Projectadviseur EPRM – International Development

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Natuur / milieu
 • Reageren voor 28 juli Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer RVO_20210628_11/12
 • Plaatsingsdatum 7 juli 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als ervaren projectadviseur EPRM richt jij je op de ontwikkeling en het beheer van partnerschappen in mineraal waardeketens (van illegale lokale mijnbouw t/m verwerkende industrie). Je bent één van de teamleden bij het inhoudelijk secretariaat dat RVO voert namens European Partnership for Responsible Minerals (EPRM). In de trajecten behandel je ideeën of aanvragen die bij het EPRM worden aangedragen, kom je met nieuwe ideeen en ben je in staat om werkgroepen bestaande uit diverse stakeholders te begeleiden. Bij de ontwikkeling en beoordeling van EPRM-initiatieven speelt een breed pallet van aspecten een rol, waaronder inhoudelijke, IMVO (mining & gender specifiek), juridische, administratieve en financiële aspecten. Je bent voldoende sensitief voor de problematiek in de doellanden en voor de betrokken partijen en hun belangen. Je bezoekt indien nodig de betrokken (EU) organisaties en beantwoordt vragen van deze organisaties.

Je beschikt over aantoonbare kennis op het gebied van verantwoorde mineralen en hebt ervaring met het begeleiding van partnerschappen en diverse werkgroepen. Je volgt de ontwikkelingen op dit terrein en levert hiervoor input voor de strategie, jaarplannen en uitvoering van het EPRM-secretariaat. Naast je inhoudelijke kennis heb je ervaring met internationale projecten. Je stelt de juiste vragen en bent doortastend in je aanpak. Daarnaast ben je ook in staat om praktische zaken uit te voeren en heb je een hands-on mentaliteit. Binnen RVO werk je samen met je collega’s van EPRM, de afdeling International Development en Internationaal Ondernemen op inhoud. Daarnaast werk je samen met je collega’s in de keten als Juridische Zaken, Financiën, Inkoop etc.

Een deel van je tijd ben je beschikbaar om bij te springen bij andere regelingen (bv Fonds Verantwoord Ondernemen of Fonds Bestrijding Kinderarbeid). Je kunt mogelijk worden ingezet op (meerdere) internationale programma’s binnen RVO die in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken worden uitgevoerd. Extern onderhoud je intensieve contacten met diverse stakeholders zoals (lokale) overheden, ambassades, bedrijven, kennisinstellingen, NGO's, etc. Ook bezoek je geregeld de doelgroeplanden om met bovenstaande stakeholders overeenstemming te bereiken over de inhoud en voorwaarden van de projecten en om toe te zien op de uitvoering van de activiteiten. 

Functie-eisen

Wat zoeken wij?

Ter versterking van ons team zoeken wij een medior/senior programma-adviseur schoon koken. Je draait mee in het EPRM (sub)team. Daarnaast kijk je graag over programmagrenzen heen, en leg je actief de verbinding met andere teams en instrumenten binnen de afdeling International Development. Je helpt actief mee met het ontwikkelen van nieuwe concepten.

 • Je beschikt over een afgeronde opleiding op academisch niveau, bij voorkeur op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, waarbij kennis van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (w.o. mining & gender) als een belangrijke pré wordt gezien.
 • Goede organisatorische en communicatieve vaardigheden; ervaring in het omgaan met stakeholders in het bedrijfsleven, overheden, kennisinstellingen en ngo’s, zowel nationaal als internationaal. Je bent een gesprekspartner voor onder meer een Europees partnerschap, internationale organisaties en bedrijven actief in of gerelateerd aan upstream en downstream mijnbouwactiviteiten.
 • Het vermogen veel ballen tegelijkertijd in de lucht te kunnen houden en goed te kunnen delegeren.
 • Ervaring met het uitvoeren van programma’s voor BZ/DGIS.
 • Aantoonbare ervaring in/met ontwikkelingslanden.
 • Kennis van en ervaring met het brede werkterrein van RVO/Internationale Programma's.
 • Een relevant netwerk op het gebied van hulp en handel is een pré. Je bent in staat een netwerk makkelijk uit te bouwen, bij organisaties als BZ, MVO Nederland, IDH, de relevante maatschappelijke ontwikkelingsorganisaties en kennisinstellingen die zich toeleggen op M&E op het terrein van internationale ontwikkeling.
 • Je hebt gevoel voor processen in een administratieve (overheids)organisatie.
 • Je beschikt over aantoonbare kennis en ervaring met ‘verantwoorde mineralen’. Je hebt ervaring op de verschillende inhoudelijke terreinen van verantwoorde mineralen.
 • Je beschikt over kennis/affiniteit met het internationale private sector ontwikkelingsbeleid, mining, IMVO (w.o. gender) en M&E-beleid en hebt actuele en parate kennis van het speelveld mining & gender en de politieke ontwikkelingen daarin.
 • Je beschikt over relevante ervaring en actuele kennis op het gebied van OESO Guidelines & Guidance en IMVO.
 • Je komt met analyses van vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken.
 • Je benut kansen dan wel creëert deze in het belang van de organisatie.
 • Je maakt je los uit bestaande denkkaders waardoor nieuwe wegen zichtbaar worden en nieuwe oplossingsrichtingen ontstaan.

Competenties:

 • Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden. Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse én Engelse taal in woord en geschrift. Beheersing van de Franse en/of Spaanse taal is een pré.
 • Je bent goed in staat om je in de klant (opdrachtgever, aanvrager en begunstigde) te verplaatsen maar tegelijkertijd ook in staat bent je te verplaatsten in de complexe (maatschappelijke) uitdagingen mineraaldelving en -productie.
 • Je bent in staat het voortouw te nemen binnen werkgroepen met internationale stakeholders en organiseert actieve betrokkenheid van belanghebbenden.
 • Je bent in staat strategisch mee te denken over de ontwikkeling van EPRM.
 • Je bent in staat zakelijke afspraken te maken en grenzen aan te geven.
 • Je bent gesprekpartner voor beleid. Je kent de processen bij beleid en je hebt gevoel voor politieke verhoudingen.
 • Je bent resultaatgericht maar daarbij niet alleen gericht op je eigen resultaat maar ook op het teamresultaat. Je kunt goed samenwerken.
 • Je beschikt over analytisch vermogen en bent tevens in staat hoofdlijnen van bijzaken te onderscheiden en daarin de juiste afweging te maken.
 • Je hebt een sociale, open en constructieve stijl van communiceren.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.279 Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

De eerste gesprekken vinden plaats in de week van 2 tot en met 6 augustus 2021. Eventuele tweede gesprekken vinden plaats op 23 en 24 augustus 2021.

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Meer over de functiegroep Senior Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Binnen de afdeling International Development wordt kennis en expertise ingezet voor de uitvoering van Internationale programma’s in ontwikkelingslanden en zogenaamde transitielanden. Deze programma’s worden uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Europese Commissie (DG INTPA (voorheen DG DEVCO).

Opdrachten

Het taakgebied van International Development omvat verschillende deelterreinen:

 • Het stimuleren van duurzame economische ontwikkeling in ontwikkelingslanden. Dit doen we door het lokale ondernemingsklimaat te verbeteren, te helpen bij het ontwikkelen en uitvoeren van verbeteringen in de publieke infrastructuur en door de lokale private sector te versterken, waar mogelijk met inzet van Nederlandse kennis en kunde.
 • Het ondersteunen van publiek-private partnerschappen om bij te dragen aan mondiale vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld water, klimaatadaptatie en –mitigatie, duurzame energie voedselzekerheid en life sciences in ontwikkelingslanden.
 • Het ondersteunen van bedrijven en ketens op het gebied van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Aandacht voor gender is een centraal thema, terwijl het bestrijden van kinderarbeid en het bevorderen van eerlijke mijnbouw bijzondere aandachtsgebieden zijn. Monitoring & Evaluatie speelt bij onze activiteiten een belangrijke rol. We willen continu bijhouden in welke mate de activiteiten een bijdrage leveren aan de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) en verbeteringen doorvoeren daar waar mogelijk. Hierbij zijn we transparant over wat we ondersteunen: zie de openbare database aiddata.rvo.nl.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou.

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en   optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland, op verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen zorgen dat we ons houden aan wet- en regelgeving. En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Micaela Passamanni, Senior projectadviseur EPRM

06 - 1548 1538

Sylvia van Buchem, Programmacoördinator EPRM

06-25083522

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Strategisch adviseur, PMEL en (senior) PSD coach

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 9 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

MT secretaris / Bestuursadviseur (accountbeheerder)

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 9 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Projectleider Internationaal

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Assen, Den Haag, Roermond, Utrecht, Zwolle
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 6 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon