Programmasecretaris Clustering Rijksincasso (CRI)

Centraal Justitieel Incassobureau

 • Stand­plaats Leeuwarden
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.503 - €5.343
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 17 oktober Nog 10 dagen
 • Vacaturenummer 22-102
 • Plaatsingsdatum 23 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het CJIB levert hoogwaardige dienstverlening aan burgers en bedrijven. Door de handen ineen te slaan met andere Rijksorganisaties willen we gezamenlijk het innen van gelden bij de burger nog persoonsgerichter organiseren. En zo een bijdrage leveren aan het terugdringen van de schuldenproblematiek. Als Programmasecretaris ben jij dé onmisbare schakel op organisatorisch en procesmatig vlak, waarbij je inhoudelijk betrokken bent bij het Programma Clustering Rijksincasso (CRI).

Wat ga jij doen?
Jij gaat aan de slag met alles wat er bij het Programma CRI komt kijken. Jouw taken liggen op organisatorisch, procesmatig en inhoudelijk vlak. Je bent onder andere verantwoordelijk voor het secretariaat van diverse (bestuurlijke) overleggen. Dit betreft het voorbereiden en doen van verslaglegging van overleggen, maar vooral ook het net ophalen, (strategische) besluitvorming voorbereiden en annoteren voor de voorzitters. Bij de agendasetting houd je rekening met timingvraagstukken, verschillende belangen en de politiek-maatschappelijke context.

Daarnaast stel je de voortgangsrapportages op, of levert hier een bijdrage aan, voor het directieteam van het CJIB, de betrokken ministeries en de CRI-partners. Hiervoor heb je contact met collega’s binnen en buiten het CJIB, analyseer je informatie en detecteert risico’s.

Een ander belangrijk onderdeel van je werk is het geven van gevraagd en ongevraagd advies. Je bekijkt continu welke impact politiek-maatschappelijke ontwikkelingen kunnen hebben op het Programma en adviseert hierover. Ook hierin zijn het hebben van juiste timing, rekening houden met belangenverschillen en het bewegen binnen de (gevoelige) context belangrijk.

Tenslotte ben je in je werk een verbinder en zorg je voor structuur. Je onderhoudt interne contacten, bijvoorbeeld met Communicatie om communicatie rondom CRI te coördineren of met Inkoop voor een inkoopproces. In externe contacten treed je op namens het CJIB bijvoorbeeld in de samenwerking met collega’s van ministeries in Den Haag of elders én het vertegenwoordigen van de organisatie.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

“Hoe zorgen we ervoor dat uitvoeringsorganisaties nog beter gaan samenwerken, om op die manier ervoor te zorgen dat de burgers niet onnodig in de schulden terecht komen?”. Dat is de vraag waar jij als Programmasecretaris, samen met het Programmateam CRI, voor aan de lat staat. In deze rol ga jij je specifiek bezighouden met het Programma CRI. Met dit programma zet het CJIB een volgende stap in de samenwerking tussen Rijksorganisaties ten behoeve van de burger. In het kader hiervan zijn er al een aantal projecten opgestart, namelijk: een gezamenlijk Vorderingenoverzicht en een gezamenlijke Betalingsregeling. Het doel is om voor burgers en hun vertegenwoordigers zoveel mogelijk 1 gezicht te zijn bij inning en incasso.

De betrokken partijen van het programma zijn, naast het CJIB zelf, onder andere het Centraal Administratie Kantoor (CAK), Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), Sociale Verzekeringsbank (SVB), Ministerie Justitie en Veiligheid en het Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Sianne van Rhee (Programmamanager) vertelt: “de rol van de Overheid als schuldeiser is altijd dubbel. We moeten enerzijds rechtdoen aan de belastingbetaler en ervoor zorgen dat iemand die een betalingsverplichting heeft bij de overheid deze ook voldoet. Anderzijds moeten we – door maatschappelijk verantwoord te innen en incasseren - ons inspannen om schulden of schuldenoploop te voorkomen. Hier moeten we als organisaties, juist nu er steeds meer mensen in de financiële problemen dreigen te raken, ook samen stappen in zetten!”

Jouw werkveld
Jij komt te werken in een dynamische omgeving waar de politieke invloed en maatschappelijke relevantie overduidelijk aanwezig zijn. Gevoel voor verhoudingen, de verschillende verantwoordelijkheden, rollen en belangen van stakeholders zijn dus erg belangrijk in deze functie.

De functie van Programmasecretaris CRI maakt deel uit van de directie Dienstverlening & Incasso (D&I). Binnen deze directie is een belangrijk deel van het primair proces van het CJIB ondergebracht. Als expert in persoonsgericht innen en incasseren innen de collega’s binnen deze directie vorderingen voor verschillende opdrachtgevers.
Hoogwaardige en persoonsgerichte dienstverlening staat centraal in alles wat ze doen; richting de burger en richting partners waarmee we samenwerken. En altijd in verbinding met de samenleving.

Centraal Justitieel Incassobureau

De wereld verandert. Maatschappelijke ontwikkelingen stellen het CJIB voor nieuwe uitdagingen en vragen van ons dat we opnieuw kijken hoe én waar we het best tot ons recht kunnen komen en waarde kunnen toevoegen. Beter, slimmer en persoonsgericht: dat is waar wij naar streven in onze dienstverlening. Dit doen we in drie veranderopgaven, welke in drie ambities zijn geformuleerd: het regisseren en verbinden in de executieketen, persoonsgericht innen & incasseren en op slimme wijze waarde realiseren met IT en data. Daarnaast karakteriseert het CJIB zich als een informele en lerende organisatie. Betrokken, professioneel en laagdrempelig, in een politiek bestuurlijke omgeving.

Het Centraal Justitieel Incassobureau heeft, als uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV), twee kerntaken. De eerste is het innen en incasseren van verkeersboetes, boetevonnissen en schadevergoedingsmaatregelen. De andere is de verantwoordelijkheid om als operationeel ketenregisseur te fungeren voor de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen. Het CJIB zorgt hiermee voor grip en zicht op de (persoonsgerichte) tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen binnen de executieketen.

Anders kijken. Meer zien. Een divers en inclusief JenV
Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving en gebruiken de kracht van de diversiteit van onze medewerkers om samen resultaten te halen voor Nederland. Hierbij staan openheid, transparantie en inlevingsvermogen voorop. Wij willen dat iedereen bij JenV zich welkom en gewaardeerd voelt, zich kan ontwikkelen en bevorderen het werken in divers samengestelde teams.

Centraal Justitieel Incassobureau

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Maarten van Zaane, Hoofd Overheidsincasso

06-31755953

Sianne van Rhee, Programmamanager

06-55496915

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Andre van Zonneveld, Recruiter

06-23016648

Solliciteren?

Centraal Justitieel Incassobureau nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Operationeel Managers Dienstverlening & Incasso (2fte)

Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)
 • Stand­plaats Leeuwarden
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 20 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Medewerker Klantcontact CJIB Leeuwarden

Centraal Justitieel Incassobureau
 • Stand­plaats Leeuwarden
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Strategisch Adviseur Informatievoorziening

Centraal Justitieel Incassobureau
 • Stand­plaats Hybride Leeuwarden/thuis
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon