Programmasecretaris ProgrammaRaad Omgevingswet

Ministerie van BZK

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.608 - €5.503
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Reageren voor 1 juni Nog 1 dag
 • Vacaturenummer PDGRO/R&L/23/09
 • Plaatsingsdatum 16 mei 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Gaat jouw hart sneller kloppen van samenwerken met Rijkspartijen en medeoverheden? En zorg jij graag voor het in goede banen leiden van besluitvormingstrajecten? Dan komen wij graag met je in contact.
Als secretaris van de ProgrammaRaad ben je de beleidsmatige spin in het web rondom de besluitvorming over alle onderwerpen die de implementatie van de Omgevingswet raken.
Je stelt de agenda vast en zorgt voor kwalitatief goede en begrijpelijke stukken. Je stuurt op het proces en draag je bij aan gedragen besluitvorming. Je participeert in een team van collega’s die de verschillende besluitvormingstrajecten (interbestuurlijk, interdepartementaal en intradepartementaal) op elkaar afstemmen en in goede banen leiden. Je hebt veel inhoudelijk, beleidsmatig contact met medewerkers uit alle lagen van de organisatie (zowel beleids- als programmamedewerkers) en weet je op alle niveaus staande te houden. Je zorgt er voor dat de programmadirecteur Aan de Slag met de Omgevingswet goed voorbereid is voor overleggen. Waar nodig ligt je besluiten toe en zorg je voor afstemming met betrokkenen. Je maakt begrijpelijke notities ter toelichting en faciliteert de samenwerking tussen de rijkspartijen, VNG, IPO en Unie van Waterschappen. Tot slot lever je een bijdrage aan Kamerbrieven en Kamervragen van het parlement.

 • Je beschikt over WO werk- en denkniveau;
 • Je beschikt over ervaring met beleidsadvisering over onderwerpen die vragen om interdepartementale en/of interbestuurlijke afstemming;
 • Je hebt werkervaring in een interbestuurlijke context;
 • Je hebt inhoudelijke affiniteit met de Omgevingswet en/of de fysieke leefomgeving;
 • Je staat stevig in je schoenen, ook bij werkdruk en weerstand;
 • Je weet technische en juridische informatie te analyseren en te vertalen naar begrijpelijke en goed leesbare voorstellen voor bestuurders en beslissers;
 • Je werkt graag samen en zoekt actief naar verbinding;
 • Je beschikt over ervaring met het schrijven van nota’s, notities, adviezen en verslagen;
 • Je bewaart het overzicht en kunt uitstekend plannen en organiseren;
 • Je hebt een goed ontwikkelde antenne voor organisatorische en bestuurlijke aspecten;
 • Je bent je bewust van je omgeving en zoekt op een deskundige en creatieve manier naar oplossingen. Je schept helderheid.
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.608 Max. €5.503 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Programmadirectoraat-generaal Ruimtelijke Ordening
We staan voor grote ruimtelijke opgaven. Het bouwen van nieuwe woningen, het verbeteren van de energievoorzieningen, het beheren van de natuur en economische bedrijvigheid. Om de schaarse ruimte goed in richten, is er meer regie en meer samenhang nodig. De Omgevingswet biedt die mogelijkheid. We willen de wet zorgvuldig invoeren om te voorkomen dat de dienstverlening aan inwoners en bedrijven niet in het geding komt en gebiedsontwikkeling ongehinderd doorgang kan vinden. In de praktijk vraagt dat voldoende ruimte en tijd zijn om te oefenen met het nieuwe digitale systeem zodat we samen de eerste stap kunnen zetten op 1 januari 2024. Veel mensen in Nederland werken hard aan de inwerkingtreding van de wet. Nu de inwerkingtreding onder een vergrootglas ligt vraagt dit een scherp oog voor de komende fase en in het bijzonder de mensen die werken aan de inwerkingtreding.
De Omgevingswet
De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking. Overheden bereiden zich voor op het werken met het nieuwe vastgestelde juridisch instrumentarium en met de vernieuwde digitale voorzieningen. Maar uitvoering is mensenwerk. De invoering van de Omgevingswet betekent een verandering van bestaande werkwijzen en in een introductie van een nieuwe cultuur van samenwerken en integraal benaderen in het fysieke domein. Daarbij is er ook veel aandacht nodig voor implementatie en de (samenhang) in de dienstverlening.
Programma Aan de slag
Het interbestuurlijke programma Aan de Slag met de Omgevingswet is een samenwerkingsverband van gemeenten (VNG), provincies (IPO), waterschappen (UvW) en het Rijk. De partners gaan samen de uitdaging aan om de gemeenten, provincies, waterschappen, departementen en verschillende uitvoeringsorganisaties te ondersteunen bij de invoering van de Omgevingswet. Het ministerie van BZK is stelselverantwoordelijk voor de implementatie van de Omgevingswet, inclusief de ontwikkeling en het strategisch beheer van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).
Voor de aansturing van het interbestuurlijke programma is een zogeheten ProgrammaRaad in het leven geroepen. Afstemming tussen de diverse belanghebbende partijen gebeurt via een gezamenlijke overleg- en besluitvormingsstructuur, evenals de voortgangsbewaking en eventuele bijsturing.

pDGRO/Directie Ruimtelijk Beleid/ Afdeling Bestuurlijke Regie en Communicatie

Ministerie van BZK

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven, bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een efficiënt functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor efficiënt beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Guido Kuijer, programmamanager parlementair en interbestuurlijke relaties

(06) 50 05 47 26

Liesbeth Saarloos, Coördinator Processen en Ondersteuning

(06) 50 73 83 75

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Team Werving en Selectie BZK

070-426 6161

Solliciteren?

Ministerie van BZK nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsondersteuner Ruimtelijk Beleid

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 12 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Directiesecretaris

Ministerie van BZK
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 2 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior adviseur openbaarmaking

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 6 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon