Programmamanager Grip op Veiligheid

Rijksvastgoedbedrijf (ministerie van BZK)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €5.126 - €7.493
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Gepromoveerd, Master/doctoraal
 • Vakgebied Techniek / productie, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 3 april Nog 13 dagen
 • Vacaturenummer RVB/T&P/A&T/23/18
 • Plaatsingsdatum 13 maart 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Veiligheid heeft de hoogste prioriteit bij het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Als opdrachtgever, als vastgoedeigenaar en als werkgever zorgen we voor een veilige (werk)omgeving, of dat nu op of rond een bouwplaats is of bij het beheer, onderhoud en gebruik van ons vastgoed. We dragen verantwoordelijkheid voor de veiligheid van mensen, terreinen, gebouwen en de omgeving daarvan, en zijn ons bewust van onze voorbeeldrol hierin. Het RVB wil zowel binnen de organisatie als in de bouw- en technieksector de veiligheidscultuur verbeteren, en staat op trede 3 (berekenend) van de veiligheidsladder, met de ambitie om binnen enkele jaren de stap naar trede 4 (pro-actief) te maken.

Als programmamanager Grip op Veiligheid (GoV) draag je bij aan het opstellen en realiseren van de veiligheidsagenda van het RVB en specifieke onderdelen daarvan. Je werkt aan het verbeteren van de veiligheidscultuur binnen en buiten het RVB. Daarin werk je nauw samen met de Chief Safety Officer, die tevens je leidinggevende is. Veiligheid binnen de projecten en vastgoedportefeuille van het Rijksvastgoedbedrijf is maatschappelijk belangrijk en gevoelig, krijgt media-aandacht en kan grote (financiële) consequenties hebben. Je schaakt daarom vaak langdurig en veelvuldig op verschillende borden, je zet slimme strategieën in en werkt eenduidig en transparant. Je kan goed omgaan met de, soms tegenstrijdige, belangen en verwachtingen van de verschillende stakeholders. Je speelt een (leidende) rol bij de implementatie van beleid en uitvoering, en soms ook een coördinerende rol in de uitvoering. Als programmamanager GoV onderhoud je een relevant netwerk binnen en buiten de organisatie en fungeer je als boegbeeld voor het veiligheidsbeleid en de veiligheidscultuur van het RVB.

Op operationeel niveau houd je je onder meer bezig met het verder ontwikkelen van het Meldpunt Veiligheid en het actualiseren en implementeren van het Incident-responsplan. Daarnaast vervul je een initiërende en sturende rol in het organiseren en begeleiden van interne en externe audits, workshops, trainingen en opleidingen. Je stelt plannen van aanpak, voortgangsrapportages en uitvoeringsnota’s op, soms ter bespreking of besluitvorming op directieniveau.

Om voldoende voeling te houden met het primaire proces vervul je tevens de rol van technisch manager in vaak complexe en omvangrijke bouwprojecten. Je besteedt hier ongeveer de helft van je tijd aan. Als technisch manager (TM) coördineer je het technisch team van het RVB en geef je samen met de projectmanager en de contractmanager sturing aan het project.

Voor meer informatie over de functie kunt u terecht bij Frans van Ekerschot, hoofd sectie Veiligheid & Gezondheid en tevens de Chief Safety Officer van het Rijksvastgoedbedrijf, telefoon: 0625713949. Email: [email protected]
Over de procedure: Marjan van Poppel, HR adviseur ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, telefoon: 0650079638. Email: [email protected]

 • Je hebt een relevante opleiding op academisch niveau, zoals een technische opleiding of bestuurskunde. Een specialisatie of aanvullende opleiding in veiligheidskunde of gedragsbeïnvloeding is een pré.
 • Je hebt ervaring in het realiseren van organisatiebrede strategische doelen. Je kunt deze omzetten in ontwikkelingsplannen en programma’s binnen rijkskaders en weet rekening te houden met politieke en strategische belangen. Je kunt inspelen op de uitkomsten van onderhandelingsprocessen en verschuivingen in beleidsdoelen.
 • Je opereert strategisch binnen een politiek bestuurlijke omgeving met veel dynamiek en tegengestelde belangen. Je zet je invloed en netwerk optimaal in, ook om andere opdrachtgevers en marktpartijen mee te krijgen in het streven naar een veiliger bouw- en technieksector. Als betrouwbare mediator krijg je alle betrokken partijen op één lijn.
 • Je signaleert en onderkent afbreukrisico's voor het Rijksvastgoedbedrijf. Je anticipeert en beïnvloedt, met de juiste interventies en stevigheid. Is er sprake van een nieuwe situatie? Dan kom je met oorspronkelijke ideeën, waarvoor je draagvlak weet te creëren en die je weet te vertalen naar praktische acties.
 • Je hebt ruime advieservaring binnen een complexe organisatie. Je weet mensen te motiveren en te inspireren.
 • Daarnaast heb je ervaring met programmamanagement en bij voorkeur met het technisch management van complexe en bestuurlijk gevoelige bouwprojecten. Je weet goed verbindingen te leggen tussen alle technische adviseurs en de project- en de contractmanager. Je bent in staat om betrokken collega’s, opdrachtnemers en opdrachtgevers te beïnvloeden om tot gewenste resultaten te komen. Ervaring met vastgoedprojecten binnen de (Rijks)overheid is een pré.
 • Je communiceert helder, waarbij je oprecht luistert en op tijd terugkoppelt.
 • Je bezit een vlotte pen en een goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid.
 • Je vindt het leuk om jouw kennis over te dragen op de werkvloer, bijvoorbeeld in werkgroepen of tijdens kennisweken of informatiedagen.

Competenties
De volgende competenties uit het Functiegebouw Rijk zijn van belang:

 • analyseren
 • omgevingsbewustzijn
 • zelfstartend vermogen
 • samenwerken
 • organisatiesensitiviteit
 • overtuigingskracht
 • plannen en organiseren
 • zelfontwikkeling
 • motiveren
 • klantgerichtheid
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Maand­salaris Min €5.126 Max. €7.493 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 3 en 10 april.
 • Op dit moment vinden de sollicitatiegesprekken plaats in Den Haag of d.m.v. videobellen. Bij de uitnodiging voor het sollicitatiegesprek ontvang je hierover verdere informatie.
 • Mogelijk is voor de uitoefening van je werkzaamheden bij het Rijksvastgoedbedrijf (in de toekomst) een veiligheidsonderzoek aan de orde. We gaan ervan uit dat je daaraan meewerkt.
 • Omdat we duurzaamheid stimuleren, reizen we zoveel mogelijk met het openbaar vervoer. Je krijgt daarom van ons een ov-kaart voor woon-werkverkeer en dienstreizen. Voor locaties die niet goed te bereiken zijn met het ov zijn bedrijfsauto's beschikbaar.
 • Bij het Rijksvastgoedbedrijf werken we onafhankelijk van tijd, plaats en apparaat. Je overlegt met het clusterhoofd hoe je hier invulling aan geeft. Het kan dus ook zijn dat je af en toe op een andere locatie of thuis werkt.
 • Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Meer over de functiegroep Expert Vastgoed en Infrastructuur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Afdeling Architectuur & Techniek
De afdeling A&T bestaat uit tien secties: Technisch Management 1 en 2, Architectuur & Stedenbouw, Architectuur & Huisvesting, Duurzaamheid & Comfort, Bouwtechniek & Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek, Beveiliging & Digitalisering, Constructie & Brandveiligheid en de sectie Veiligheid & Gezondheid, waar tevens de Chief Safety Officer-rol voor het Rijksvastgoedbedrijf is gepositioneerd. De afdeling is verantwoordelijk voor de technische en architectonische kwaliteit bij complexe en programmatische projecten en zorgt voor de borging hiervan in projecten. De experts kunnen de technische risico's in de uitvoering en bij de exploitatie benoemen en beheersen. Dit vraagt om kennis op het gebied van bouw- en installatietechniek, veiligheid & gezondheid, duurzaamheid, comfort, architectuur en bouwkosten.

Directie Transacties en Projecten
De directie T&P is de schakel naar de vastgoed- en bouwmarkt. De directie is verantwoordelijk voor het optimaliseren van de vastgoedportefeuille van het RVB aan de door de Rijksdienst gestelde eisen. De directie T&P zorgt onder andere voor het uitvoeren van de RVB-portefeuillestrategie, het realiseren van omvangrijke verkoopopgaven van vastgoed, het generen van inkomsten door gebruik van vastgoed en het contracteren van nieuwbouw. Ook het afsluiten van (bijzondere)contracten zoals erfpacht/pacht, huur, medegebruik, bijzonder beheer (bodem, landingsrechten, zendmasten, windmolens, veren, benzine) behoort tot de kerntaken van de directie T&P. De directie bestaat uit de afdelingen Projecten, Verkoop, Verhuur & Taxaties, Inkoop & Contractmanagement, Architectuur & Techniek en het Bedrijfsbureau.

Positie
De functie is hiërarchisch gepositioneerd bij de sectie Veiligheid & Gezondheid van de afdeling Architectuur en Techniek.

Rijksvastgoedbedrijf (ministerie van BZK)

Het Rijksvastgoedbedrijf, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is de grootste opdrachtgever in Nederland op het gebied van vastgoed. Wij zijn een professionele organisatie met een enorme hoeveelheid beschikbare kennis en ervaring. We beheren ruim 12 miljoen vierkante meter gebouwen en circa 89.000 hectare grond. Onze medewerkers ontwikkelen en beheren onder meer rechtbanken, kazernes, magazijnen, kantoren, musea, gevangenissen, gerechtsgebouwen, paleizen en monumenten.

Bij het Rijksvastgoedbedrijf werken project- en procesmanagers, inkopers, contractmanagers, gebouwbeheerders, juristen, restauratiespecialisten, ingenieurs en architecten. Maar ook ecologen en kunsthistorici. Wij zorgen voor beheer en onderhoud, aan- en verkoop, nieuwbouw, verbouw en renovatie én ontwikkeling en herontwikkeling van gebouwen en terreinen.

Zie https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/over-ons voor meer informatie over het Rijksvastgoedbedrijf.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Frans van Ekerschot, Sectie hoofd Veiligheid & Gezondheid

06-52713949

Ria Hylarides, sectiehoofd Constructie & Brandveiligheid

06-15093736

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Backoffice Werving & Selectie

070-4266161

Solliciteren?

Rijksvastgoedbedrijf (ministerie van BZK) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur brandveiligheid schaal 11

Rijksvastgoedbedrijf (ministerie van BZK)
 • Stand­plaats Utrecht, Arnhem, Tilburg, Assen of Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 27 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur brandveiligheid

Rijksvastgoedbedrijf (ministerie van BZK)
 • Stand­plaats Utrecht, Arnhem, Tilburg, Assen of Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 27 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur ICT Rijksvastgoed

Rijksvastgoedbedrijf (ministerie van BZK)
 • Stand­plaats Den Haag/Arnhem
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 6 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon