• Den Haag  -  route
  • Universitair oude stijl
  • 38 uur
  • schaal 12
    €5.475 - €7.073 (bruto)
  • Onderwijs / opleiding
  • Solliciteer voor 4 augustus 2024
  • Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Kenmerk: 570664, Plaatsingsdatum: 28 juni 2024

De Leadership Development Journey (LDJ) is een nieuw leiderschapstraject waarmee Defensie aan verjonging en meer diversiteit in de defensietop wil bijdragen.

Defensie kent een grote verscheidenheid aan talenten, kwaliteiten, perspectieven, inzichten en achtergronden. Soms zichtbaar, maar vaker nog onzichtbaar. Als we erin slagen om de kracht van al deze verschillen te benutten, vergroten we de denkkracht en handelingsperspectieven. Diversiteit in de organisatie, vraagt ook om diversiteit in leiderschap in de top van de organisatie en een diversiteit aan manieren waarop we leiderschapsontwikkeling ondersteunen en het beste uit onze mensen willen halen.

De pilot LDJ is een van de initiatieven waarmee Defensie vormgeeft aan het strategisch talentmanagement in relatie tot de hr-transitie. De pilot loopt tot 1 januari 2027. De deelnemers aan de LDJ zijn geselecteerd op basis van hun vermogen versneld te kunnen toetreden tot de defensietop (militair of burger). Daarbij is extra aandacht voor deelname van jongeren, vrouwen en mensen met een biculturele achtergrond. Ook zijn er in iedere groep twee deelnemers uit het rijksbrede veiligheidsdomein. Per groep duurt het traject een jaar. In iedere groep zijn 14 tot 16 deelnemers, en er zijn steeds twee groepen actief.

De LDJ legt de focus op persoonlijke ontwikkeling en leiderschapsontwikkeling, met als doel versneld te kunnen toetreden tot de topformatie. Het is een persoonlijk leertraject met de kracht van een collectief en een groeiend netwerk erachter. De LDJ kenmerkt zich door co-creatie, ervarend leren en de waarderende benadering. Begeleiders en deelnemers vormen een sterk lerend collectief, ondersteund en waar nodig aangevuld met een netwerk van sponsoren, mentoren en coaches.

Dit traject wordt door het Instituut Defensie Leergangen (IDL) ontwikkeld en uitgevoerd in samenwerking met de Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW). Beide instituten zijn onderdeel van de Nederlandse Defensie Academie. Binnen het IDL valt het team LDJ Leadership onder de Programmaleider LDJ. Het team bestaat verder uit een collega-begeleider, twee parttime begeleiders, een coördinator, een militair werkstudent en een ondersteuner.

De standplaats van team LDJ is het Majoor Jan Linzel Complex (MJLC) in Den Haag. De bijeenkomsten met de groepen en de afspraken met de deelnemers vinden plaats door het hele land. Bij meerdaagse bijeenkomsten en de studiereis overnacht de begeleider met de groep op locatie. Op de dinsdagen werkt het team in Breda.

De functie:
De begeleider LDJ is verantwoordelijk voor de individuele begeleiding van de deelnemers en het ontwerp en de begeleiding van de collectieve leeractiviteiten van de LDJ. U verricht de werkzaamheden naast een andere begeleider.

In verband met uitbreiding van het team is deze vacature voor de functie van begeleider ontstaan. In verband met de vakantieperiode staat de vacature open tot 3 augustus. De gesprekken vinden plaats op maandag 26 augustus 2024 en woensdag 28 augustus 2024.

Taken:

Voeren van individuele begeleidingsgesprekken tijdens de LDJ.
De deelnemers begeleiden bij de individuele leeropdracht.
De deelnemers ondersteunen bij het vormgeven van hun collectieve traject en daarvoor passende interventies en bijeenkomsten ontwerpen.
Modereren van groepsbijeenkomsten en begeleiden van intervisie.
Meewerken aan de strategische positionering van de LDJ binnen de bestaande opleidingen en het doorontwikkelen van het programma.
Uitvoeren van deelprojecten binnen de LDJ zoals communicatie, evaluatie, digitale leeromgeving.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) welke beheersmatig is ondergebracht bij het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO). De NLDA omvat de Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW), Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM), Koninklijke Militaire Academie (KMA), het Instituut Defensie Leergangen (IDL), Expertise Centrum Leiderschap Defensie (ECLD), Talencentrum Defensie (TCD), het Nederlands Instituut Militaire Historie (NIMH) en een staf.

Defensie kent een grote verscheidenheid aan talenten, kwaliteiten, perspectieven, inzichten en achtergronden. Soms zichtbaar, maar vaker nog onzichtbaar. Als we er in slagen om de kracht van al deze verschillen te benutten, vergroten we de denkkracht en handelingsperspectieven. Diversiteit in de organisatie, vraagt ook om diversiteit in leiderschap in de top van de organisatie en een diversiteit aan manieren waarop we leiderschapsontwikkeling ondersteunen en het beste uit onze mensen willen halen.
De pilot LDJ is één van de initiatieven waarmee Defensie vorm geeft aan het strategisch talentmanagement in relatie tot de HR-transitie. De deelnemers aan de LDJ zijn geselecteerd op basis van hun vermogen versneld te kunnen toetreden tot de defensietop (militair of burger). Daarbij is extra aandacht voor deelname van jongeren, vrouwen en mensen met een bi-culturele achtergrond. Ook zijn er twee deelnemers uit het rijksbrede veiligheidsdomein.
De LDJ legt de focus op persoonlijke ontwikkeling en leiderschapsontwikkeling, met als doel versneld te kunnen toetreden tot de topformatie. Het is een persoonlijk leertraject met de kracht van een collectief en een groeiend netwerk erachter. De LDJ kenmerkt zich door co-creatie, ervarend leren en de waarderende benadering. Begeleiders en deelnemers vormen een sterk lerend collectief, ondersteund en waar nodig aangevuld met een netwerk van sponsoren, mentoren en coaches

De NLDA heeft tot doel om de best mogelijke (aspirant)officieren en studenten op te leiden, gereed voor het conflict van morgen. NLDA levert hiervoor opleidingen, trainingen en ondersteuning op het gebied van initiële- en loopbaanopleidingen voor officieren, leiderschapstrainingen en taal/tolk/ vertaaldiensten defensiebreed. Het IDL verzorgt de post-initiële joint loopbaanopleidingen voor Defensie, gericht op de beroepsgerichte persoonlijke ontwikkeling van officieren en gelijkgestelde burgers, door het ontwikkelen van competenties (kennis, vaardigheden en beroepshouding) die zij nodig hebben om effectief te kunnen functioneren op midden, hoger en 'executive¿ niveau binnen de defensieorganisatie. Het Instituut Defensie Leergangen is op hoofdlijnen ingericht naar de verschillende loopbaanopleidingen die het instituut verzorgt. De Top, Hogere en de Middelbare Defensie Vorming (TDV, HDV en MDV) zijn elk in een aparte afdeling ondergebracht. Ten behoeve van de Middelbare Defensie Opleiding specifiek voor Reservisten (MDO-R) is een coördinator aan de afdeling MDV toegevoegd. De afdeling Internationale en Specifieke Opleidingen verzorgt de loopbaanopleidingen voor buitenlandse militairen (orientation and staff officers courses) en een aantal specifieke, kortdurende opleidingen en cursussen. 

De LDJ legt de focus op persoonlijke ontwikkeling en leiderschapsontwikkeling, met als doel versneld te kunnen toetreden tot de topformatie. Het is een persoonlijk leertraject met de kracht van een collectief en een groeiend netwerk erachter. De LDJ kenmerkt zich door co-creatie, ervarend leren en de waarderende benadering. Begeleiders en deelnemers vormen een sterk lerend collectief, ondersteund en waar nodig aangevuld met een netwerk van sponsoren, mentoren en coaches.

Dit traject wordt door het Instituut Defensie Leergangen (IDL) ontwikkeld en uitgevoerd in samenwerking met de Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW). Beide instituten zijn onderdeel van de Nederlandse Defensie Academie. Binnen het IDL valt de Afdeling Leadership Development Journey (LDJ) onder leiding van de Programmaleider LDJ. Het team bestaat verder uit een collega-begeleider, een coördinator en een ondersteuner.

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 62.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en het Commando Materieel en IT (COMMIT).
Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de COMMIT lijken op werkmaatschappijen.

Defensie Ondersteuningscommando
Het DOSCO is de overkoepelende dienstverlener voor de gehele Defensieorganisatie. Elk dienstencentrum heeft zijn eigen expertise. Het DOSCO streeft ernaar de klantgerichtheid te versterken, de dienstverlening te professionaliseren en de doelmatigheid te vergroten.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Mevrouw Drs. C.J.C. Staats, Projectleider LDJ

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Mevrouw M.T. Thorn, P&O-adviseur

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon