Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Programmamanager drones

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.703 - €6.908
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Opslag / vervoer / logistiek, Verkeer / nautisch
 • Reageren voor 19 november Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer DGLM 2019-305
 • Plaatsingsdatum 5 november 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

Het gebruik van drones neemt een hoge vlucht. De ontwikkeling en toename van het gebruik van drones vragen om goed beleid en intensieve nationale en internationale afstemming. Jij geeft bij de directie Luchtvaart leiding aan het programma Drones en werkt zo aan resultaat op grote vraagstukken die spelen bij de toepassing van drones.

De toepassing van drones heeft grote economische en maatschappelijke potentie, maar ook maatschappelijke consequenties. De EU heeft rond de toepassing van drones regelgeving opgesteld die ingevoerd moet worden. Hoe communiceren we dat? En hoe borgen we de veiligheid? Vraagstukken die jij als manager van het programma Drones met het programmateam projectmatig uitwerkt. Jouw doel: hoogwaardige en goed afgestemde producten die leiden tot een stevige en samenhangende aanpak van het beleid en de regelgeving voor drones.

Je bent als programmamanager verantwoordelijk voor de integrale aansturing van het programma Drones. Het is jouw taak de doelen van het programma te realiseren en te zorgen dat het team daarvoor op tijd de gevraagde resultaatproducten levert. Je stelt je daarbij op als ‘meewerkend leidinggevende’: bij complexe vraagstukken, politiekgevoelige dossiers en ingewikkelde externe overleggen steek je de handen uit de mouwen. Je pakt de regie en draagt concreet bij aan belangrijke producten. Het programma kent een hoge werkdruk en een grote politieke en maatschappelijke dynamiek. Met jouw stevige persoonlijkheid en organisatietalent ben jij de juiste persoon om in dit boeiende werkveld resultaten te boeken.

Daarnaast ben je voor de medewerkers van het programmateam een goede coach en leidinggevende. Het team heeft te maken met hoge werkdruk, een nog lopende cultuur- en organisatieverandering binnen het directoraat-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken en een gevarieerde bezetting met vaste medewerkers en medewerkers van andere eenheden. Jij geeft ruimte en vertrouwen en weet de medewerkers te inspireren. Zo draag je bij aan een hecht team, een prettige werkomgeving en een goede in- en externe samenwerking.

Functie-eisen

 • Je hebt ruime ervaring als programmamanager of coördinerend beleidsmedewerker.
 • Je bent goed in het leiden van projecten en programma’s in een politiek-bestuurlijke beleidsmatige context.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van en ervaring met het luchtvaartdomein en de concrete vraagstukken die spelen ten aanzien van veiligheid en/of innovatie in de luchtvaart.
 • Je hebt kennis van en ervaring met de implementatie van Europese regelgeving en innovatietrajecten zoals deze aan de orde zijn bij de ontwikkeling van het beleid rondom drones.
 • Je hebt ervaring met het aansturen en ontwikkelen van gespecialiseerde medewerkers.
 • Je stuurt op hoofdlijnen met oog voor detail, overziet het geheel, legt verbanden en borgt de samenhang.
 • Je hebt een goed gevoel voor het (inter)nationale samenspel tussen politiek, beleid, uitvoering, regelgeving en externe partijen en bent in staat om in dat samenspel de gewenste resultaten te boeken.
 • Je hebt een uitstekend gevoel voor maatschappelijke, bestuurlijke en politieke verhoudingen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 14
 • Maand­salaris Min €4.703 Max. €6.908 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Meer over de functiegroep Project-/Programmamanager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het directoraat-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken (DGLM) bestaat uit een aantal lijndirecties: Maritieme zaken, Luchtvaart en een uitvoeringsprogramma Luchtvaart. In totaal werken er momenteel ongeveer 180 medewerkers binnen dit DG.

De opgaven van de directie en het programma Luchtvaart
De politiek vraagt om een meer sturende rol vanuit de Rijksoverheid. Hiervoor is strikte regie door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en een programmatische aanpak nodig. Deze programmatische en uitvoeringsgerichte aanpak vraagt een andere benadering binnen het domein dan tot nu toe het geval was. Binnen het domein luchtvaart vraagt een aantal onderwerpen intensieve aandacht. Naast Schiphol, Lelystad Airport en de herindeling van het luchtruim zijn dat onder andere de drones, de verduurzaming van de luchtvaart en het meten en berekenen van vliegtuiggeluid. Onderwerpen waarbij grote politiek-bestuurlijke druk en maatschappelijke belangstelling aan de orde is. Daarnaast wordt er binnen afzienbare termijn een nieuwe governance ontwikkeld voor de rol van de overheid ten aanzien van de beleidsontwikkelingen op het luchtvaartdossier.

Programma Drones
Het programma Drones is onderdeel van de directie Luchtvaart. Het doel van het programma is om in nauwe samenwerking met alle relevante stakeholders de huidige en toekomstige ontwikkeling van onbemande luchtvaart voor te bereiden en te implementeren. Daarbij staan we voor een aantal opgaven:

 • zorgen dat de implementatie van de EU-regelgeving tijdig en probleemloos verloopt;
 • de veiligheidsrisico’s in de lucht en op de grond tot een minimum beperken;
 • parallel inzetten op het oefenen met nieuwe dronetoepassingen om maatschappelijke en economische meerwaarde met drones te kunnen realiseren.

Het programma bestaat uit diverse thema’s binnen een nog vast te stellen roadmap waarbinnen de hiervoor genoemde opgaven worden vormgegeven. Voorbeelden van deze thema’s zijn implementatie van de Europese regelgeving, innovatie, counterdrones en U-Space. De implementatie Europese regelgeving richt zich op het borgen van de implementatie van de Europese regelgeving rondom onbemande luchtvaart. Bij innovatie moet je denken aan het inzetten van nieuwe dronetoepassingen. Counterdrones richt zich op de coördinatie met diverse stakeholders om fysieke onveiligheid met drones te voorkomen. U-Space is verantwoordelijk voor de toekomstige implementatie van onbemande luchtvaart in het luchtruim.

Het programma is gericht op een integrale aanpak en het voeren van een goede regie op onder meer de hiervoor genoemde thema’s. Het is cruciaal om hierbij alle relevante stakeholders, zoals de luchtvaartsector, gemeenten, provincies, omwonenden en belangengroepen te betrekken. Dit geldt uiteraard ook voor de interne afstemming met de lijndirectie Luchtvaart, interdepartementaal en de projecten Luchtruimherziening en Luchtvaartnota.

Het programma Drones bestaat momenteel uit een vaste kern van vijf medewerkers die geheel of gedeeltelijk aan het programma werken. Daarnaast zijn er zo’n vijf medewerkers vanuit andere onderdelen van de directie Luchtvaart, andere departementen of op detacherings- of inhuurbasis (gedeeltelijk) actief voor het programma. Het programma wordt ondersteund door directies Innovatie, Participatie en Communicatie en heeft vooralsnog een looptijd van twee jaar (tot en met 2021). Daarna wordt het programma geëvalueerd en wordt besloten hoe het vervolg eruit moet zien.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een goede doorstroming in een schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, het spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Vlot, veilig en leefbaar: dat is Infrastructuur en Waterstaat.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer ir. J.A. Stremler

06 - 11 37 65 44

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

De heer D. Murli

06 - 11 58 50 18

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Afdelingshoofd Luchtruim en Regionale Luchthavens

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 2 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

(Coördinerend) senior beleidsmedewerker programma BITE

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Bestuursdepartement
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 27 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Coördinerend beleidsmedewerker veiligheid vervoer gevaarlijke stoffen

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 28 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon