Programmamanager Internationale en Caribische Aangelegenheden

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Bestuursdepartement

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €5.485 - €7.736
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 22 augustus
 • Vacaturenummer BD21/DGPenV/210194
 • Plaatsingsdatum 12 juli 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Criminaliteit stopt niet bij de grens. Daarom is internationale politiesamenwerking van groot belang. Jouw programma schept daar de kaders en randvoorwaarden voor. Als programmamanager sta je voor diverse boeiende opgaven en lever je met jouw werk een wezenlijke bijdrage aan de nationale en internationale veiligheid.

Als ervaren en verbindende leidinggevende sta jij voor je medewerkers (vijftien fte) van het programma Internationale en Caribische Aangelegenheden (ICA). Je draagt bij aan een goede sfeer, en je hebt oog voor ontwikkeling van je teamleden en van die van het team als geheel. Vanuit overzicht en strategisch vermogen geef je besluitvaardig richting aan het programma en je mensen. Daarbinnen geef je de hen ruimte en vertrouwen bij de uitvoering van hun taken, zet je hen aan het denken door kritische vragen te stellen en bied je ruimte voor tegenspraak. Je bent naast leidinggevende ook sparringpartner en (inhoudelijk) coach.

Daarnaast ben je een allround manager die zaken goed organiseert en verschillende ballen in de lucht houdt. Als korpsbeheerder van de politie en brandweer op Bonaire, Sint Eustatius en Saba ga je aan de slag met bedrijfsmatige vraagstukken. Het is handig als je daar affiniteit en ervaring mee hebt. Ook vraagstukken van meerjarige financiële aard, rondom organisatie- en formatierapporten en de kwalitatieve ontwikkeling van uitvoeringsorganisaties zijn niet nieuw voor je en plaats je in de bredere context van je eigen strategische agenda.

Als programmamanager werk je in een complex speelveld met tegengestelde belangen. Hier ga je goed mee om. Je doorziet verhoudingen en dossiers snel, en vertaalt die naar een handelingsperspectief dat past bij de eigen visie en strategische agenda van het directoraat-generaal Politie en Veiligheidsregio’s.

Bovendien zoek je als netwerker actief de samenwerking met stakeholders. Zowel binnen als buiten het ministerie, ook in het buitenland. Je schakelt daardoor veel tussen verschillende belangen. Door te luisteren, je te verdiepen in verschillende (culturele) perspectieven en je beïnvloedingsstijl aan te passen, vind je aansluiting bij diverse samenwerkingspartners. Dankzij je sterke communicatievaardigheden breng je complexe boodschappen op begrijpelijke wijze over. Ondertussen zet je je multiculturele sensitiviteit en diplomatieke vaardigheden in voor je internationale werk en het onderhouden van je netwerk in binnen- en buitenland.

Jouw opgaven met het programma ICA

 • Je geeft richting aan de internationale politie-inzet, waarbij aansluiting op de veiligheidsagenda en de operationele politiebehoeftes voorop staan.
 • Je leidt het opstellen van kaders, bijvoorbeeld ten aanzien van politiek gevoelige landen, waarbinnen de politie haar internationale taak en werkzaamheden uitvoert.
 • Je draagt bij aan en beïnvloedt EU-beleidsontwikkeling en –besluitvorming, en overige internationale agenda’s, zodat die positief effect hebben op de operationele meerwaarde en de inhoudelijke taakuitvoering van de (Nederlandse) politie.
 • Je realiseert met je team effectieve politiebijdragen aan missies en operaties.

Als programmamanager heb je ook de rol van korpsbeheerder voor het Korps Politie Caribisch Nederland en het Brandweerkorps Caribisch Nederland. Samen met je medewerkers zet je je in voor taakvolwassen organisaties en stimuleer je regionale samenwerking en adequate betrokkenheid vanuit de Nederlandse politie en Brandweer Nederland met beide korpsen (en voor de politie ook het Recherche Samenwerkingsteam).

Door het programma ICA zijn de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet op deze opgaven. Een nieuwe meerjarige beleidsagenda van het directoraat-generaal (DG) voorziet een meer strategische rol voor het DG waar jouw programma onder valt, en daarmee ook voor het programma zelf. Deze rol is gericht op onze stelselverantwoordelijkheid, de kwaliteit van de uitvoerende organisaties en op versterkte ketensamenwerking. Ook nieuwe of zich verder ontwikkelende criminaliteitsvormen en samenwerkingsverbanden zijn van grote invloed op de toekomstige koers van het programma. Als programmamanager houd je overzicht en verbind je de verschillende beleidslijnen en complexe dossiers aan elkaar. Samen met het team ontwikkel je een strategische agenda voor het programma, die je vervolgens gezamenlijk uitvoert.

Functie-eisen

 • Je hebt academisch niveau, kunt je snel inwerken in nieuwe materie en weet complexe dossiers op strategisch niveau aan elkaar te verbinden.
 • Je hebt ervaring met leidinggeven en beschikt over stijlflexibiliteit. Daardoor schakel je makkelijk tussen het inhoudelijk coachen van experts, het uitzetten van strategische beleidslijnen en de meer bedrijfsmatige aspecten van leidinggeven.
 • Je hebt bij voorkeur affiniteit met het internationale, Europese en het Caribische werkveld en ervaring binnen de veiligheidsketen of de politie.
 • Je bent een communicatief sterke gesprekspartner, die beschikt over goede luister- en netwerkvaardigheden.
 • Je bent nieuwsgierig en multicultureel sensitief en je hebt het vermogen de context snel te begrijpen.
 • Je beheerst het Engels goed. De beheersing van andere talen is een pre.

Publiek leiderschap
Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom deel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het vraagt ook wat van jou.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 15
 • Maand­salaris Min €5.485 Max. €7.736 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Wat bieden we nog meer?

 • Een gevarieerde portefeuille waarin nationale en internationale politie(k) met elkaar verweven zijn.
 • Een gedreven en gezellig team van professionele beleidsmedewerkers die graag met jou een ambitieuze internationale agenda realiseren.
 • Een salaris tussen de € 5.447,34 en € 7.682,93 bruto per maand (schaal 15) en 8% vakantiegeld (onderdeel van je IKB).
 • Uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden volgens de cao Rijk.

Bijzonderheden

Een AIVD-onderzoek A en een selectieassessment maken deel uit van de procedure. Ook kunnen we referenties opvragen.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het directoraat-generaal (DG) Politie en Veiligheidsregio’s creëert randvoorwaarden waarbinnen bestuurders, gezagen en uitvoerende organisaties binnen rechtstatelijke waarborgen veiligheid optimaal vorm kunnen geven voor de inwoners van Nederland.
Verder behoren tot onze opgaven onder andere:

 • de Politiewet en de Wet op de Veiligheidsregio’s;
 • het toerusten en functioneren van de politieorganisatie;
 • het adaptief en lerend vermogen van de veiligheidsregio’s en andere crisispartners;
 • de decentrale crisisbeheersing;
 • het beheren en ontwikkelen van een robuuste en toekomstbestendige meldkamerfunctie;
 • het beheer van het politie- en brandweerkorps op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

De directeur-generaal stuurt het DG aan, samen met drie directeuren en de manager staf en bedrijfsvoering. We werken niet in directies, maar met portefeuilles. Dit betekent dat medewerkers werken voor alle directeuren. Het vaste aanspreekpunt is hun eigen programmamanager en vervolgens hun directeur. De portefeuilles zijn:

 • politieorganisatie en –middelen;
 • politioneel beleid en taakuitvoering;
 • veiligheidsregio’s, crisisbeheersing en meldkamer.

De grenzen van de portefeuilles, programma’s (afdelingen) en projecten kunnen jaarlijks verschuiven, afhankelijk van onze ambities. We willen ons verder ontwikkelen naar een flexibel ingerichte en dynamisch werkende organisatie. Zo kunnen we slagvaardig in bezetting en in goede samenwerking reageren op onze omgeving en staan de resultaten op het niveau van het ministerie en het DG boven de omvang, samenstelling en resultaten van individuele programma’s. Ook zijn medewerkers hierdoor op meerdere onderwerpen inzetbaar.

Programma Internationale en Caribische Aangelegenheden
Er is nauwelijks meer sprake van georganiseerde criminaliteit die binnen de landsgrenzen blijft. Politiewerk stopt daarom ook niet bij de landsgrens. Internationale politiesamenwerking is van groot belang in de gezamenlijke strijd tegen grensoverschrijdende criminaliteit en noodzakelijk om Nederland veiliger te maken. Er zijn hiertoe veel samenwerkingsverbanden en afspraken tussen afzonderlijke landen, binnen én buiten de EU. Wat kan en mag de politie internationaal doen?
Vanuit het DG Politie en Veiligheidsregio’s formuleren we bij het programma Internationale en Caribische Aangelegenheden (ICA) de kaders waarbinnen de Nederlandse politie haar internationale taken uitvoert.

Bovendien zorgen we voor de randvoorwaarden die de Nederlandse politie nodig heeft om haar taken uit te voeren. ICA trekt hiervoor vanzelfsprekend nauw op met de Nederlandse politie. Hiermee vervullen we een belangrijke rol in de wereld van internationale en Europese politiesamenwerking. Een wereld die ontzettend divers is, altijd in ontwikkeling, die begint bij onze buurlanden en zich vervolgens uitstrekt over een afwisselend domein van landen, missies, informatie-uitwisseling en politiek sensitieve dossiers. Het programma vervult daarnaast een belangrijke (korpsbeheerder)rol ten aanzien van de politie en brandweer in Caribisch Nederland en draagt actief bij aan de politiesamenwerking in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Het programma ICA bestrijkt zes thema’s:

 • internationale politiesamenwerking;
 • politiesamenwerking met buurlanden;
 • politiesamenwerking binnen de EU, en tussen de EU en derde landen;
 • politie-inzet in civiele missies en crisisbeheersingsoperaties;
 • regionale politiesamenwerking in het Caribisch deel van het Koninkrijk;
 • korpsbeheerderschap politie en brandweer op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Het programma bestaat uit ongeveer vijftien fte. De medewerkers zijn in een aantal clusters verdeeld die bovenstaande thema’s bestrijken. De samenwerking binnen het team en met de omgeving staat bij de medewerkers hoog in het vaandel.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Bestuursdepartement

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het Bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding.

De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan tweeduizend medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving en we gebruiken de kracht van de diversiteit van onze medewerkers om samen resultaten te halen voor Nederland. Hierbij staan openheid naar elkaar, transparantie in wat we doen en sensitiviteit voor wat in de maatschappij speelt voorop. Wij willen dat iedereen bij Justitie en Veiligheid zich welkom en gewaardeerd voelt en zich kan ontwikkelen. Daarom bevorderen we het werken in divers samengestelde teams.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Jan-Willem Schaper, directie Politieel Beleid & Taakuitvoering (9 t/m 14 juli en 16 t/m 20 augustus)

06-53488429

Sander Hendriks, wnd. programmamanager ICA (9 t/m 29 juli – bereikbaar vanaf 14.00 uur 's middags)

00599-7815606

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Emilie Egberts, MD-consultant Bureau ABD (9 t/m 28 juli)

06-50157204

Jindra Vink, MD-consultant Bureau ABD (9 t/m 20 augustus)

06-50157432

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

afdelingshoofd Spoor en Weg hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 29 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidsmedewerker financiën

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Politie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 16 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Functioneel beheerder

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Bestuursdepartement
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 13 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon