Programmamanager Leadership Development Journey

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Contractduur 24 maanden
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €5.443 - €7.159
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Onderwijs / opleiding
 • Reageren voor 16 augustus Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer 568648
 • Plaatsingsdatum 22 juli 2022
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling

Functie­omschrijving

Nieuw bij Defensie: de Leadership Development Journey. Hét leiderschapstraject waarmee we verjonging en meer diversiteit in de defensietop stimuleren. Als programmamanager ben jij eindverantwoordelijk voor de pilot van het traject. Een uitdagende rol, waarin je volop mag pionieren.

Het opzetten, uitwerken, programmeren en evalueren van de pilot; het valt allemaal onder jouw verantwoordelijkheid. Je zorgt zowel voor de ontwikkeling van het traject als de inbedding ervan in de organisatie. Jouw inhoudelijke focus ligt daarbij op het bijdragen aan de organisatieontwikkeling, zodat de doelstelling – verjonging en meer diversiteit in de top – kans van slagen heeft. Daarvoor ontwikkel je een ‘community of practice’ met de deelnemers, relevante spelers uit de organisatie en mogelijk ook externe deskundigen.

Als programmamanager voer je het leiderschapstraject uit en begeleid je de totstandkoming van algemene leer- en ontwikkelactiviteiten en werkbezoeken. Ook bewaak je de kwaliteit van de Leadership Development Journey (LDJ). Dat doe je onder andere door leiding te geven aan de afdeling LDJ en deel uit te maken van het managementteam van het Instituut Defensie Leergangen, dat het traject samen met de Factulteit Militaire Wetenschappen (FMW) ontwikkelt en uitvoert. Je werkt dan ook nauw samen met leerstoelgroepen binnen FMW. Het gaat dan over de academische inhoud en onderbouwing. En over de inhoudelijke borging en consistentie met het gaccrediteerde onderwijs van FMW.

Je opgave voor de komende twee jaar
Defensie kent een grote verscheidenheid aan talenten, kwaliteiten, perspectieven, inzichten en achtergronden. Soms zichtbaar, maar vaker nog onzichtbaar. Als we erin slagen om de kracht van al deze verschillen te benutten, vergroten we de denkkracht en handelingsperspectieven. Diversiteit in de organisatie, vraagt ook om diversiteit in leiderschap in de top van de organisatie en een diversiteit aan manieren waarop we leiderschapsontwikkeling ondersteunen en het beste uit onze mensen willen halen. De pilot LDJ is een van de initiatieven waarmee Defensie vormgeeft aan het strategisch talentmanagement in relatie tot de hr-transitie.

De pilot LDJ vergroot versneld kennis- en ervaringsopbouw in verschillende werkgebieden en -contexten en legt de focus op persoonlijke ontwikkeling en verbreding van het leiderschap. Dit doen we met praktijkopdrachten, persoonlijke begeleiding en coaching, trainingen en masterclasses. Een persoonlijk leertraject met de kracht van een collectief en groeiend netwerk erachter.

Begeleiders en deelnemers vormen een sterk lerend collectief, ondersteund en waar nodig aangevuld met een netwerk van sponsoren, mentoren en coaches. Dit netwerk benutten we binnen de LDJ ook om bij te dragen aan de organisatieontwikkeling die binnen Defensie nodig is om een jongere en meer diverse topstructuur te realiseren. Het traject koppelt individueel leren (in een individueel leerplan) aan collectief leren (in de ‘learning community’) en organisatieleren (in de community of practice).

Jij staat voor de veelzijdige en mooie uitdaging om, samen met de afdeling LDJ, de komende twee jaar de pilot LDJ tot een succes te maken. Je geeft leiding aan een team met een brede taakstelling: ontwikkeling, uitvoering, begeleiding en advies in één.

Bij dit alles werk je intensief samen met een netwerk van organisaties aan de praktijkopdrachten voor de deelnemers. Ook houd je evaluaties van de pilot LDJ, die je terugkoppelt aan het managementdevelopment-comité. Vanuit jouw expertise op organisatie- en veranderkundig gebied en je ervaring in dit traject voorzie je de organisatietop van adviezen die bijdragen aan het realiseren van verjonging en een grotere diversiteit in de defensietop.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Leadership Development Journey (LDJ) is een nieuw leiderschapstraject waarmee we bijdragen aan verjonging en meer diversiteit in de defensietop. Oftewel: we streven naar verbreding van het leiderschapspotentieel. Bovendien vergroten we met de LDJ de kennis- en ervaringsopbouw in verschillende werkgebieden en contexten, wat we verbinden aan persoonlijke ontwikkeling en verbreding van het leiderschap.

Het is een duaal leertraject dat individueel maatwerk biedt, ingebed in een leer- en ondersteuningsnetwerk. De deelnemers hebben een actieve rol in het vormgeven van zowel hun individuele als het collectieve traject.

Het traject wordt ontwikkeld en uitgevoerd door het Instituut Defensie Leergangen, samen met de Faculteit Militaire Wetenschappen. Beide zijn onderdeel van de Nederlandse Defensie Academie.

Instituut Defensie Leergangen
Het Instituut Defensie Leergangen verzorgt de post-initiële loopbaanopleidingen voor Defensie. In deze opleidingen ontwikkelen officieren en gelijkgestelde burgers kennis, vaardigheden en een beroepshouding om effectief te functioneren op verschillende niveaus binnen de defensieorganisatie. Jij valt rechtstreeks onder de directeur van het instituut.

Faculteit Militaire Wetenschappen
De Faculteit Militaire Wetenschappen verzorgt de geaccrediteerde wetenschappelijke bachelor- en masteropleidingen voor de (aspirant-)officieren van de Nederlandse krijgsmacht. Ook verrichten we het onderzoek dat daaraan ten grondslag ligt.

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 62.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Defensie Ondersteuningscommando
Het DOSCO is de overkoepelende dienstverlener voor de gehele defensieorganisatie. Elk dienstencentrum heeft zijn eigen expertise. Het DOSCO streeft ernaar de klantgerichtheid te versterken, de dienstverlening te professionaliseren en de doelmatigheid te vergroten.

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Ir. WW Sillevis Smitt

06-30860680

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Schriftelijk solliciteren

Je reactie op de vacature "Programmamanager Leadership Development Journey" ontvangen wij graag. Stuur je curriculum vitae met begeleidende brief onder vermelding van vacaturenummer "568648" naar:

Herculeslaan 1
3584 AB
Utrecht

Relevante vacatures

Coördinerend projectbegeleider Leadership Development Journey

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 20-32
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 17 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior assistent Leadership Development Journey

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 16 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Coördinator Leadership Development Journey

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 16 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon