Programmamanager Revitalisering vastgoed

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €5.279 - €7.718
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Reageren voor 9 oktober Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer 46668
 • Plaatsingsdatum 15 september 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als programmamanager en coördinerend adviseur geef je uitvoering aan het toekomstbestendig maken van onze gevangenissen, TBS-klinieken, maar ook kantoorpanden en opleidingsinstituten.

Veel van de gebouwen en beveiligingsinstallaties in de vastgoedportefeuille van DJI zijn aan vervanging en vernieuwing toe, gericht op de eisen van vandaag en die van de toekomst. Het is essentieel dat het primaire proces hierbij doorgang vindt en dat we zorgen voor een veilige en gezonde woon- en werkomgeving. We verbouwen terwijl “de winkel open is”. Uiteraard nemen we alle relevante ontwikkelingen mee op gebieden als veiligheid, klimaat, duurzaamheid, IT en cybersecurity.

Om dit realiseren hebben DJI en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB; als eigenaar van de panden) gezamenlijk het revitaliseringsprogramma gestart. Planmatig worden in dit programma de inrichtingen één voor één toekomstbestendig gemaakt door een integrale renovatie. Dit is een 30-jaren plan waarbij de eerste tranche met een tiental projecten tot en met 2032 in hoofdlijnen is bepaald. Samen met je evenknie bij het Rijksvastgoedbedrijf geef je leiding aan het programma. Je ontwikkelt de kaders, uitgangspunten en het programma van eisen voor de projecten, je bewaakt de voortgang en samenhang van de projecten en de programmaplanning, je bereidt de stuurgroepen voor en de besluitvorming over scope, planning en financiën. Namens DJI let je daarbij in het bijzonder op de impact van het programma voor ons primaire proces.

Naast dit programma met een tiental revitaliseringsprojecten vergt de instandhouding van ons vastgoed voortdurend kleinere en grotere ingrepen, zowel in de technische installaties als in het gebouw. Ook zijn er functionele aanpassingen die op verzoek van de divisies moeten worden doorgevoerd. Dit stelt DJI en het RVB voor de uitdaging om te prioriteren en de beschikbare capaciteit zo goed mogelijk in te zetten. In de jaaropdrachten worden afspraken gemaakt over de uitvoering van nieuw werk. Met de inrichtingen en divisies moeten afspraken gemaakt worden over een eventuele capaciteitsonttrekking. In het bestedingsplan huisvesting worden de financiële mogelijkheden bepaald.

Het is jouw taak om namens de directie Facilitair, Huisvesting en Inkoop (FHI) de jaaropdrachten voor te bereiden en de overleggen die de directie FHI hierover heeft met de directie(s) van het RVB. Je bewaakt de kaders van het huisvestingsstelsel en maakt met het RVB afspraken over de onderlinge werkprocessen en verbetering daarvan. Je stuurt op de voortgang van de jaaropdracht(en) en ziet toe op een tijdige en adequate financiële afhandeling hiervan.

Taken en rollen

 • Je geeft samen met de programmadirecteur RVB leiding aan het revitaliseringsprogramma. Onder andere via de (wekelijkse) programma overleggen.
 • Je ontwikkelt de kaders en uitgangspunten van het programma revitalisering. En bewaakt de voortgang van de projecten en laat voor nieuwe projecten de scope, tijd en geld vaststellen.
 • Je bereidt de stuurgroepen van het revitaliseringsprogramma voor.
 • Je signaleert relevante ontwikkelingen en vertaalt die naar de strategie voor de vastgoedportefeuille van DJI. Je bewaakt de lange termijn doelstellingen.
 • Je bereidt de jaaropdrachten met het RVB voor en monitort de voortgang hiervan en doet voorstellen voor bijsturing. Je bereidt de overleggen van de directie FHI met de directieleden RVB voor.
 • Je neemt deel aan het accountoverleg DJI-RVB en het financieel overleg RVB-DJI.
 • Je vertegenwoordigt de directie FHI in overleggen over het huisvestingsstelsel en in overleggen met andere vastgoedhoudende diensten (‘SPC’s’).
 • Je draagt zorg voor de afstemming over de onttrekking van celcapaciteit ten behoeve van verbouwingen binnen DJI.
 • Je neemt deel aan de directieoverleggen FHI, alsmede de overleggen van het team Huisvesting.

Jij werkt samen met je collega’s van DJI en het RVB om resultaat te behalen. Daarom is het van belang dat jij makkelijk contact maakt, een goede antenne hebt voor wat zich om je heen afspeelt, en je op verschillende niveaus kan uitdrukken. Je zorgt ervoor dat alle neuzen dezelfde kant op staan. Tegelijk ben je vasthoudend en ook in staat om tegen te spreken en bij te sturen. Je bent gezaghebbend en houdt het resultaat voor ogen. Je dringt snel door tot de kern van gecompliceerde vraagstukken, denkt in oplossingen en mogelijkheden en dwingt besluitvorming af.

Daarvoor beschik jij over:

 • Aantoonbaar WO werk- en denkniveau.
 • Aantoonbare kennis en ervaring met projectmanagement en een multidisciplinaire aanpak.
 • Een stevige basis in de bedrijfsvoering en financiën van de rijksoverheid en het huisvestingsstelsel in het bijzonder.
 • Bij voorkeur goede kennis van en ervaring met het primaire proces van DJI.
 • Affiniteit met huisvestings- en bouwvraagstukken, in het bijzonder de veiligheidsvraagstukken daarvan.


Je beschikt over de volgende competenties:

 • Organisatiesensitivieit
 • Overtuigingskracht
 • Oordeelsvorming
 • Netwerken
 • Omgevingsbewustzijn
 • Plannen en organiseren
 • Motiveren
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Maand­salaris Min €5.279 Max. €7.718 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36
 • Een Individueel Keuzebudget. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en stel je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samen. Het kan bijvoorbeeld bestaan uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) of vakantiedagen
 • Volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer
 • Een pensioenregeling
 • Gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof
 • Studiemogelijkheden voor persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling
 • De mogelijkheid gebruik te maken van bedrijfsfitness
 • Vanaf 1 januari 2024 worden de salarissen met 1,5% verhoogd
 • Wanneer je solliciteert op een functie bij DJI dan maak je eenmalig een account aan. Dit zorgt ervoor dat je bij DJI, of bij eventuele andere rijksonderdelen, makkelijk kan solliciteren. Slechts enkele velden zijn verplicht om in te vullen. Met je account kan je ook de status van je sollicitatie inzien, handig toch? Meer informatie hierover vind je in onze sollicitatieprocedure.
 • Ben je in dienst van de Rijksoverheid en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat? Of ben je (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie. 
 • Een assessment maakt deel uit van de procedure.
 • Voor alle functies binnen DJI is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist. DJI vergoedt de kosten voor de aanvraag van een VOG. Wil je weten of je recht hebt op een VOG? Dat kan je hier checken: vogcheck.justis.nl
 • Thuiswerken behoort tot de mogelijkheden, DJI biedt goede faciliteiten om thuis te werken. 
 • De briefselectie wordt direct na afloop van de sluitingstermijn gedaan. Wij informeren de kandidaten daarna zo spoedig mogelijk over de status van hun sollicitatie.
 • De functie wordt gelijktijdig met de wervingsprocedure ingedeeld en gewaardeerd.
 • Let op: de gesprekken vinden plaats in de tweede helft van oktober as.
 • Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer over de functiegroep Coördinerend Specialistisch Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Zet jij je expertise en persoonlijkheid in om stuur te geven aan de bijzondere vastgoedportefeuille van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)? Als programmamanager en coördinerend adviseur geef je uitvoering aan het toekomstbestendig maken van onze gevangenissen, TBS-klinieken, maar ook kantoorpanden en opleidingsinstituten.

De directie Facilitair, Huisvesting en Inkoop is een stafdirectie van het Hoofdkantoor van de Dienst Justitiële Inrichtingen in Den Haag, met zo’n 25 medewerkers. We ontwikkelen beleid op de vakgebieden facilitair, huisvesting en inkoop. Bij de uitvoering van de taakgebieden facilitair, huisvesting en inkoop zijn we verantwoordelijk voor het project- en programmamanagement en voeren we de regie over de uitvoerende organisaties en treden op als (gedelegeerd) opdrachtgever. Ook adviseren we de hoofddirectie en directeuren van de divisies en landelijke diensten van DJI vanuit deze vakgebieden.

Je bent als adviseur en programmamanager lid van de directie FHI die verder bestaat uit een directeur, een plaatsvervangend directeur/hoofd, een beleidsadviseur en directiesecretaris. Je gaat werken in ons team Huisvesting, een van de drie teams van de directie. De directie FHI is aangewezen als single-point-ofcontact (SPC) namens DJI voor het Rijksvastgoedbedrijf. We treden op als opdrachtgever aan het RVB. Ruim 15 collega’s zijn verantwoordelijk voor het opstellen en laten uitvoeren van de vastgoedprogramma’s en projecten op onze locaties. Elke adviseur heeft meerdere locaties onder zijn hoede. Als overkoepelend adviseur en programmamanager werk je nauw samen met de collega’s in het team, maar ook met andere disciplines van ons hoofdkantoor.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Zonder recht voelt niemand zich veilig, zonder veiligheid zijn je rechten onbeschermd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, met respect voor ieders levensstijl of opvattingen. Eveneens werkt JenV aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te bieden en, waar nodig, in te grijpen.

Lees hier meer over het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
DJI is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 16.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra, detentiecentra en diverse landelijke diensten. Daarnaast koopt DJI bij particuliere instellingen zorg in voor de uitvoering van strafrechtelijke maatregelen, zoals tbs. Met 38 locaties verspreid over het land is DJI één van de grootste organisaties van Nederland. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer G. Suurmond, hoofd Facilitair, Huisvesting en Inkoop (FHI)

06-25698602

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw H. Sissing, corporate recruiter DJI

06-15454158

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Loopbaan / Mobiliteits adviseur

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Meerdere locaties
 • Uren per week 20-24
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 16 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Loopbaan / mobiliteitsadviseur

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Meerdere locaties
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 16 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Coördinator huisvesting en facilitaire diensten

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 17 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon