Programmamanager Nationale Eiwit Strategie

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, directoraat-generaal Agro

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 3 jaar
 • Uren per week 28 - 32
 • Maand­salaris €4.367 - €6.547
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Agrarisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor 24 mei Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer DGA20220415_13
 • Plaatsingsdatum 29 april 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ben jij door opleiding en ervaring thuis in het Agro-domein? En loop jij warm voor onderzoek naar innovatieve eiwitrijke bronnen voor zowel mensen als dieren, zodat we op termijn steeds minder afhankelijk worden van importstromen? Als manager van het programma Nationale Eiwit Strategie sta je zelf aan het roer om de strategie succesvol om te zetten in uitvoering.

Je bent programmamanager Nationale Eiwit Strategie bij de directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit, onderdeel van het directoraat-generaal Agro van het ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselkwaliteit. Het is jouw taak om de komende drie jaar de uitvoering van de Nationale Eiwit Strategie aan te sturen.

Om minder afhankelijk te worden van importstromen van eiwitrijke grondstoffen (soja) van buiten de Europese Unie stimuleert Nederland de komende jaren de teelt van eiwitrijke gewassen zoals veldbonen. We onderzoeken innovatieve eiwitrijke bronnen voor zowel mensen als dieren – denk aan insecten en micro-algen - en experimenteren met het halen van eiwitten uit reststromen, bijvoorbeeld uit keukenafval. En we stimuleren een verschuiving in het eetpatroon van consumenten naar meer plantaardige eiwitten. Dit valt allemaal terug te lezen in de Nationale Eiwit Strategie.

Jouw taken

 • Je ontwerpt samen met het programmateam een aanpak die voor resultaten en doelbereik zorgt.
 • Je geeft leiding aan zowel uitvoering, monitoring als evaluatie.
 • Je voert de acties van het programma uit binnen de bestaande structuren en trajecten en veelal binnen verschillende teams van het ministerie.
 • Je bouwt een stevig netwerk op.
 • Je ziet erop toe dat nieuwe vraagstukken of bijstelling goed landen binnen het programma en zorgt voor een goed zicht op toekomstige ontwikkelingen.
 • Je onderhoudt intensieve contacten met verschillende partijen zoals collega’s binnen het ministerie, het Rijk, provincies en niet-gouvernementele organisaties.
 • Je onderhoudt contacten met commerciële partijen.
 • Je ziet erop toe dat activiteiten en communicatie in de juiste balans zijn.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit werkt aan duurzame en gezonde plantaardige ketens met als basis een weerbare teelt en een gezonde bodem als drager van het voedselsysteem. Ook voor plantgezondheid, de markttoegang tot plantaardige producten en nieuwe veredelingstechnieken staan hoog op onze agenda.

We zijn verantwoordelijk voor het gewasbeschermings-, mest- en voedselbeleid, waaronder de verduurzaming van ons voedselsysteem, voedselveiligheid en diervoerders en -geneesmiddelen. Ook werken we aan de bijdrage van plantaardige agroketens aan de klimaatdoelstellingen, en aan aanpassing van de landbouw aan veranderende klimaatomstandigheden.

Werken bij de directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit betekent werken binnen een dynamisch, veelzijdig en maatschappelijk relevant beleidsterrein dat volop in de belangstelling staat. Binnen onze directie werken we in teams en er heerst een informele sfeer.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, directoraat-generaal Agro

Iedere dag zetten wij ons in voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Voor de huidige en toekomstige generaties. Wij maken ons sterk voor duurzaam, voldoende en veilig voedsel op ieders bord, en maken hiervoor gebruik van onze innovatiekracht. Zo dragen wij bij aan een gezonde aarde en het welzijn van mensen en dieren.

Wij maken ons ook sterk voor de natuur. Beschermen die. Wij werken aan gezonde natuur binnen natuurgebieden, op het platteland en in grote wateren, maar juist ook in steden. Dit draagt eraan bij dat het platteland en de steden aantrekkelijke plekken zijn om te wonen en werken.

Landbouw, natuur en kwaliteit van voedsel zijn nauw met elkaar verweven. Ze kunnen elkaar versterken én met elkaar schuren. Het maakt belangen soms moeilijk verenigbaar en kan leiden tot flinke tegenstellingen in de samenleving. Juist dáár vind je ons. Het is aan ons die dilemma’s helder en bespreekbaar te maken. Continu zoeken wij daarvoor de samenwerking met partijen uit de maatschappij. Door beleid te maken geven wij richting. Wij maken wetten en regels. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ziet toe op de naleving hiervan. Onze kennis en bevindingen delen wij met de politiek, zodat die keuzes kan maken. Ook buiten Nederland zoeken wij samenwerking voor oplossingen. En internationaal oefenen we invloed uit op beleid en besluitvorming.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werkt nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Samen streven we ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Directoraat-generaal Agro
Ons directoraat-generaal Agro staat voor een duurzame, ondernemende agrofood economie, een veelzijdige natuur en een wederzijdse versterking van ecologie en economie. Mede vanwege de rol in de voedselketen, innovatie en een sterke internationale positie, is de agrosector van belang voor de Nederlandse economie. Maatschappelijke vraagstukken ten aanzien van voedsel, energie, klimaat, milieu en ruimtelijke omgeving bepalen voor een groot deel de richting van onze beleidsinzet.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Sally Hoffer, manager

06-3167 3311

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, directoraat-generaal Agro nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Senior) Beleidsmedewerker PAV-team Transitie Landelijk Gebied

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Sr. Economisch Beleidmedewerker Natuurinclusiviteit

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

(Sr.) Beleidmedewerker(s) Natuurinclusiviteit

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon