Programmaleider Circulaire Economie

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €5.126 - €7.493
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Gepromoveerd, Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 10 oktober Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer PBL 22-211
 • Plaatsingsdatum 31 augustus 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het PBL voedt het maatschappelijke en politieke debat met wetenschappelijke kennis en analyses en brengt de voortgang van de grote maatschappelijke transities in beeld, zoals de energietransitie, de landbouw- en voedseltransitie, de stedelijke en regionale transformatie en de transitie naar een circulaire economie. Met de transitie naar een circulaire economie wil het kabinet de verspillende omgang met grondstoffen, die leidt tot vervuiling van lucht, water en bodem, sterk terugdringen.

Radicaal efficiënter omgaan met grondstoffen vergt enorme veranderingen in productie- en consumptieprocessen. Het PBL brengt de voortgang van deze transitie elke twee jaar in beeld in de Integrale Circulaire Economie Rapportage (ICER). De kennisbasis die hiervoor nodig is, wordt door verschillende kennisinstellingen ontwikkeld, onder leiding van het PBL. Die kennisbasis levert een reeks rapporten op die samenleving en beleid behulpzaam zijn om steeds meer circulair te produceren en consumeren.

Het PBL is op zoek naar een boegbeeld voor het thema circulaire economie. Je ontleent je gezag aan je gedegen kennis van het vraagstuk en je sterke netwerk met overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Als boegbeeld vervul je een actieve rol in de kennisprogrammering voor de transitie naar een circulaire economie en in de agendering van het transitiebeleid. Binnen het Planbureau voor de Leefomgeving geef je vanuit inhoudelijke visie leiding aan de werkzaamheden van PBL op dit brede en dynamische werkgebied.

Wat ga je doen?

Als programmaleider van het thema circulaire economie rapporteer je aan Directie en Managementteam van PBL en ben je verantwoordelijk voor:

 • De inhoudelijke programmering binnen het PBL van de werkzaamheden in het kader van het thema circulaire economie, één van de vier leidende thema’s in het werkprogramma van het PBL.
 • Verbinding van het thema circulaire economie met de bovengenoemde maatschappelijke transities en het initiëren van onderzoek op raakvlakken.
 • De strategische programmering van kennisontwikkeling in het netwerk dat rond monitoring en sturing circulaire economie is opgezet met andere kennisinstellingen, te weten CBS, RIVM, CPB, TNO, Copernicus (Universiteit Utrecht), CML (Universiteit Leiden), RWS, RVO.
 • Elke twee jaar een ICER opleveren met een team van PBL-medewerkers en met substantiële bijdragen van de kennisinstellingen uit het kennisnetwerk.
 • Wetenschappelijk gefundeerde dialoog met en advisering van beleidsmakers (nationaal) over circulaire economie.
 • Het identificeren van kansen en hindernissen voor bedrijven en consumenten en hun ketenpartners om meer circulair te produceren en consumeren en op basis daarvan formuleren van aangrijpingspunten voor overheidsbeleid.
 • Versterking van de positie van het PBL in nationale en internationale kennis- en onderzoeksnetwerken, zowel binnen de EU als UN-verband.

Meer over de functiegroep Senior Wetenschappelijk Medewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je komt te werken bij de sector Integrale Beleidsanalyse Leefomgeving (IBL). IBL bestaat uit circa 55 medewerkers en legt zich toe op de analyse en evaluatie van beleid op de vier strategische thema’s van het PBL: klimaatverandering en energietransitie, circulaire economie, voedsel, landbouw en natuur in transformatie, stad en regio in ontwikkeling. Een breed palet van kwantitatieve en kwalitatieve methoden wordt in de sector ontwikkeld en toegepast, waaronder participatieve evaluatie, economische modellering, scenario-ontwikkeling en maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA). In de integrale benadering komen milieu, economie en samenleving samen, evenals in verkenningen rond brede welvaart en sustainable development goals (SDG’s). Om de betrouwbaarheid van zijn analyses te garanderen werkt het PBL voortdurend aan de kwaliteit van de gebruikte data, modellen en methoden. De sector IBL draagt hieraan bij met expertise op het gebied van data science, computational modelling en visualisatie.

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is het nationale instituut voor strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Het PBL draagt bij aan de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke afweging door het verrichten van verkenningen, analyses en evaluaties waarbij een integrale benadering vooropstaat. Het PBL is voor alles beleidsgericht. Het verricht zijn onderzoek gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk en altijd wetenschappelijk gefundeerd.

Het PBL is van mening dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving. Werken in divers samengestelde teams maakt ons werk innovatiever en leuker.

Wil je weten hoe het is om te werken bij het PBL?

Het Planbureau voor de Leefomgeving valt organisatorisch onder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Rob Weterings

06-11623549

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Ellen van Tongeren

06-11499768

Marrije op den Brouw

06-31035660

Solliciteren?

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker afvalstoffen in een circulaire economie

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 28 oktober

Senior beleidsmedewerker zwerfafval

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 28 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Directeur Waterveiligheid, Rivieren en Marien

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 17
 • Reageren voor 22 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon