Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Projectbegeleider / wetenschappelijk medewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar (Inschaling zal geschieden op basis van functie-eisen, kennis en ervaring)
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.256 - €5.671
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 21 augustus
 • Vacaturenummer BD20/WODC/200200
 • Plaatsingsdatum 27 juli 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

De afdeling Extern Wetenschappelijke Betrekkingen van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum zorgt voor de uitbesteding en begeleiding van toegepast, beleidsrelevant en wetenschappelijk onderzoek voor het ministerie van Justitie en Veiligheid. Zo dragen wij bij aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Als projectbegeleider / wetenschappelijk medewerker speel jij hierin een belangrijke rol. Je functioneert als intermediair tussen het ministerie en de onderzoekswereld.

Je bent verantwoordelijk voor het ontwerp, de aanbesteding en de begeleiding van voornamelijk extern sociaal-wetenschappelijk onderzoek op het gebied van justitie en veiligheid. Dit doe je in overleg met het hoofd van de afdeling.

In de ontwerpfase zorg je ervoor dat het onderzoek voldoet aan de eisen van wetenschappelijke kwaliteit, onafhankelijkheid, beleidsrelevantie en tijdigheid. Je zorgt voor een heldere doelstelling en vraagformulering. Dit doet je in overleg met de beleidsdirectie die het onderzoek aanvraagt. Je geeft mogelijke onderzoeksmethoden aan en stelt een begroting op.

Tijdens de uitvoering van het onderzoek bewaak je de richting, kwaliteit, onafhankelijke uitvoering en de voortgang van het onderzoek. Zodra het onderzoek is afgerond, informeer je de betrokken partijen binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid over de uitkomsten ervan.

Tot slot draag je bij aan de kennisontwikkeling door het schrijven van helder geschreven onderzoeksrapporten en/of andere publicaties. In alle fasen ligt de verantwoordelijkheid voor het onderzoek bij jou.

Functie-eisen

 • Je hebt een academisch diploma in de richting van sociale wetenschappen, rechten of informatica/cyber, en bent bij voorkeur gepromoveerd.
 • Je hebt ruime onderzoekservaring.
 • Je hebt ervaring met projectmanagement, het formuleren van onderzoeksvragen, het opstellen van onderzoeksopzetten en –planningen en het aanbesteden en begeleiden van onderzoeksprojecten.
 • Je hebt een brede kennis en expertise van relevante onderzoeksmethoden en -technieken.
 • Je hebt kennis van en ervaring met één of meer justitiële beleidsterreinen en/of het veiligheidsdomein.
 • Je bent een vaardig onderhandelaar en hebt een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.
 • Je legt gemakkelijk contact en kunt goed onderhandelen.
 • Je spreekt en schrijft goed Nederlands, blijkend uit helder geschreven onderzoekersrapporten en/of andere publicaties.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.256 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar (Inschaling zal geschieden op basis van functie-eisen, kennis en ervaring)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Extern Wetenschappelijke Betrekkingen is het centrale punt voor het uitbesteden van toegepast beleidsrelevant en wetenschappelijk onderzoek voor het ministerie van Justitie en Veiligheid. De afdeling houdt zich bezig met het formuleren, opzetten, aanbesteden en begeleiden van door derden verricht onderzoek. Hiervoor beschikt de afdeling over uitgebreide kennis en expertise over universitaire, semi-universitaire of particuliere onderzoeksinstellingen in Nederland en volgt de ontwikkelingen daarin op de voet.

De afdeling wordt gevormd door een enthousiast team bestaande uit een afdelingshoofd, vijftien (senior) projectbegeleiders, twee projectassistenten en een managementondersteuner. De medewerkers leveren schriftelijk en mondeling advies over alle aspecten van wetenschappelijk- en beleidsonderzoek, individueel of als lid van een expertmeeting, werkgroep, begeleidingscommissie of ander forum. Daarnaast zorgen zij voor kennisaccumulatie en –verspreiding.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde.

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) is een zelfstandige dienst van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en verricht wetenschappelijk, beleidsgericht onderzoek. Onafhankelijkheid van onderzoek gaat gepaard met een constructieve relatie met het ministerie, haar ketenpartners en relevante andere partijen buiten het ministerie.

Het WODC bestaat uit zes afdelingen, ieder met een eigen functie en expertise op het JenV-terrein. De onderzoeksafdelingen Criminaliteit, Rechtshandhaving en Sancties (CRS) en Rechtsbestel, Wetgeving, Internationale en Vreemdelingenaangelegenheden (RWI) richten zich primair op het uitvoeren van beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek. De afdeling Statistische Informatievoorziening en Beleidsanalyse (SIBa) verzamelt, verwerkt en analyseert data en maakt deze toegankelijk, onder meer met ketenbrede analyses. Een groot deel van de onderzoeken uit de jaarlijkse programmering wordt, in opdracht van het WODC, extern uitgevoerd door universitaire en particuliere onderzoeksinstellingen. De afdeling Extern Wetenschappelijke Betrekkingen (EWB) is verantwoordelijk voor het ontwerp, de aanbesteding en de begeleiding van deze onderzoeksprojecten. Verder kent het WODC twee ondersteunende afdelingen: het Bedrijfsbureau (BB) en de afdeling Documentaire Informatievoorziening (DIV). Het BB verricht alle afdelingsondersteunende activiteiten van het WODC. De afdeling DIV ondersteunt de communicatie- en kennisverspreiding van het WODC.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

mw Miranda Wilbers (secretariaat)

06-46840913

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Jan Hoogduijn (hoofd Bedrijfsbureau)

06-51786573

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Wetenschappelijk medewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 14 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Data-scientist / onderzoeker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 13 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Wetenschappelijk onderzoeker forensische zorg

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 24 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon