Programmasecretaris

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een tweejaarcontract. Bij voldoende functioneren: na 2 jaar omzetting in onbepaalde tijd
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.139
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 30 mei Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer IW DGMI 22-155
 • Plaatsingsdatum 12 mei 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als Programmasecretaris voor het Programmabureau van het Rijksbrede Programma Circulaire Economie werk je vanuit Den Haag aan een toekomstbestendig en circulair Nederland. Je bent een spin in het web van het programma Circulaire Economie voor de betrokken departementen, transitieteams, kennisinstellingen en maatschappelijke partijen. Met jouw enthousiasme en organisatietalent weet je iedereen tijdig te informeren. Zo draag je bij aan het verder brengen van de transitie naar een Circulaire Economie.

Wat ga je doen als Programmasecretaris?
Het Programmabureau coördineert het Uitvoeringsprogramma CE en faciliteert de samenwerking met maatschappelijke partijen. Samen met de andere programmasecretaris ben je verantwoordelijk voor de tijdige en goede voorbereiding van reguliere overleggen, advisering van de bewindspersoon en het beantwoorden van vragen rond het thema circulaire economie. Jij bent bovendien specifiek verantwoordelijk voor het organiseren en voorbereiden van Nationale Conferentie. Daar komen alle relevante spelers bij elkaar om te praten over de voortgang van de transitie naar een circulaire economie in 2050. Als trekker van deze conferentie geef je vorm aan de inhoud. Daarnaast beantwoorden jij en je collega Kamervragen en bereiden jullie speeches voor.

Je bent actief betrokken bij de ambities en uitvoerende werkzaamheden van het Programmabureau en neemt het voortouw bij de planning van het programma. We voeren het programma samen met de transitieteams en maatschappelijke partners uit. Dat betekent dat er binnen het programma verschillende taakvelden/teams uit de directie, maar ook andere departementen en maatschappelijke partijen actief zijn. Je bent collegiaal, weet goed de verbinding te leggen met de betrokken partijen en kent de ontwikkelingen rond de circulaire economie.

Je werkt in een publicitair en politiek gevoelige omgeving. De druk kan soms hoog oplopen en de belangen kunnen groot zijn. In deze omstandigheden houd je je hoofd koel, met een gezonde dosis relativeringsvermogen en humor. Je hebt oog voor de verschillende belangen en weet binnen en buiten je directe werkkring de juiste verbindingen te leggen.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Binnen de directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie (DLCE) werken we aan de volgende prioriteiten: circulaire economie, maatschappelijk verantwoord inkopen, wet- en regelgeving CE, verpakkingenbeleid/zwerfafval, agro/landbouw en luchtkwaliteit/geluidshinder.
Het Programmabureau CE heeft 6 medewerkers: een taakveldcoördinator, 2 secretarissen, 1 coördinerend en 1 senior beleidsmedewerkers met de focus op monitoring en een senior beleidsmedewerker met een divers takenpakket.

Er heerst een open sfeer in het taakveld waar hard wordt gewerkt en veel wordt gelachen; iedereen staat voor elkaar klaar met raad en daad, om bij te springen als dat nodig is. Het taakveld waarin jij je werkzaamheden zal vervullen, werkt nauw samen met het taakveld Visie, Innovatie en Kennis met een focus op circulaire economie. Beide taakvelden vallen onder 1 manager die lid is van een 6 personen sterk managementteam, ondersteund door een directiesecretaris.

DLCE wil midden in de maatschappij staan. Dat kan het beste als onze werknemers een weerspiegeling zijn van de veelzijdigheid van deze Nederlandse maatschappij. Het creëren van een inclusieve en diverse werkomgeving vinden we daarom belangrijk. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond, geaardheid, kennis en competenties.
Natuurlijk maken wij jou, als nieuwe collega, wegwijs in onze organisatie. Binnen DLCE hebben we daarvoor een buddysysteem. We streven naar een hybride werkwijze waarbij we thuis werken én elkaar met regelmaat op ons kantoor in Den Haag treffen.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

Talent als basis, diversiteit als kracht
IenW is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen we alle kandidaten die aan de in deze vacature gestelde eisen kunnen voldoen nadrukkelijk uit om te solliciteren.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Marieke Spijkerboer

06-40548003

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Rob Stiekema

06-25095127

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinerend beleidsmedewerker

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsondersteuner

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 9,schaal 10
 • Reageren voor 7 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinerend beleidsmedewerker

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 13,schaal 14
 • Reageren voor 7 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon