Programmamanager / Coördinator LIEC (Schaal 13)

Ministerie van Justitie en Veiligheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.551 - €6.786
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Universitair oude stijl, Universitair Master
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 18 augustus Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer BD22/LIEC/220350
 • Plaatsingsdatum 4 augustus 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het LIEC zoekt een ervaren programmamanager/coördinator, die zich als spin in het web beweegt binnen LIEC en het RIEC-LIEC bestel. De programmamanager/coördinator verkent, verbindt en versterkt het netwerk bij een effectieve integrale ondermijningsaanpak.

Wat houdt de functie van programmamanager/coördinator LIEC in?
De programmamanager/coördinator:

 • werkt binnen het LIEC met 20 collega's en maakt onderdeel uit van het RIEC-LIEC bestel met 300 collega's
 • onderhoudt contact met landelijke convenantpartners en portefeuillehouders van het RIEC-LIEC bestel.
 • biedt overzicht van lopende/nieuwe projecten en programma’s en geeft inzicht in de samenhang daarvan.
 • monitort de voortgang en samenhang van programma’s en projecten.
 • ziet toe op het nakomen van (resultaat)afspraken.
 • waarborgt de projectmatige manier van werken met portefeuillehouders binnen het RIEC-LIEC bestel.
 • Stuurt en begeleidt medewerkers van het LIEC op inhoud, beleid en voortgang van de portefeuilles.
 • detecteert knelpunten, blinde vlekken en nieuwe uitdagingen.
 • werkt in een netwerk organisatie zonder bevoegdheden.
 • adviseert MT-LIEC ten aanzien van vraagstukken die betrekking hebben op het netwerk en de samenwerking.

Hoe ziet het werkveld eruit?
De Programmamanager/coördinator LIEC richt zich voor een belangrijk deel op de verbinding tussen de 10 RIEC's en het LIEC op geprioriteerde thema's. Van deze portefeuilles is een hoofd RIEC/LIEC de portefeuillehouder en waaronder, afhankelijk van de opdracht, verscheidene programma's/projecten kunnen hangen. Het LIEC ondersteunt de portefeuillehouder in opdracht. Concreet betekent dit dat de programmamanager/coördinator overzicht en inzicht biedt, voortgang monitort, knelpunten, blinde vlekken en de nieuwe uitdagingen detecteert en deze resultaten periodiek aan het hoofdenoverleg terugkoppelt.
Ter ondersteuning van de uitvoering van de portefeuilles kent het RIEC-LIEC bestel onder meer zogenaamde Next Level werkplaatsen. In deze werkplaatsen wordt samenwerking en kennisdeling tussen de RIEC's gestimuleerd, met als doel om kwalitatief hoogwaardige producten op te leveren. Deze producten kunnen door alle RIEC's worden gebruikt en dragen bij aan het behalen van de strategische doelstellingen van het RIEC-LIEC bestel. De programmamanager/coördinator zorgt voor de coördinatie van dit traject.

Voel jij je aangesproken?

 • dan houd je dus van het werken in een dynamische en complexe omgeving,
 • dan houd je overzicht in een veld waar veel partners samenwerken en waar zij veel initiatieven nemen,
 • dan schakel je gemakkelijke tussen strategische onderwerpen en de operationele uitvoering,
 • dan vind je het belangrijk om bij te dragen aan de aanpak van een stevig maatschappelijk probleem
 • dan ben je comfortabel om te werken in een organisatie die aan het professionaliseren is en blijft.

Meer over de functiegroep Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Criminele elementen hebben de afgelopen decennia een steeds grotere sociale en economische invloed op de samenleving gekregen. Daarmee ondermijnen ze de rechtstaat en bedreigen ze de veiligheid en integriteit van de samenleving. Om de weerbaarheid tegen de invloed van criminele krachten te versterken moet een brede beweging en samenwerking binnen overheid en samenleving op gang worden gebracht en gedurende tientallen jaren bestendigd blijven. Daarom zijn er 10 Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC’s) en één Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) ingericht. Hier werken ongeveer 300 personen met een kloppend hart voor de maatschappij aan een harde aanpak van ondermijning. Onze missie is het versterken van publieke, private en maatschappelijke tegenkracht om de criminele ondermijning van onze samenleving te stoppen. Toegevoegde waarde ligt daarbij in het leggen van een resultaatgerichte verbinding tussen al die partijen. Daartoe verbinden we jaarlijks in ongeveer 1.800 casussen informatie en kennis, het optreden van overheidsdiensten en –taken en de activiteiten van publieke en private partijen.
Het LIEC bestaat uit zo’n 20 medewerkers en is gehuisvest in het kantoor van het ministerie van Justitie en Veiligheid in Den Haag. Wij zijn onder meer verantwoordelijk voor de juridische expertisefunctie op het terrein van de bestuurlijke en integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit. Meer informatie over de taken en producten van de RIEC’s en het LIEC is te vinden op www.riec.nl.

Landelijk Informatie en Expertisecentrum (LIEC)

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding. De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan 2000 medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.
Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving en we gebruiken de kracht van de diversiteit van onze medewerkers om samen resultaten te halen voor Nederland. Hierbij staan openheid naar elkaar, transparantie in wat we doen en sensitiviteit voor wat in de maatschappij speelt voorop. Wij willen dat iedereen bij JenV zich welkom en gewaardeerd voelt en zich kan ontwikkelen. Daarom bevorderen we het werken in divers samengestelde teams.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw N.M. Vaes (Hoofd LIEC)

070-3706370

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw N.M. Vaes (Hoofd LIEC)

070-3706370

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coordinerend beleidsmedewerker (S13)

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 22 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

(Senior) Beleidsmedewerker (schaal 12)

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 18 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

(Senior) Adviseur bedrijfsvoering, financial controller

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Directie Financieel-Economische Zaken (DFEZ)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 30-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 31 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon