Programmasecretaris Nationaal Programma Landelijk Gebied

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.139
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Administratief / secretarieel, Financieel / economisch, Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Reageren voor 31 mei Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer DGNVLG20220303_11
 • Plaatsingsdatum 13 mei 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De vitaliteit van het platteland en de kwaliteit van de leefomgeving in het landelijk gebied staan onder druk. Dat vraagt dat we nu keuzes maken en maatregelen treffen met het oog op de toekomst. Dit doen we onder meer met gebiedsgericht werken. Daarvoor is het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) gestart. Jij versterkt het NPLG als programmasecretaris. Een unieke job in Den Haag, met impact op heel Nederland.

De opgaven in het landelijk gebied zijn talrijk. Het gaat om klimaatverandering, problematiek van stikstofdepositie, uitstoot van broeikasgassen, watertekorten én perioden van wateroverlast, biodiversiteitsverlies, bodemdaling, tekortschietende waterkwaliteit en verzilting. We willen de kwaliteit van onze leefomgeving verbeteren én voldoen aan internationaal verplichte doelstellingen en richtlijnen. Voor het landelijk gebied gaat het met name om de Vogel- en Habitatrichtlijnen, de Kaderrichtlijn Water en de klimaatdoelstellingen.

Ook is ruimte nodig voor andere opgaven. Daarom is het cruciaal om prioriteiten te stellen en waar mogelijk opgaven en functies te combineren. Dat vraagt om meer regie van het Rijk én sterkere samenwerking tussen overheden en samenleving op de (ruimtelijke) ontwikkeling van het landelijk gebied. De benodigde gebiedsgerichte aanpak vraagt om integrale, samenhangende sturing. Precies dat is het doel van het NPLG.

Je werkt dus mee aan een bijzonder programma. Het NPLG versterkt de integraliteit, voert regie op de ruimtelijke inpassing van vele opgaven en belangen en bestendigt de interbestuurlijke samenwerking op het landelijk gebied. We leggen daarmee een stevig fundament voor hoe het Rijk, medeoverheden en maatschappelijke partners en ondernemers komende decennia met elkaar het landelijk gebied gaan ontwikkelen.

De kern van je werk is in de eerste plaats de coördinatie en begeleiding van de processen. Tegelijkertijd ga je aan de slag met netwerkregie en -management. Door jouw verbindende kwaliteiten ben je een belangrijke ondersteuning voor de programmamanager en het team. En weet je wat ook mooi is? Je komt in een werkomgeving die volop in ontwikkeling is. Datzelfde geldt voor jouw werkpakket. Zijn er veranderingen? Dan speel jij daar flexibel op in.

Dit doe jij binnen het NPLG

 • Je coördineert de voortgangsbewaking op initiatieven die ontwikkeld worden binnen het programma.
 • Je organiseert en faciliteert bijeenkomsten, zoals bespreekagenda’s voor de opdrachtgevers en directoraten-generaal. Ook bereid je deze meetings inhoudelijk voor.
 • Je schrijft annotaties en bereidt zaken voor, voor de programmamanager. Dit is inclusief voortgangsbewaking en afronding.
 • Je schrijft notities die voortkomen uit de programmawerkzaamheden.
 • Je voert zelfstandig analyses op rapporten voor het programma uit.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je komt te werken bij de afdeling Gebieden. Deze afdeling hoort bij het directoraat-generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

In de geschiedenis hebben we de inrichting van Nederland meermaals aangepast aan de uitdagingen van de tijd. Door de stikstof- en klimaatcrisis staan we de komende jaren opnieuw voor zo’n historisch grote uitdaging. We moeten de natuur versterken en daarbij nieuw perspectief creëren voor toekomstbestendige landbouw en andere ruimtelijke functies, zoals wonen, verkeer en industrie. Dat kan door de stikstofuitstoot omlaag te brengen, de natuur en waterkwaliteit te verbeteren en de klimaatopgave te halen.

Hóe we alle doelen het beste kunnen halen, verschilt van gebied tot gebied en hangt af van de bodemgesteldheid en de waterkwaliteit ter plekke en van de ligging ten opzichte van Natura 2000-gebieden. Boeren en andere grondgebruikers, bewoners, maatschappelijke organisaties en overheden zullen in gesprek met elkaar bepalen wat de lokale mogelijkheden zijn, binnen de schaarse ruimte. Dit leidt onvermijdelijk tot moeilijke keuzes en vraagt een bijdrage van alle sectoren. Specifiek voor de bedrijfsvoering van agrariërs kunnen in sommige gebieden de gevolgen ingrijpend zijn. Innovatie, extensivering, verplaatsing, en combinaties daarvan, maar ook het stoppen van een bedrijf zijn mogelijke oplossingen. Bij het vinden en uitvoeren van de oplossing wil de overheid volop steun geven en ook perspectief bieden aan de landbouw.

Overheden en samenleving zullen in elk gebied intensief samenwerken. Om dit goed te doen, willen we ons ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verder versterken. We zijn daarom op zoek naar een flink aantal nieuwe collega’s, met verschillende achtergronden, ervaringen en expertises.

Werken aan deze transitie in het landelijk gebied biedt je de kans om een waardevolle bijdrage te leveren aan een grote maatschappelijke opgave in de fysieke leefomgeving. Dit werk past bij jou als je graag nieuwe terreinen verkent, als je lef hebt om zaken anders aan te pakken, als je met plezier werkt in een omgeving die voortdurend in beweging is, ook organisatorisch, en als je je wilt inzetten om dit samen met de provincies daadwerkelijk te organiseren.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Olga van Kalles, programmamanager

06-29645160

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Senior) Beleidsmedewerker Duurzame Dierlijke Agro Ketens

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Coördinerend beleidsadviseur informatie (technologie)

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Stikstof
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Bestuursadviseur / DG-secretaris

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Bestuurlijke en Politieke Zaken (BPZ)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon