• Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 40 uur
 • schaal 11
  €3.662 - €5.586 (bruto)
 • Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Orde / vrede / veiligheid
 • Solliciteer voor 22 juni 2024 Nog 9 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: 817, Plaatsingsdatum: 4 juni 2024

Verkiezingen zijn het kernproces van de democratie. Het programmateam verkiezingen bij het ministerie van BZK werkt aan de organisatie, het onderhoud en vernieuwing van het verkiezingsproces. De komende jaren staat het ministerie van BZK voor de ambitie om de toegankelijkheid, betrouwbaarheid en uitvoerbaarheid van ons verkiezingsproces nog verder te vergroten. De maatregelen die hiervoor worden uitgevoerd zijn opgenomen in de verkiezingsagenda 2030. Onderdeel van de verkiezingsagenda 2030 is de transitie van de Kiesraad. In dit kader wordt een aantal ondersteunende taken die het ministerie van BZK verricht voor gemeenten stapsgewijs overgedragen aan de Kiesraad. Voor de ondersteuning van het programmateam verkiezingen zoeken we een programmasecretaris.

Als programmasecretaris ben je de rechterhand van de programmamanager verkiezingen. Je bent goed in vooruitdenken, pakt werkzaamheden proactief op en hebt het overzicht over de verschillende acties die worden uitgevoerd. Je werkzaamheden bestaan uit onder andere:

 • Het plannen, organiseren, voorbereiden en de verslaglegging van bijeenkomsten met de (bestuurlijke-)partners.
 • Het overzicht houden op de voortgang van de verkiezingsagenda 2030 en de financiële uitgaven van het programma.
 • Je beheert de Postbus Verkiezingen en onderhoudt daarmee het contact met gemeenten. De vragen van gemeenten die hier binnen komen beantwoord je zelf, waar nodig met behulp van collega's.
 • Waar nodig ondersteun je de projectleiders binnen het programma met de planning en organisatie van projecten, het contractbeheer en bij het doorlopen van aanbestedingsprocedures.
 • Het organiseren van bijvoorbeeld webinars of informatiebijeenkomsten voor gemeenten of het voorbereiden van een debat. Je denkt actief mee over mogelijkheden hoe we gemeenten meer kunnen betrekken bij ons werk.
 • In overleg kunnen ook meer inhoudelijke dossiers binnen het programma of rond de organisatie van een verkiezing worden opgepakt.

Wij vinden diversiteit belangrijk. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en de creativiteit waardoor we beter aansluiten bij de behoeften uit de samenleving. De democratie is voor iedereen en we vinden het belangrijk dat iedereen een kans krijgt hier een rol in te spelen. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jou.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Een betrouwbare en goed functionerende democratie, daarvoor zetten wij ons als directie Democratie en Bestuur in. We werken aan het versterken en vernieuwen van onze democratie onder andere door het versterken van democratische rechtsorde, de versterking van de band tussen kiezers en gekozenen, een betere toerusting en ondersteuning van politieke ambtsdragers en een weerbaar effectief bestuur. Als directie hebben we een brede sociaal-maatschappelijke oriëntatie en dragen bij aan de oplossing van spanningen, dilemma’s en actuele vraagstukken op het snijvlak van politiek, bestuur en samenleving. De directie bestaat uit vier afdelingen; Inrichting Openbaar Bestuur, Ondersteuning bestuur, Democratie en Politieke Ambtsdragers en Weerbaarheid, met daarbinnen onder andere het programma Slavernijverleden, het programma verkiezingen en het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid.

Afdeling Democratie en programma verkiezingen
De afdeling Democratie heeft als kernopdracht het in stand houden en verder versterken van de Nederlandse democratie. De afdeling verzekert onder meer de correcte uitoefening van ons kiesrecht, ontwikkelt beleid voor (de financiering van) politieke partijen, bevordert democratisch burgerschap en geeft invulling aan de omgang met het slavernijverleden.

Het programma verkiezingen is verantwoordelijk voor de zorg dat alle verkiezingen correct, integer en betrouwbaar verlopen. Het ziet erop toe dat verkiezingen verlopen zoals in de Kieswet is vastgelegd en adviseert over vernieuwingen van het kiesproces.

Ons werk speelt zich af in het hart van de democratie. Je komt te werken in een dynamische omgeving met waar we samen hard werken en topkwaliteit willen leveren. Werkplezier en je ontwikkeling staan daarin centraal. We vinden diversiteit belangrijk.

Met wie kom je te werken?

Het programmateam Verkiezingen, waar je deel vanuit gaat maken, bestaat uit circa 12 collega's. Resultaatgerichtheid, flexibiliteit, samenwerking, collegialiteit en (werk)plezier zijn belangrijk voor ons team. De organisatie van verkiezingen stelt ons werk voor harde deadlines, maar levert ook heldere resultaten. We werken als team veel samen met onze collega’s van de directie Democratie en Bestuur, de directie Constitutionele Zaken en Wetgeving van het ministerie en met vertegenwoordigers van de Kiesraad, de VNG, de NVVB en maatschappelijke belangenorganisaties.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van BZK beschermt, bewaakt en bouwt aan de basis van onze samenleving. In Nederland en de Caribische delen van ons Koninkrijk. Uitgangspunt is ons grootste goed: de Grondwet en wat we daarin hebben afgesproken. Dat iedereen meetelt bijvoorbeeld. Dat je altijd en overal kan zijn wie je bent, kan vinden wat je vindt, gelijke kansen hebt en mee kan doen. Thuis, op school en op het werk. Offline en online. En dat iedereen prettig kan wonen in een fijne omgeving. We doen dat voor de samenleving én werken tegelijk aan de basis voor de hele rijksoverheid. Zodat andere ministeries hun werk voor Nederland ook goed kunnen doen.

Dit vraagt om collega's die samenwerken. Die gaan voor resultaat voor mensen, en daarbij niet alleen varen op vakinhoud, maar ook op hun moreel kompas. Aandacht hebben voor bijvoorbeeld rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. En om ons werk voor de samenleving écht goed te kunnen doen, vinden we het belangrijk dat we zelf een afspiegeling van die samenleving zijn. We zijn dus op zoek naar collega's met verschillende perspectieven, achtergronden en eigenschappen. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent of van wie je houdt; we zijn vooral nieuwsgierig naar jou. We willen zorgen voor een prettige werkplek voor iedereen, met veel ruimte voor werkplezier en ontwikkeling.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Thomas Zandstra

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Thomas Zandstra

Solliciteren?

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsondersteuner directie Bouwen en Energie (S8-S9)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8,schaal 9
 • Reageren voor 21 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker financieel toezicht en monitoring

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 18 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Medewerker betalingen decentrale overheden FEZ

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 21 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon