• Den Haag  -  route
  • HBO bachelor
  • 32 - 36 uur
  • schaal 11
    €4.024 - €6.110 (bruto)
  • Sociaal / maatschappelijk / welzijn
  • Solliciteer voor 15 augustus 2024
  • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Kenmerk: X-185, Plaatsingsdatum: 11 juli 2024


Het project Next Step zoekt per direct een projectcoördinator. Dit betreft een tijdelijke rol voor minimaal 1 jaar, die je de kans biedt om samen met interne collega’s en met externe partijen te werken aan de ontwikkeling van de DTenV. Je draagt bij aan het oplossen van gesignaleerde knelpunten en het vergroten van de wendbaarheid van de directies OVT en TM.

Als projectcoördinator ben je de rechterhand van de projectleider. Je overziet het geheel en weet wat er speelt op de losse onderdelen. Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van de proeftuinen. Je stelt in afstemming met de betrokken collega’s de opdrachten op, helpt met het creëren van de randvoorwaarden voor de uitvoering, monitort de voortgang en verzorgt de evaluatie na afronding van de proeftuin. Verder schrijf je mee aan (tactisch/strategische) notities. Je adviseert de projectleider gevraagd en ongevraagd. In samenwerking met de andere leden uit het projectteam, coördineer en bereid je overleggen en bijeenkomsten voor, en kunt deze eventueel voorzitten en waar nodig de projectleider vervangen.

Over het project
Het directieteam (DT) van DTenV heeft besloten te starten met de tweede fase van het project Next Step. Deze fase staat in het teken van het uitwerken van de contouren op gebied van structuur, rollen en sturing van het primair proces (directies OVT en TM). Verschillende onderdelen worden samen met medewerkers uitgeprobeerd in kleinschalige proeftuinen. Ook wordt op basis van afspraken over randvoorwaarden en uitgangspunten gefaseerd samengewerkt in de nieuwe teams en afdelingen om ervaring op te doen. Het resultaat van deze fase wordt vertaald in een nieuw Organisatie & Formatierapport.

Projectteam
De omvang van fase 2 vraagt om uitbreiding van het huidige projectteam. Het projectteam voor fase 2 bestaat uit een projectleider, een projectcoördinator, twee deelprojectleiders en een projectsecretaris. Daarnaast zijn verschillende onderdelen uit de organisatie vertegenwoordigd in het team; een senior adviseur PO&O, een senior adviseur Communicatie, een adviseur PKO en de directiecontroller OVT/TM. Zij vervullen ook een liaisonfunctie naar hun collega’s. De overige expertise wordt, afhankelijk van de actuele vraagstelling, vanuit de lijnorganisatie geleverd of extern ingehuurd. We werken als team aan een uitdagende opdracht, waarbij we (van elkaar) leren, samenwerken en resultaten boeken.

Meer over de functiegroep Projectleider

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Dienst terugkeer en vertrek

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) regisseert het daadwerkelijke vertrek van vreemdelingen die geen recht hebben op verblijf in Nederland. Als professionele uitvoerder van het terugkeerbeleid van de regering nemen we het initiatief om het vertrek zorgvuldig, waardig en tijdig te laten verlopen. Wij zijn verbonden met en onderdeel van de migratieuitdagingen in de Nederlandse maatschappij. Met onze aanpak maken wij het verschil in de uitvoering van het terugkeerbeleid en zijn wij van betekenis voor de maatschappij. Onze uitdaging is dat mensen die niet in Nederland mogen blijven, rechtmatig en respectvol terugkeren. Zelfstandig als het kan. Gedwongen als het moet.
Meer informatie over onze organisatie vind je op onze website: https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Hannelore Slock

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Solliciteren?

Dienst terugkeer en vertrek nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon