Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Programmamanager Taskforce Problematisch gedrag

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.797 - €7.046
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 8 april Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer 36/20-02
 • Plaatsingsdatum 5 maart 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ben jij een pionier die uitdagingen tegemoet treedt en niet uit de weg gaat? Kun je verschillende gezichtspunten combineren en ben je koersvast? Dan zit je bij ons helemaal op je plek. Als programmamanager van de taskforce Problematisch gedrag en ongewenste buitenlandse financiering, werk je in Den Haag binnen een ingewikkeld interdepartementaal krachtenveld.

Ruim een jaar geleden is de taskforce Problematisch gedrag en ongewenste buitenlandse financiering opgericht. Dit is een samenwerkingsverband tussen de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst.

Met problematisch gedrag bedoelen we gedrag dat beschouwd kan worden als een vorm van ondermijning van de democratische rechtsorde. Vaak is problematisch gedrag niet strafbaar, maar wel onwenselijk. Er bestaat bij de overheid en breder in de samenleving dan ook in toenemende mate zorg over de effecten van problematisch gedrag. In dat kader zet je je als programmamanager in om beschikbare informatie rondom problematisch gedrag en ongewenste buitenlandse financiering op rijksniveau beter bijeen te brengen en multidisciplinair te duiden. Tegelijkertijd is het belangrijk om het beschikbare handelingsperspectief goed in kaart te brengen, uit te breiden en op effectieve wijze in te zetten.

Het afgelopen jaar hebben we ingezet op het bouwen en consolideren van de nodige (bestuurlijke) overleg- en besluitvormingsstructuren, het maken van procesafspraken en het in gang zetten van een aantal trajecten om de basis van de taskforce te verstevigen. De komende periode staat in het teken van doorpakken, het afleveren van een aantal concrete producten voor gemeenten en gemeenschappen en het ontwikkelen en implementeren van een brede weerbaarheidsagenda.

Als programmamanager zorg je er mede voor dat we onze stevige ambities kunnen waarmaken. Dit doe je onder meer door een positieve sfeer in het team te creëren en oog te hebben voor de verschillende (ontwikkel)behoeften van de mensen om je heen. Tegelijkertijd maak je dilemma’s bespreekbaar. Ook creëer je draagvlak voor beleidsontwikkeling en -uitvoering, zowel binnen als buiten de organisatie.

Functie-eisen

 • Je hebt wo-niveau en kennis van de thema’s problematisch gedrag en ongewenste buitenlandse financiering, en van het vergroten van weerbaarheid.
 • Je kunt bewezen stevig opereren in een ingewikkeld interdepartementaal krachtenveld. Hierbij kun je de inhoud én het proces van een multidisciplinair besluitvormingsproces strak aansturen.
 • Je kunt strategische kansen zien en keuzes maken, gericht op innovatie, en weet deze ook te organiseren.
 • Je bent in staat om zelfstandig te opereren, ook in de nabijheid van de politieke en ambtelijke top.
 • Je schakelt makkelijk tussen verschillende niveaus en gezichtspunten en kunt goed omgaan met conflicten, weerstand of belangentegenstellingen.
 • Je bent flexibel genoeg om in te spelen op incidenten, maar vasthoudend genoeg om de koers te bewaken.
 • Je kunt goed luisteren en jezelf écht verplaatsen in iemands behoefte, en schroomt niet zaken bespreekbaar te maken.
 • Je staat goed in contact met de maatschappij, vooral met gemeenten en gemeenschappen. En kunt de behoeftes meenemen in beleidsontwikkeling. Tegelijkertijd kun je deze beleidsontwikkeling buiten goed uitleggen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 14
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 7046,67 bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek, volgens schaal 14 van de CAO Rijk, exclusief 8% vakantietoeslag.

 • Maand­salaris Min €4.797 Max. €7.046 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Een screening door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.
 • Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) houdt van diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van SZW waardoor we optimaal aansluiten bij de behoeften uit de samenleving. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jouw drive naar maatschappelijk effect.
 • Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht in je cv en sollicitatieformulier te vermelden.
 • Van-Werk-Naar-Werk-kandidaten kunnen tijdelijk hun sollicitatie per e-mail indienen via HRMwerving@minszw.nl. Andere sollicitanten kunnen solliciteren met behulp van het sollicitatieformulier via de sollicitatiebutton onderaan deze vacature.

Meer over de functiegroep Coordinerend Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan een sociaal en economisch krachtig Nederland in Europa, met werk en bestaanszekerheid voor iedereen. Omdat we hechten aan flexibel en breed inzetbare medewerkers plaatsen we je niet specifiek binnen een directie of afdeling, maar op het niveau van secretaris-generaal, directeur-generaal of inspecteur-generaal. Zo kun je gemakkelijker aan de slag bij andere directies of projecten binnen je eigen organisatieonderdeel.

Directie Samenleving en Integratie
De directie Samenleving en Integratie (S&I) valt onder het directoraat-generaal Sociale Zekerheid en Integratie (DGSZI). Het doel van DGSZI is om in partnerschap met gemeenten, uitvoeringsorganisaties en andere maatschappelijke organisaties te werken aan activering naar arbeid en inkomensbescherming voor mensen die (tijdelijk) niet zelf in hun onderhoud kunnen voorzien. Daarnaast werken we aan een sociaal stabiele samenleving waarin mensen zonder belemmeringen kunnen meedoen, in al hun verscheidenheid met elkaar samenleven en iedereen, ongeacht herkomst, religie of levensovertuiging, zich thuis voelt.

De directie S&I werkt aan vraagstukken die samenhangen met diversiteit als gevolg van migratie. We willen bevorderen dat iedereen meedoet in de samenleving en het sociaal vertrouwen in elkaar en in de samenleving versterken. Daarmee zorgen we dat de samenleving tegen een stootje kan. De directie werkt hiervoor samen met overheidsorganisaties, maatschappelijke netwerken en werkgevers. Wat onze rol daarin is, verschilt per onderwerp. Het kan gaan om kennis, strategie, communicatie, coördinatie, regie en interventie.

Weerbare samenleving
Binnen de directie Samenleving en Integratie wordt bij het thema Weerbare samenleving gewerkt aan het vergroten van de weerbaarheid van gemeenten, professionals en gemeenschappen in het omgaan met ontwikkelingen die integratie, de democratische rechtsorde en de sociale stabiliteit onder druk zetten. Denk daarbij aan preventie van maatschappelijke spanningen, extremisme, radicalisering, het tegengaan van ongewenste buitenlandse inmenging, en problematisch gedrag dat niet altijd strafbaar is, maar wel onwenselijk.

De beleidsinzet is volop in ontwikkeling. Dit vraagt om flexibiliteit en creativiteit, maar vooral goed contact met de buitenwereld. Naast gemeenten, gemeenschappen en professionals werken we binnen de Rijksoverheid onder andere nauw samen met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) van het ministerie van Justitie en Veiligheid, en met de ministeries van Buitenlandse Zaken, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen, zodat je zelf kunt bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Elif Borucu-Çalinalti

070 33 343 27

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Wervingspool (voor technische ondersteuning)

06 118 36 912

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior communicatieadviseur

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 7 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Projectleider Meldingen onveilig werk/Arbozorg

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag of Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 15 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Analist toezicht en opsporing

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 2 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon