Programmamanager toegankelijk archief (ihkv Werk aan Uitvoering – WaU)

Nationaal Archief

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €5.126 - €7.493
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Facilitair / dienstverlening, Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 12 oktober Nog 12 dagen
 • Vacaturenummer OCW/NA/WAU/2022
 • Plaatsingsdatum 22 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

De hoeveelheid informatie in het Nationaal Archief kan overweldigend zijn. Zeker als je niet precies weet waar je begint met zoeken. Daardoor is ons archief niet voor iedereen even toegankelijk. En dat zou het wel moeten zijn, omdat het Nationaal Archief een belangrijk democratisch goed is dat van én voor iedereen is. Met het programma Werk aan Uitvoering maken we het archief laagdrempeliger, en daarmee toegankelijker en aantrekkelijker. Een verandering die jij als programmamanager van het tienjarige programma ihkv Werk aan Uitvoering (WaU) vanuit Den Haag in gang zet.

Hoe zorgen we dat informatie makkelijker te vinden is? En dat de informatie die we vinden begrijpelijk is en op verschillende manieren aantrekkelijk toegankelijk wordt gemaakt? Belangrijke vragen die in het nieuwe programma Werk aan Uitvoering centraal staan. Voor dit innovatieve veranderprogramma wordt ongeveer € 3,5 miljoen per jaar vrijgemaakt. Jij staat aan de start van het programma en krijgt dus veel vrijheid en ruimte om het vorm te geven. Zo begin je met het uitwerken van een programma- en werkplan en adviseer je de directeur Archieven, Dienstverlening en Innovatie over de inrichting en organisatie van het programma en de uitvoering ervan. Ook stel je zelf het team samen dat deze uitdaging met jou aangaat.

Om de toegang tot ons archief laagdrempeliger te maken, kijken we zeker niet alleen naar technische aspecten, maar ook naar de kwaliteit van de informatie in het archief en daarmee bestaande werkprocessen en platforms. Als de kwaliteit van data niet voldoet voor onze gebruikers, kan dit betekenen dat je zowel intern op MT-niveau als daarbuiten afspraken maakt hoe dit te verbeteren. Dat laatste zal in nauwe samenwerking gebeuren met het reeds lopende Open op Orde Programma waarbij we als NA overheidsorganisaties ondersteunen om hun informatiehuishouding te verbeteren.
Maar een goed informatiehuishouding bij overheidsorganisaties alleen, maakt het archief niet toegankelijker en aantrekkelijker. Om écht verandering teweeg te brengen, is het dus belangrijk dat je in gesprek gaat met zowel de interne organisatie, technologiepartners als de ‘informatiebrengers’. Maar ook met een klantenpanel dat bestaat uit journalisten, burgers en onderzoekers om zo de werkelijke behoeften van onze gebruikers steeds voorop te kunnen blijven stellen.

Kortom: een verantwoordelijke job waarbij je verandering voor een groot deel écht zelf in de hand hebt. En je dus grote impact hebt op een transparantere overheid.

Meer over de functiegroep Project-/Programmamanager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Nationaal Archief

Wij zijn het Nationaal Archief. Bij ons vind je antwoorden op vragen over jouw leven, de geschiedenis en de samenleving. Hier ontdek je hoe het recente en verre verleden ons dagelijks leven beïnvloeden. Een van onze belangrijkste taken is het bewaren en beschikbaar stellen van (overheids)archieven. In de 142 kilometer aan papieren archieven, 15 miljoen foto’s, 300.000 kaarten en 1,2 petabyte aan digitale bestanden, wordt 1.000 jaar geschiedenis tastbaar.

Burgers, journalisten, onderzoekers, historici en vele anderen raadplegen en gebruiken onze stukken op de studiezaal. Voor scholen hebben we speciale educatieve interactieve programma’s samengesteld. En in steeds wisselende tentoonstellingen presenteren wij onze topstukken.

We helpen onze bezoekers aan nieuwe inzichten door oude verhalen springlevend te houden. Door te streven naar een maximale toegang tot onze collectie. Omdat we vinden dat iedereen op mag zoeken wat er in ons land is gebeurd of gezegd. Daarom inspireren en stimuleren we overheden hun data slim te verzamelen en duurzaam te beheren. Zetten we specialistische kennis en inventieve technologie in om alle data toekomstbestendig en integraal op te nemen in het Nationaal Archief.

Hiervoor werken we nauw samen binnen de overheid en met Regionale Historische Centra, nationale en ook internationale instellingen. Zo houden we onze collectie voor iedereen bereikbaar. Niet alleen vandaag, maar ook morgen en tot in de verre toekomst.

Bij de Rijksoverheid wordt de komende jaren flink geïnvesteerd in de verbetering van het digitaal informatiebeheer. Dit komt de transparante overheid ten goede. Het Nationaal Archief helpt overheidsorganisaties bij de uitvoering van hun actieplannen Open op Orde.

We willen er zijn voor iedereen. Daarom zetten we stappen om een inclusiever archief te worden. Hiervoor heeft het Nationaal Archief programmaraad NA Inclusief opgericht, die een programma ontwikkelt volgens de Code Culturele Diversiteit en Inclusie. Het Nationaal Archief bevordert een inclusieve cultuur waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om hun mening te geven. Hierbij staan openheid naar elkaar, transparantie in wat we doen en sensitiviteit voor wat in de maatschappij speelt voorop. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Programma Werk aan Uitvoering

Het programma Werk en Uitvoering is een Rijksbreed programma dat loopt van 2022 tot en met 2032. Het belangrijkste doel? De dienstverlening en informatievoorziening van de overheid richting burgers verbeteren. De aanvraag voor het programma is goedgekeurd. Nu kunnen we starten met het maken van een meerjarig programmaplan. Het programma kent drie fasen:

1. Optimalisatie huidige dienstverlening en planvorming (2022-2024):
We optimaliseren per direct onze dienstverlening door meer balans te vinden tussen digitale efficiëntie en de menselijke maat. Dat doen we door de capaciteit uit te breiden op bestaande taken en processen. We breiden de hulpmiddelen voor het zoeken in de collectie op de website uit en richten een proces in om archieven zo vroeg mogelijk openbaar te maken. We verbeteren onze dienstverlening door de behoefte van het publiek grondig te onderzoeken.

2. Ontwikkeling (2023-2028):
Op basis van een plan van aanpak ontwikkelen we de digitale dienstverlening van de toekomst. Daarbij versterken en ontwikkelen we onze technische infrastructuur en de technische capaciteit van onze medewerkers. Daarmee kunnen we uiteindelijk de dienstverlening aan de voorkant optimaliseren.

3. Implementatie en borging (2024-2032):
We voeren onze nieuwe digitale dienstverlening stapsgewijs uit. Hierbij verliezen we de menselijke maat niet uit het oog. Dit doen we door onze medewerkers op te leiden om burgers met specifieke vragen te kunnen (blijven) helpen. In deze fase borgen we de nieuwe dienstverlening in het reguliere proces en binnen de reguliere formatie.

Omdat het programma nog zo nieuw is, ligt het nog niet vast wie jouw directe collega’s zijn. Het doel is om te groeien naar ongeveer 25 fte. Sterker nog: jij hebt zelf een belangrijke rol in de uitbreiding van het programma. Later in het programma bouwen we weer af. Hoe de werksfeer is? Daarop heb jij dus zelf een grote invloed. Wat we wel al kunnen zeggen, is dat de sfeer binnen de gehele organisatie informeel is. Stropdassen zijn hier zeldzaam en ook de groei van het Nationaal Archief brengt een leuke dynamiek met zich mee.

Nationaal Archief

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Strategisch communicatieadviseur toegankelijk archief

Nationaal Archief
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 12 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

CIO-adviseur

Nationaal Archief
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 12 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Information security specialist

Nationaal Archief
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 6 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon