Programmamanager - kwartiermaker

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.367 - €6.547
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Onderzoek / wetenschap, Natuur / milieu
 • Reageren voor 24 augustus
 • Vacaturenummer BFR/2022/15
 • Plaatsingsdatum 13 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ontwikkeling platform Professionaliseren Leer- En Kennismerken (PLEK) Leefomgeving
In het Veluweberaad werken overheden, uitvoeringsdiensten en kennisinstellingen lokaal, (inter)regionaal en nationaal samen aan kennisontwikkeling, kennisdeling en kennisbenutting in de (fysieke) leefomgeving. Overheden doen dit gezamenlijk om de grote maatschappelijke opgaven integraal aan te pakken en te werken als één overheid. Het huidige Veluweberaad wordt doorontwikkeld naar een duurzaam en professioneel platform dat leer- en kennisnetwerken aanjaagt, faciliteert en blijvend verbindt tot een kennisecosysteem in de (fysieke) leefomgeving. Het platform wil aanspreekpunt en sparringpartner zijn voor professionals die betrokken zijn bij beleids- en uitvoeringsprogramma’s. We zoeken een inspirerende en resultaatgerichte programmamanager die de beoogde ontwikkeling van het platform in goede banen weet te leiden en met een team de gestelde doelen weet te halen.

Wat ga je doen?
Je maakt, in samenspraak met een stuurgroep van directeuren van ministeries, koepelorganisaties en kennisinstellingen, als kwartiermaker een ontwerp voor een duurzame, lichte organisatie voor het platform en een passende bestuurlijke aansturing. Je werkt de verschillende platformfuncties en -diensten uit in een meerjarig werkprogramma, stelt daarvoor een begroting op en adviseert over de (co) financiering van het platform.
Je legt verbindingen tussen kennisnetwerken en grote (nationale) beleidsprogramma’s en je creëert draagvlak voor verbeterslagen in de kennisinfrastructuur bij stakeholders. Het ontwikkeltraject van het platform krijgt al doende lerend vorm. Samen met sleutelpersonen uit verschillende kennisnetwerken trek je lessen uit praktijkervaringen en bevorder je de toegankelijkheid van kennis voor decentrale overheden, het leren tussen regio’s en het delen van kennis tussen bestuurlijke niveaus, waardoor maatschappelijke opgaven effectiever worden aangepakt. Aangrijpingspunten voor de kwartiermakerfase zijn opgaven als de transitie van het landelijk gebied, het duurzaam benutten van bodem en ondergrond en het versterken van het VTH-stelsel. Je betrekt de uitkomsten van lerende evaluaties van programma’s en Regiodeals en ervaringen van de implementatie van de Omgevingswet.

Meer over de functiegroep Project-/Programmamanager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je bent werkzaam bij de directie Bestuur, Financiën en Regio's (BFR) die samen met de directie Ruimte & Leefomgeving (R&L), bijdraagt aan de totstandkoming van het beoogde platform Kennis- en Leernetwerken in de fysieke leefomgeving.
Vanuit de verantwoordelijkheid voor een goede interbestuurlijke samenwerking en het versterken van de slagkracht van decentrale overheden - door kennis en leren - heeft BFR een trekkende rol in de kwartiermakerfase op zich genomen. In de praktijk werk je vooral samen met collega's van de afdeling Bestuur & Advisering waar o.a. de kennisfunctie/-netwerk, interbestuurlijke samenwerking en slagkracht van overheden zijn belegd.

Directie Bestuur, Financiën en Regio (BFR)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven, bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een efficiënt functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor efficiënt beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Wilma van Rijt-Veltman

06-27590960

Jan Vermeer

06-50035740

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, backoffice werving & selectie

070-4266161

Shamin Naipal, backoffice werving & selectie

070-4266161

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Dealmaker/ Senior en Coördinerend Beleidsmedewerkers

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 15 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Programmamanagers

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag, Unie van Waterschappen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 1 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Senior) beleidsmedewerker financiën gemeenten

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 12 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon