Projectbehandelaar Vastgoed

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur 2 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling.
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €4.045 - €5.554
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Universitair oude stijl
 • Vakgebied Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Reageren voor 29 september Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer 518061
 • Plaatsingsdatum 9 september 2023
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Heb jij interesse in een dynamische baan waarbij je te maken krijgt met een enorme diversiteit aan vastgoedonderwerpen? En zijn problemen een uitdaging voor jou? Dan zijn we op zoek naar jou!

Als Projectbehandelaar Vastgoed ga je dagelijks aan de slag met het realiseren van (ver)bouwprojecten voor geheel Defensie in binnen- en buitenland. Dit vindt plaats door intensieve contacten met de defensieonderdelen en door opdrachten te verstrekken aan het Rijks Vastgoed Bedrijf (RVB) en dit te monitoren op Product, Tijd en Geld.

Je hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding met een afstudeerrichting welke aansluit bij de taakstelling van de Afdeling. Daarnaast heb je bij voorkeur ervaring binnen het vastgoedproces en de daaraan gerelateerde financiële processen.

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Salaris­omschrijving

  Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek van 38 uur.

 • Maand­salaris Min €4.045 Max. €5.554 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur 2 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling.
 • Minimaal aantal uren per week 38
 • Maximaal aantal uren per week 38

Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en kent goede studiefaciliteiten, hierdoor sta je nooit stil. Je krijgt alle ruimte om jezelf te ontwikkelen en door te groeien.

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%, de zogeheten dertiende maand. Daarnaast ontvangen burgermedewerkers maandelijks een bruto tegemoetkoming voor de ziektekostenverzekering.

Hoe leuk het werken bij Defensie ook is, wij vinden het ook belangrijk dat je dit met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. En als dat niet genoeg is, dan is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of adv-uren op te bouwen.

Wij zijn wereldwijd inzetbaar voor vrede en veiligheid. Een diversiteit in denkwijzen, perspectieven en kwaliteiten draagt bij aan het behalen van onze missie: Beschermen wat ons dierbaar is. Hiervoor zijn we nadrukkelijk op zoek naar nieuwe collega’s die bijdragen aan de diversiteit binnen Defensie.

Defensie zet zich ook in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Sta jij geregistreerd in het doelgroepenregister, dan nodigen we ook jou uit om te reageren!

Je sollicitatiebescheiden worden uiterlijk 3 maanden na afronding van de selectieprocedure vernietigd. Deze termijn is langer dan de standaardtermijn die de Algemene verordening gegevensbescherming voorschrijft. Deze langere termijn is nodig voor het geval er door een interne kandidaat een bezwaar- en/of beroepsprocedure wordt gestart.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De werkzaamheden worden verricht bij Defensie Vastgoed Management (DVM) als onderdeel van Staf Defensie OndersteuningsCommando (DOSCO). DVM heeft tot doel de behoefte aan huisvesting en vastgoeddiensten van Defensie in binnen- en buitenland binnen de kaders te inventariseren en te vertalen naar functionele eisen, het in samenhang en samenwerking met de andere facilitaire diensten vertalen daarvan naar producten en diensten van interne en externe leveranciers o.a. RijksVastgoedBedrijf (RVB). Het afstemmen van vraag, aanbod en budget en de bewaking van prestaties van de leveranciers. DVM is het vastgoedloket voor alle Defensieonderdelen (DO’n) bij het Ministerie van Defensie en vrij vertaald de opdrachtgeversorganisatie voor het RijksVastgoedBedrijf van allerhande uiteenlopende vastgoedbehoeften op havens, vliegvelden, kazernes, oefen- en schietterreinen etc.

DVM bestaat uit een Directeur en vier afdelingen: Programmamanagement, Behoeftestelling & Monitoring, Assetmanagement en Leefomgeving & Vastgoed DOSCO. Daarnaast valt ook de servicedienst onder DVM.

In totaal bestaat DVM uit 196 vaste VTE’en en een aantal tijdelijke functies. DVM verricht zijn werkzaamheden vanuit de Kromhoutkazerne in Utrecht, waar nog meer Defensieonderdelen zijn gehuisvest.

Bij de Afdeling Behoeftestelling & Monitoring (BM) worden uiteenlopende vastgoedbehoeftestellingen behandeld, (Functionele) programma’s van eisen geschreven en opdrachten aan het RVB verstrekt. Doel is het realiseren van projecten, afspraken jaaropdracht en het bouwprogramma van Defensie. Ook worden vastgoedprojecten gemonitord tijdens realisatie en vindt verantwoording plaats aan de Defensiestaf (DS). De Afdeling BM heeft contacten met de Bestuurstaf, behoeftestellers (defensieonderdelen), andere ondersteunende diensten en met de leverancier (RVB). Bij de Afdeling BM werken ca. 20 mensen, zowel burgers als militairen.

1. Het voorbereiden en ontwikkelen van vastgoedprojecten door:

 • het coördineren van alle vastgoedactiviteiten ten behoeve van behoeftestellingen en projecten welke als Opgave Tekortkoming Vastgoed (OTV) zijn ingediend;
 • het inventariseren en beoordelen van door defensieonderdelen ingediende vastgoedbehoeften, tekortkomingen en overtolligheid;
 • het voeren van overleg met contactpersonen bij de DO-en en het RVB;
 • een inhoudelijke voorbereiding en ontwikkeling (analyse, onderzoek, toetsen beleid) en afstemming met defensie-onderdelen, rekening houdend met andere behoeftestellingen binnen het bouwprogramma.

2.Het afstemmen van de vraag en het aanbod op het gebied van vastgoed door:

 • inhoudelijke, procesmatige en procedurele voorbereiding van besluitvorming;
 • het onderhandelen over een behoeftestelling of oplossingsrichting, waarbij rekening gehouden moet worden met tegengestelde belangen;
 • het leveren van een bijdrage aan het binnen DVM op te stellen programma van behoeftestellingen;
 • het voorbereiden, realiseren en monitoren van investeringsprojecten.

3. Het implementeren en realiseren van vastgoedprojecten door:

 • het realiseren van behoeftestellingen binnen vooraf Vastgestelde kaders (product, tijd en geld);
 • het schrijven van PvE’n en verstrekken van opdrachten aan het RijksVastgoedBedrijf (RVB);
 • het beoordelen van mijlpaal-producten (PID, DO/FA) en door het RVB gegeven adviezen.

4.Het even monitoren van vastgoedprojecten door:

 • het monitoren van de voortgang tijdens de realisatie;
 • het controleren van diverse voortgangsrapportages;
 • het leveren van een bijdrage aan (interne) rapportages alsmede beheer en bijstelling van adviesproducten en aanpassing adviesprocessen;
 • het doen van voorstellen voor verbetering en bijstelling (aanpalend) beleid via de Proces Model Houder (PMH).
 • (evaluatief) onderzoek naar de effectiviteit van geadviseerde behoeftestelling(en).

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 62.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en het Commando Materieel en IT (COMMIT).
Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de COMMIT lijken op werkmaatschappijen.

Defensie Ondersteuningscommando
Het DOSCO is de overkoepelende dienstverlener voor de gehele Defensieorganisatie. Elk dienstencentrum heeft zijn eigen expertise. Het DOSCO streeft ernaar de klantgerichtheid te versterken, de dienstverlening te professionaliseren en de doelmatigheid te vergroten.

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw J.M.A Hof-Kok, Hoofd BM

06-51151748

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw A.A. van den Driest, P&O Adviseur

06-51458287

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Projectbehandelaar vastgoed

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38-40
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 22 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Storingsmonteur elektrotechniek Servicedienst Vastgoed Defensie

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
 • Stand­plaats Eindhoven
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 5
 • Reageren voor 2 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Monteur meet- & regeltechniek Servicedienst Vastgoed Defensie Eindhoven

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
 • Stand­plaats Oirschot
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 2 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon