Programmasecretaris

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 6 oktober Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer KR/2021/20
 • Plaatsingsdatum 15 september 2021
 • Dienst­verband Detachering

Functie­omschrijving

Als gevolg van COVID-19 zijn de economieën van Curaçao, Aruba en Sint Maarten (de Landen) ongekend zwaar geraakt. Nederland heeft Curaçao, Aruba en Sint-Maarten gesteund met directe hulp en het verstrekken van leningen. Nieuwe leningen worden alleen nog onder voorwaarden verleend: de landen voeren hervormingen en maatregelen (de zogeheten Landspakketten) door om het weerstandsvermogen te versterken. Een orgaan ondersteunt en houdt toezicht op de uitvoering. De maatregelen en hervormingen zien op de volgende thema’s: financiële sector, financieel beheer, kosten en effectiviteit publieke sector, belastingen, economische hervormingen, zorg, onderwijs en versterking van de rechtsstaat.

Met de drie Landen zijn akkoorden gesloten met betrekking tot de hervormingen en maatregelen. Binnen het directoraat-generaal Koninkrijksrelaties worden door een kwartiermakerorganisatie voorbereidingen getroffen voor het opzetten en inrichten van het Caribisch orgaan voor Hervorming en ontwikkeling (COHO). Tot die tijd neemt een tijdelijke werkorganisatie (TWO) de taak met betrekking tot de uitvoering van de maatregelen op zich. De TWO ressorteert onder de directeur Landen van DGKR en wordt aangestuurd door de manager TWO. De tijdelijke werkorganisatie en kwartiermakerorganisatie werken nauw samen zodat processen van de tijdelijke werkorganisatie zoveel als mogelijk aansluiten op de uiteindelijke processen van het COHO.

Binnen de tijdelijke werkorganisatie opereren drie landenteams: Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Voor de tijdelijke werkorganisatie zoeken wij een enthousiaste en stevige Programmasecretaris/bestuurssecretaris. De programmasecretaris ressorteert in eerste instantie onder de manager TWO. De intentie is dat de functie overgaat in de functie van bestuurssecretaris COHO, onder de algemeen secretaris COHO, als en zodra het COHO is opgericht.

Jouw taken

 • De manager van de tijdelijke werkorganisatie ondersteunen en adviseren.
 • Beleidsmatige, strategische en juridische opdrachten coördineren en/of uitvoeren en voorstellen en besluitvorming door de manager voorbereiden en coördineren.
 • Activiteiten en actielijsten monitoren en aanjagen.
 • Voorstellen en (beslis)notities opstellen.
 • Het programmasecretariaat en de administratie inrichten, en alle noodzakelijke informatiestromen voor overleggen en besluitvorming coördineren.
 • De communicatie rond het programma, zowel in- als extern, mede verzorgen.
 • Benodigde processen beschrijven en inrichten.
 • Het programma-archief beheren in afstemming met het hoofd bedrijfsvoering.
 • Zorgen voor procesafspraken over documentatie en informatievoorziening en de naleving hiervan monitoren.
 • De verschillende overleggen en bijeenkomsten organiseren en de nodige faciliteiten of voorzieningen regelen.
 • De agenda opstellen, toezien op de totstandkoming van de notulen en alle relevante partijen informeren.
 • Zorgen voor kwalitatieve besluitvorming: worden de juiste onderwerpen voorgelegd op de juiste tafel? En zijn de voorstellen van voldoende kwaliteit?
 • Samen met de manager en de landenteams de integrale programmaplanning maken.
 • De planning actueel houden en bewaken.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De beleidsterreinen van de directie Koninkrijksrelaties strekken zich uit van bestuurlijke ontwikkeling en financiën tot economie en veiligheid voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de landen Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Deze beleidsterreinen raken zo goed als alle departementen, en binnen deze departementen vele beleidsterreinen. De directie Koninkrijksrelaties vervult in de uitvoering van de hieraan verbonden werkzaamheden een coördinerende en regisserende rol.

Directie Koninkrijksrelaties
De directie Koninkrijksrelaties is ook verantwoordelijk voor alle juridische aangelegenheden met betrekking tot de openbare lichamen en de Landen en de arbeidsvoorwaarden gericht op uitzendingen naar het Caribisch gebied. Daarnaast realiseren we een integrale, beleidsmatige aanpak voor de Landen en Caribisch Nederland en alle hieruit voortvloeiende tijdelijke taken en opgaven, programma’s en projecten.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven. Bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een soepel functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor slim beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Judith Jeurissen, Manager TWO

06-52744585

Inge Oppatja, projectleider HR TWO/COHO

06-24694778

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, backoffice werving & selectie

06-50738020

Shamin Naipal, backoffice werving & selectie

06-46748145

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Programmamanager landenteam Curaçao

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 6 oktober
 • Dienst­verband Detachering

Senior rijksbeveiliger regio Den Haag Rijks Beveiligings Organisatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 5
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior rijksbeveiliger regio Midden Rijks Beveiligings Organisatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 5
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon