten weet te benutten voor het (duurzamer, efficiënter en effectiever) uitvoeren van publieke taken. Het doel van de Buyer Groups is het mobiliseren van groepen opdrachtgevers om concreet met duurzaam en innovatiegericht inkopen aan de slag te gaan; denk bijvoorbeeld aan circulaire viaducten, windmolens of scholen en klimaatneutraal doelgroepenvervoer of baggeren. Beide programma’s worden uitgevoerd binnen PIANOo expertisecentrum aanbesteden.

Als programmacoördinator ben je niet alleen een procesmanager, maar ook inhoudelijk sta je boven de materie. Je bent het gezicht en eerste aanspreekpunt voor de uitvoering van deze programma’s. Je stuurt programmamedewerkers en betrokken consultants aan. Je verzorgt de afstemming met de andere programma’s binnen PIANOo zoals ‘Beter Aanbesteden’ en ‘Maatschappelijk Verantwoord Inkopen’. Je rapporteert over voortgang, successen en belemmeringen aan de betrokken beleidsdirecties en opdrachtgevers. Daarnaast presenteer en publiceer je in woord en schrift de PIANOo inzichten op het gebied van innovatiegericht inkopen en de Buyer Groups binnen en buiten Nederland. Je onderhoudt contacten met belangrijke (internationale) samenwerkingspartners zoals toonaangevende opdrachtgevers in Nederland, innovatieve ondernemers, wetenschappers en (internationale) kennisnetwerken. Daarnaast zie je en verzilver je kansen om de doelstellingen van de programma’s te realiseren.
Dankzij jou krijgt innovatiegericht inkopen en de Buyer Groups grote bekendheid in Nederland.

Publieke opdrachtgevers (met name strategisch inkopers, innovatiemanagers, duurzaamheidsadviseurs en contractmanager) weten wanneer innovatiegericht inkopen en de Buyer Groups voor hen kansrijke instrumenten zijn. Ze weten hoe zij deze instrumenten moeten toepassen en bij wie ze terecht kunnen voor advies en ondersteuning. Daarnaast weten beleidsdirecties dankzij jou hoe zij deze instrumenten verder kunnen brengen. Je biedt hen input voor kamerbrieven en denkt mee met nieuwe beleidsontwikkeling en -instrumenten voor de ministeries van EZK, I&W, BZK en LNV, en draagt hiervoor proactief suggesties aan en organiseert draagvlak binnen en buiten PIANOo voor nieuwe activiteiten.

Als programmacoördinator werk je met een team van adviseurs bestaande naast jou uit inhoudelijk adviseurs, communicatieadviseurs en aanbestedingsadviseur (juridisch en inkoop technisch). In totaal werken ongeveer 6,5 fte (sommigen zeer intensief en anderen wat minder) aan Innovatiegericht inkopen en de buyer groups, bestaande uit een mix van vaste en tijdelijke/ingehuurd professionals binnen PIANOo en andere RVO onderdelen. Daarnaast werken er meerdere afstudeerders en stagiaires aan beide programma’s.

Als programmacoördinator ben je verantwoordelijk voor de professionele uitvoering van je programma’s; van het opstellen van offertes tot en met het maken van verantwoordingsrapportages. Ook ben je het eerste aanspreekpunt voor je teamleden, en denk je – samen met de andere coördinatoren en teammanager – mee over de strategische koers van PIANOo.

Meer over de functiegroep Senior Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

PIANOo is het ‘Expertisecentrum Aanbesteden’ dat (semi-)overheidsorganisaties helpt bij het behalen van hun maatschappelijke doelstellingen als opdrachtgever. Een overheid die betere oplossingen inkoopt voor haar inwoners, bedrijven en medewerkers, zoals een duurzaam buurtcentrum, goede infrastructuur en eerlijke catering. Zo helpen we (semi-)overheidsorganisaties te groeien, te verduurzamen en innovatief te zijn.

Daarvoor ondersteunen we (semi)overheden bij hun rol als professioneel opdrachtgever. Dat betekent dat we de juridische basis bewaken en het inkoopproces optimaliseren, zowel intern als naar de markt. Maar ook dat we sturen op maatschappelijk verantwoord en innovatiegericht inkopen en het verbeteren van samenwerkingen.

PIANOo is gericht op het ontwikkelen en delen van kennis en het verbinden, adviseren en activeren van partijen. Soms initieel op kleine schaal, maar altijd met een nationale ambitie. Wij zijn trots op ons netwerk diep in de haarvaten van vele (semi-)overheidsorganisaties en de goede samenwerking met beleid en wetenschap. Zo slaan we de brug tussen theorie en praktijk en zorgen we voor een echte verandering. PIANOo werkt in opdracht van de Rijksoverheid en in goede samenwerking met iedereen die onze opgaven deelt, zoals brancheorganisaties, koepelverenigingen, kennisinstellingen en marktpartijen.

Wij kennen drie hoofdprogramma’s: Beter Aanbesteden, Innovatiegericht Inkopen en Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Beter Aanbesteden is gericht op betere samenwerking tussen (semi-)overheidsorganisaties en het bedrijfsleven rondom het aanbesteden. Innovatiegericht Inkopen op het inspireren en ondersteunen van (semi-)overheidsorganisaties bij het kiezen voor innovatie. En Maatschappelijk Verantwoord Inkopen juist voor duurzame en sociale oplossingen. Deze drie hoofdprogramma’s hangen nauw met elkaar samen.

Je komt bij PIANOo terecht in een team van gedreven, deskundige en maatschappelijk betrokken collega's. Je krijgt veel verantwoordelijkheid én de ruimte om jezelf te ontwikkelen. Je bouwt, zowel binnen als buiten de overheid, snel een netwerk op. PIANOo is dé plek voor de veelzijdige professional die graag werkt in een dynamische omgeving en die dingen voor elkaar wil krijgen.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuk.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou.

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland, op verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen adviseren over de toepassing van wet- en regelgeving en handelen bezwaar en beroepen af binnen de ruimte die wet- en regelgeving biedt. Ook zijn ze betrokken bij het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving. En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Peter Schuthof

06-22923483

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Projectleider aanbesteden Grond, Weg & Waterbouw

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Utrecht, Den Haag, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 31 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

MVO-Adviseur International Development

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 11 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Adviseur Innovatietrajecten

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Utrecht, Den Haag, Utrecht, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 11 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon