• Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 36 uur
 • schaal 13
  €4.758 - €7.094 (bruto)
 • Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening, Verkeer / nautisch
 • Solliciteer voor 29 mei 2024 Nog 6 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: IW DGMo 24-128, Plaatsingsdatum: 8 mei 2024

Het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) heeft als doel op de drukste spoorlijnen van Nederland hoogfrequent spoorvervoer mogelijk te maken en ruimte te bieden voor de groei van het spoorgoederenvervoer. Met dit programma wordt mogelijk gemaakt dat er elke 10 minuten een trein rijdt en waar nodig verder word uitgebouwd. Dit is nodig om het groeiende aantal reizigers en goederentreinen op te vangen. De uitvoering van het programma is belegd bij ProRail. Meer weten hoe jij in jouw rol bijdraagt? Lees dan snel verder of solliciteer direct!

Hoe jij bijdraagt in je rol
Als programmamanager ben je opdrachtgever van ProRail en zorg je voor de samenhang met andere dossiers en afstemming met bestuurlijke partners. Jij bent de verbindende schakel tussen de programma organisatie bij Prorail, andere stakeholders (vervoerders en andere overheden).

Intern stuur je de collega's in je cluster aan die verantwoordelijk zijn voor 1 of meerdere spoorlijnen. Jouw rol is in hoge mate politiek-bestuurlijk en strategisch van aard, waar snel handelen en krappe deadlines soms bij horen. PHS valt onder de Regeling Grote Projecten, zodat onder meer twee keer per jaar een voortgangsrapportage voor de Tweede Kamer wordt opgesteld. De werkzaamheden voor PHS kennen een sterke overlap met andere dossiers binnen de directie Openbaar Vervoer en Spoor en vragen om voortdurende afstemming.

Denk hierbij aan de concessieafspraken met NS, regelgeving rondom omgevingshinder, andere programma's zoals ERTMS en nieuwe verkenningen van de middelen voor woningbouw en mobiliteit. Voor een deel vallen deze projecten vanuit deze middelen ook onder jouw verantwoordelijkheid. Alles om te zorgen dat het spoor er klaar voor is om de komende jaren meer reizigers te vervoeren.

Kortom, in deze rol ben jij het rijksgezicht/ IenW vertegenwoordiger. Jij bent de persoon die het PHS team aan je weet te binden, je coacht de mensen op inhoud en je zorgt voor onderlinge afstemming zowel binnen PHS als daarbuiten.

Dit is waar jij voldoening uit haalt
Jij bent sterk in het maken van goede afwegingen van de belangen op een dossier en betrekken bij jouw adviezen aan de (politieke) leiding. Binnen de afdeling breng je kennis, ervaring en overzicht.We hopen dan ook dat jij energie geeft aan jouw rol en deze op een aanjagende en inspirerende wijze vervult in het samenbrengen en samen leren van nieuwe inzichten.

Miljoenen Nederlanders maken dagelijks gebruik van het openbaar vervoer om naar hun werk of opleiding te gaan of om aan maatschappelijke activiteiten deel te nemen. Als programmamanager ov en spoor werk je actief mee om het ov voor alle reizigers verder te verbeteren, dit geeft je dan ook veel voldoening in je werk.

Je voelt je thuis in een complexe politiek-bestuurlijke omgeving waar er een beroep wordt gedaan op jouw sterk ontwikkelde analytisch vermogen. Daardoor kun je snel tot de kern van het vraagstuk komen en het vanuit verschillende invalshoeken bekijken. Vervolgens weet je heldere vervolgstappen te formuleren en tot actie over te gaan. Zo ook onderhoud je regulier contact met stakeholders.

Is jouw interesse gewekt? Solliciteer dan direct! Of wil je nog wat meer weten over werken bij de directie Openbaar Vervoer en Spoor? Neem dan contact op met Bonny Donders, afdelingshoofd rijksinfrastructuur, via 06-27065117.

Meer over de functiegroep Project-/Programmamanager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Zet je je graag in voor een veilige, vlotte en duurzame mobiliteit van mensen en goederen? Hecht je belang aan toegankelijke en betaalbare mobiliteit voor iedereen? Ons doel bij het Directoraat-generaal Mobiliteit (DGMo) is om de bereikbaarheid van werk, zorg, wonen, onderwijs maar ook recreatie en transport in heel Nederland op een hoger plan te tillen. En om bij te dragen aan de toekomstige ruimtelijke inrichting van Nederland. Bijvoorbeeld door de kwaliteit van het wegennet en het gebruik van de spoorwegen verder te ontwikkelen. En door mobiliteit te verduurzamen en rekening te houden met de leefomgeving. Daarmee dragen we bij aan het welzijn en de welvaart van ons land en aan een mooier Nederland, nu en in de toekomst.

Waar wij onder andere aan werken:

 • het versterken van onze mainports- en achterlandverbindingen
 • het versterken van nationale infrastructuur en de bereikbaarheid van stad, platteland en alles wat daar tussen zit
 • de verduurzaming van mobiliteit (bijvoorbeeld door elektrificatie of het stimuleren van ander reisgedrag
 • de blijvende sterke aandacht voor veiligheid op weg en het spoor
 • het faciliteren van deur-tot-deurvervoer
 • Nederland in de top in ‘smart mobility’


Directie Openbaar vervoer en Spoor
De directie Openbaar Vervoer en Spoor (OVS) zorgt ervoor dat reizigers gebruik kunnen maken van een optimaal ov-netwerk. We zijn dan ook verantwoordelijk voor het gehele systeem van openbaar vervoer (trein, metro, bus, tram, taxi en waddenveren) in Nederland. Daarnaast werken we aan de groei van het vervoer van goederen per spoor. Dit betekent dat we werken aan de uitbreiding van de capaciteit op het spoor en dat het betrouwbaar en veilig is. Ons beleid wordt in nauwe samenwerking met al onze (uitvoerings-)partners vormgegeven.

OVS is een grote directie met een grote diversiteit aan mensen en taken. We kijken naar elkaar om, we bieden een plek om te groeien, en we boeken resultaten waar we trots op zijn. We zijn doeners, sociaal betrokken, en gewend om in een complex speelveld beleid te maken.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem, en werkt aan het realiseren van een circulaire economie. Lees hier meer.

Talent als basis, diversiteit als kracht
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bouwt aan een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen. Een organisatie waarin mensen zich betrokken en gewaardeerd voelen; niet ondanks, maar dankzij verschillen. Een organisatie waarin we samen werken aan een mooier Nederland. Daarom nodigen we iedereen (m/v/x) die aan het profiel van deze vacature voldoet, of gaat voldoen, uit om te solliciteren.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Bonny Donders, afdelingshoofd

06-27065117

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Katinka Trompen, adviseur Werving en Selectie

06-81352735

Solliciteren?

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker Waddenveren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 31 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker elektrisch vervoer

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 3 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Relatiemanager duurzame mobiliteit

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 31 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon