Programmamanager Data Science & AI

Ministerie van Defensie

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Het betreft een tijdelijke functie t/m 31-12-2027
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €5.626 - €7.040
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 10 december Nog 10 dagen
 • Vacaturenummer 572716
 • Plaatsingsdatum 16 november 2023
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling

Functie­omschrijving

In deze functie ben je verantwoordelijk voor de voorbereiding en realisatie van resultaten en strategische doelstellingen op het gebied van data science & AI door:

 • het creëren van (rand)voorwaarden en zorgdragen voor het opstellen en realiseren van (meerjaren)plannen, roadmaps, innovatie-agenda’s en -begrotingen.
 • het faciliteren, ondersteunen, coördineren van projecten/programma’s en de daarbij behorende fasen.
 • het realiseren van defensiebrede voorzieningen en voorwaarden op het gebieden van data science & AI
 • de aansturing op bedrijfsvoeringaspecten en daarbij zorg dragen voor efficiënte inzet van mensen en middelen, toegekende budgetten en (voortgangs)bewaking en monitoring.
 • het analyseren van relevante context, markten, (markt)partijen, informatie en ontwikkelingen en inventarisatie van standpunten, belangen, conflicten, tegenstellingen en meningen.
 • het inschakelen van (markt)partijen en het tot stand brengen van samenwerkingsverbanden en coalities.
 • de inventarisatie en structurering van (bestaande) projecten, innovaties, processen, (benodigde) mensen en middelen en dergelijke,
 • het doen uitvoeren van onafhankelijke (externe) audits en risicoanalyses en zorgdragen voor het risicomanagement.

Vertegenwoordiging van de CIO door:

 • het op tactisch en/of strategisch niveau vertegenwoordigen en het opbouwen, onderhouden en gebruiken van netwerken.
 • het voorbereiden van parlementaria over de projecten/programma’s, die worden gerapporteerd aan de Tweede Kamer.

Speelruimte:
Functionaris is verantwoording verschuldigd aan het hoofd van de CIO-office voor wat betreft de doeltreffendheid en doelmatigheid van het programmamanagement, de bruikbaarheid van de resultaten en de mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd en de beoogde effecten zijn bereikt.

Strategische beleidslijnen en/of primaire (beleids)doelstellingen zijn van belang voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Functionaris neemt beslissingen over de aansturing van projecten/programma’s en de wijze waarop strategische doelstellingen zijn ontwikkeld en gerealiseerd. De beslissingen komen tot stand op basis van een besluitvormingsproces.

Opleiding:

 • Wo-werk- en -denkniveau.

Ervaring:

 • Aantoonbare kennis en (werk)ervaring bij voorkeur op meerdere functiegebieden binnen het data science & AI.
 • Ervaring in het opzetten en onderhouden van een ecosysteem van marktpartijen en kennis instituten.
 • Ervaring en kennis van het opzetten van randvoorwaarden bij het versnellen van en creëren van randvoorwaarden voor de uitvoering van data science & AI.

Competenties (optioneel):

 • Omgevingsbewustzijn.
 • Netwerken en (multidisciplinair) samenwerken (sterk netwerk binnen Bestuursstaf en defensieonderdelen, plus het interdepartementale, strekt tot aanbeveling).
 • Communiceren en overtuigingskracht.
 • Beïnvloeden.
 • Plannen en organiseren.
 • Resultaatgericht en doorzettingsvermogen.
 • Leidinggeven/coachen.
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Salaris­omschrijving

  Salaris is gebaseerd op een 38-urige werkweek.

 • Maand­salaris Min €5.626 Max. €7.040 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling
 • Contract­duur Het betreft een tijdelijke functie t/m 31-12-2027
 • Minimaal aantal uren per week 38
 • Maximaal aantal uren per week 38

Bovenop het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,3%. Het Ministerie van Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Het betreft een tijdelijke functie t/m 31-12-2027.

Hebt u nog niet het juiste veiligheidsscreeningsniveau, houd er dan rekening mee dat een veiligheidsonderzoek onderdeel uitmaakt van de selectieprocedure.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

De vacature wordt zowel intern als extern Defensie gepubliceerd. Eventuele interne kandidaten worden in de selectieprocedure eerst behandeld alvorens de selectie wordt uitgebreid met externe kandidaten.

Defensie is een organisatie waarin integriteit en professionaliteit voorop staan. De manier waarop de medewerkers van Defensie met elkaar behoren om te gaan staat omschreven in de Gedragscode Defensie. De gedragscode vormt de basis van wat Defensie onder integriteit verstaat. Als organisatie vinden wij het belangrijk dat nieuwe medewerkers op de hoogte zijn van de Gedragscode Defensie. Meer informatie hierover is te vinden via: https://www.defensie.nl/onderwerpen/integriteit

Het ministerie van Defensie zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De vacature staat open binnen de Bestuursstaf, bij de Directie van de departementale Chief Information Officer (verder: CIO). De CIO voert de centrale sturing, coördinatie en monitoring op het gebied van IT, data science & AI en het cyberdomein. Defensie heeft als ambitie een informatiegestuurde, technologisch hoogwaardige en toekomstbestendige krijgsmacht worden.

Doel van de functie is om in te spelen op organisatiebrede data-vraagstukken en de organisatie te fascilteren bij de versnelling naar een datagedreven werkwijze ondersteund met moderne technologische middelen. De Programmamanager is belast met het versnellen, scheppen van randvoorwaarden, opheffen belemmeringen en ondersteuning van omvangrijke data science en AI projecten/programma’s die sterk zijn verweven met het strategisch beleid binnen het IT-domein, Is hierbij (eind)verantwoordelijk voor ontwikkeling en realisatie van doelstellingen van Defensie op dit gebied.

De resultaten van projecten en programma’s hebben doorgaans invloed op andere (beleids)terreinen en (organisatie)processen. Functionaris is belast met het op tactisch en/of strategisch niveau vertegenwoordigen, netwerken en onderhouden van contacten, het creëren van (intern en extern) draagvlak voor projecten/programma’s, het uitdragen en verdedigen van project- en programmadoelstellingen en van de consequenties ('wat').

Ministerie van Defensie

Het ministerie van Defensie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningsscommando en het Commando Materieel en IT.

Wij zijn Defensie. Onmisbaar in een wereld vol onrust. We beschermen wat ons dierbaar is. We strijden voor een wereld waarin mensen in vrijheid en veiligheid kunnen leven. Omdat we ervan overtuigd zijn dat ieder mens dat verdient. Dat is onze missie en daarvoor gaan we op missie.

Defensie heeft ongeveer 68.000 medewerkers en is daarmee een van de grotere werkgevers van Nederland. Bij de Bestuursstaf, gevestigd aan het Plein in Den Haag, werken ongeveer 3.200 burgers en militairen.

Ministerie van Defensie

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Coordinatiecentrum P&O

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Coordinatiecentrum P&O

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior adviseur AI, robotica, data science

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag - Plein-Kalvermarktc.
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 17 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur integraal risicomanagement

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag - Plein-Kalvermarktc.
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior coördinerend inspecteur gegevensbescherming AI en algoritmes

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 18 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon