• Stand­plaats Utrecht, Lelystad en Rijswijk
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.927 - €7.237
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 24 januari Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer WVL-21-036
 • Plaatsingsdatum 3 januari 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Rijkswaterstaat werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. De kennis en het vakmanschap van onze 9.000 medewerkers vormen het fundament van ons werk. Het onderhouden hiervan is essentieel, zeker gezien de technologische en maatschappelijke ontwikkelingen die elkaar snel opvolgen. Jouw visie en adviezen helpen Rijkswaterstaat (RWS) om te beschikken over de juiste kennis op het juiste moment en de juiste plaats.

Hoe jij bijdraagt in jouw rol
Je bent de coördinator van het team dat zich richt op het versterken van kennis en vakmanschap voor de cruciale kennisgebieden van Rijkswaterstaat. Ons team zorgt dat de organisatie in staat gesteld wordt om op het juiste moment, de juiste kennis toe te passen in het werk. Een belangrijke basis hiervoor is een effectief kennisproces met een ondersteunende kennisinfrastructuur. RWS werkt hiervoor met zestien kennisvelden, communities of practices en vele hulpmiddelen om kennisontwikkeling, -toepassing en -behoud te ondersteunen. Het team Kennis en Vakmanschap werkt samen met vele ketenpartners op het gebied van HRM, leren en ontwikkelen, innovatie, kennisinkoop, etc. We zijn een hecht team van inhoudgedreven collega’s met hart voor de zaak. Samen bouwen we aan een Rijkswaterstaat waarin kennis stroomt én we beschikken over de benodigde kennisvoorraad, nu en in de toekomst.

Dit is waar jij voldoening uit haalt
De afgelopen jaren heeft het team het kennisproces voor Rijkswaterstaat werkend gekregen. Als programmamanager kennis help jij het team met de verdere effectuering van de ingeslagen weg. Je bouwt verder aan de kennisstrategie en houdt het kennisprogramma op koers. Je zet kennis op de kaart en geeft sturing aan het team. Als boegbeeld draag je uit wat het belang is van kennis voor Rijkswaterstaat, zorg je dat kennis in de bestuurlijke agendasetting is geborgd, geef je gevraagd en ongevraagd strategische adviezen, agendeer en signaleer je knelpunten en versterk je het kennisproces.

Ook beheer je het programmabudget. Met het team en een collectief van kennisprofessionals zorg je ervoor dat Rijkswaterstaat de stand van zaken rond zijn kennis in kaart heeft en ook in de toekomst kan beschikken over de kennis die nodig is om zijn missies te volbrengen. Hiertoe oefen je invloed uit op de juiste organisatieniveaus en creëer je verbinding en synergie tussen het kennisproces en processen die aan kennis raken (HRM, innovatie, leren en ontwikkelen, kennisinkoop, etc.). Dankzij jou worden de uitkomsten van het kennisproces verankerd in de organisatie.

Wat wij aan jou waarderen
Je hebt je sporen verdiend binnen kennismanagement en bent gezaghebbend adviseur op dit gebied. Met jouw kennis en ervaring geef je invulling aan de benodigde organisatieontwikkelingen en -veranderingen. Bovenal ben je een verbinder, netwerker en strateeg die sterk in zijn/haar schoenen staat en zich thuis voelt in een dynamische en complexe omgeving. Je beschikt over de overtuigingskracht, bestuurlijke sensitiviteit en durf om kennis op de kaart te zetten. Je bent een teamplayer met motiverende aanpak, die in staat is om sturing te geven aan hoogopgeleide kennisadviseurs. Je bent strategisch en analytisch scherp, maar ook een resultaatgericht persoon die er op tactisch en operationeel niveau de schouders onder kan zetten. Je bent een energieke netwerker die anderen inspireert, draagvlak creëert en samenwerking en verbinding tot stand brengt.

Meer weten?
Solliciteer direct, wij kijken ernaar uit! Een eerste kennismaking kan wat ons betreft snel plaatsvinden. Alle gesprekken vinden momenteel online plaats. Wil je eerst inhoudelijk meer weten over de functie? Bel of app met Klaas Groen, afdelingshoofd kennis- en netwerkkwaliteit, via 06–22462174 Hij staat je graag te woord.

Rijkswaterstaat werkt conform de adviezen van het RIVM rondom COVID-19
en heeft een aangepaste selectieprocedure.

Meer over de functiegroep Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) is een van de zeven landelijke organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat. Wij zijn binnen de organisatie leidend in het denken over, en voorbereiden op, de grote transitievraagstukken, zoals klimaatadaptatie en circulariteit. Wij voorzien uitdagingen, kansen en mogelijkheden voor een toekomstbestendig Nederland. Dat doen we door de kennis die nodig is om een antwoord op deze vragen te geven, te (laten) ontwikkelen, beheren en te delen.

Dit doen we natuurlijk niet alleen. Wij werken daarin nauw samen met kennisinstituten, decentrale overheden en marktpartijen uit binnen- en buitenland. Vaak gaat het om schaarse, heel specifieke, kennis. Zo werken we bijvoorbeeld aan duurzame en slimme mobiliteit, een aanpak voor zwerfafval en plastic rondom en in onze wegen en wateren, en innovaties als een circulair viaduct. Ook onderhouden we dijken langs Rijkswaterstaat en keringen, en onderzoeken we hoe we in tijden van droogte water beter vast kunnen houden. WVL monitort en analyseert verkeersongevallen en onderzoekt hoe de wegen nog veiliger kunnen maken. Daarbij houden we rekening met de mensen, dieren en natuur in de omgeving.

In totaal werken er ruim 900 mensen binnen WVL, verspreid over vier directies: Bedrijfsvoering, Inkoop en Prestatiemanagement, Bereikbaarheid en Netwerkkwaliteit en Veiligheid en Water en Leefomgeving. We delen onze ervaringen en inzichten, om anderen te voorzien in hun kennisbehoefte van vandaag en morgen. Zo werken we met elkaar aan het Nederland van morgen.

Kennis- en Innovatiemanagement
De afdeling Kennis- en Innovatiemanagement ontwikkelt en beheert de processen rond kennis (van strategie tot infrastructuur) en innovatie. Dit gebeurt in de vier clusters van onze afdeling:

 • Kennis en Vakmanschap: hier ontwikkelen we de kennisstrategie en beheren we de kennisinfrastructuur van Rijkswaterstaat
 • Kennisprogrammering: hier coördineren we de relaties met kennisinstituten, universiteiten en hbo’s op het gebied van kennis en innovatie
 • Innovatie: hier wordt regie gevoerd over zo’n tachtig kweekvijver- en aanjaagprojecten om zo innovaties binnen onze organisatie te stimuleren
 • Internationaal: hier stroomlijnen en verbinden we internationale kennis en innovatie met de kennis binnen Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Klaas Groen, afdelingshoofd Kennis- en Netwerkkwaliteit

06-22462174

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Allan Sedney, adviseur Werving en Selectie

06-15602784

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijkswaterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur ruimtelijke planvorming

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht, Rijswijk of Lelystad
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 3 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur ruimtelijke planvorming

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht, Rijswijk of Lelystad
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 2 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur duurzaam bodembeheer

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 7 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon