Projectleider A / Senior Programmamanager

Ministerie van Defensie

 • Stand­plaats Amersfoort
 • Contractduur Betreft een tijdelijke aanstelling met uitzicht op vast.
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €5.626 - €7.040
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau WO bachelor
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 19 februari
 • Vacaturenummer 539239
 • Plaatsingsdatum 21 januari 2023
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Projectleider A / Senior Programmamanager

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.
Naast 40.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 16.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied als burger bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?

Als projectmanager bij de programma organisatie FOXTROT bent u verantwoordelijk voor het leiden van specifieke programma gebonden projecten en activiteiten. U zal verantwoordelijk zijn voor het project dat de modernisering van het tactische C4I infrastructuur van de luchtmobiele eenheden van de Landmacht en Luchtmacht verzorgt. Deze modernisering houdt dat er nieuwe IT middelen verworven moeten worden waarmee de militairen en nieuwe platformen (zoals een nieuw te verwerven operationele wielvoertuig) van de Landmacht en de helikopters van de Luchtmacht uitgerust moeten gaan worden.

Dit project en samenhangende (deel)projecten leveren een direct resultaat voor het behalen van de programma doelstellingen. Dit houdt in dat u verantwoordelijk bent voor 1 of meerdere (tijdelijke) projectorganisaties die nieuwe projecten en activiteiten initieert en realiseert.
Dit project betreft een nieuw op te starten (multi)project, waar u in de eerste periode verantwoordelijk bent voor het project ontwerp- en analysefase. In deze fase zal u verantwoordelijk zijn voor het opbouwen van de projectorganisatie, vaststelling van een haalbare scope van het project, opzetten van het projectplan (initiatie document) incl. de financiële planning en omvang. U formuleert gezamenlijk met de programmamanager de (deel)opdrachten en zet deze uit in tijd binnen de projectorganisatie.

U treedt op als de spil tussen de programmaplannen, de gebruikersorganisatie (De Luchtmobiel Brigade en Defensie Helicopter Commando) en de systeem leveranciers om de samenhang tussen militaire IT- en materieel projecten te organiseren. Daarnaast coördineert u tussen het programma en de verschillende (deel)projecten om de verschillende fase, mijlpalen en deelopleveringen op elkaar afgestemd te krijgen.

U brengt risico’s en kansen in kaart van samenhangende projecten, activiteiten en experimenten en weet deze op een pragmatische wijze bij te sturen op inhoud, proces en producten. U beoordeelt deze activiteiten op doeltreffendheid en de mate waarmee deze de strategische doelstellingen worden behaald.

Wat vragen we?

De Projectleider die wij zoeken is iemand die:

 •  Samenwerken ziet als een voorwaarde voor succes;
 • Die begrijpt dat naast kwaliteit, ook transparantie en uitlegbaarheid van groot belang zijn tijdens operationeel gebruik;
 • Creatief is en mogelijkheden ziet waar nog niemand die heeft gezien;
 • Gevoel heeft voor het doorzien van verschillende belangen op zowel strategisch als tactisch niveau;
 •  Goed kan netwerken en kan samenwerken met andere professionals binnen en buiten de organisatie;
 •  Makkelijk kan schakelen in aanpak en stijl om doel te bereiken;
 • Belangentegenstellingen kan overbruggen;
 • Pragmatische benadering in de analyse en oplossing van complexe vraagstukken;
 • Communicatief vaardig is in een internationale omgeving.

1. Opleidingsrichting en/of vakkennis:

 •  WO-opleiding, bij voorkeur op basis van een opleiding Bedrijfskundige Informatica, Technische Bedrijfskunde of een vergelijkbare combinatie van opleiding en ervaring (WO/Master niveau) in een bedrijfskundige richting, waarbij de geïnteresseerde een hoge mate van affiniteit heeft met IT toepassingen en technologie

2. Ervaringseisen/wensen:

 •  Aantoonbaar WO werk- en denkniveau, zo nodig toetsbaar in een assessment;
 • Affiniteit met het militaire operationele domein;
 • Ruime bekendheid met de structuur en werkwijze van de defensieorganisatie, de bestuursstaf en de defensie governance op C4I projecten.
 •  Ervaring van projectmanagement van IT- en materiaalverwervingsprojecten, managementtechnieken en hieraan gerelateerde instrumenten, systemen en werkwijzen.
 • Kennis van financiële, personele, juridische, commerciële en organisatorische aspecten van grote projecten.
 • Vaardigheid in het initiëren en opstellen van beleidsdocumenten en plannen, in het werken met en het aansturen van projectteams en in het zelfstandig uitvoeren van ambtelijk overleg, zowel binnen als buiten Defensie;
 • Uitstekende vaardigheid in het leiden, voorbereiden, implementeren en uitvoeren van projecten;
 • Vaardigheid in het signaleren en analyseren van informatie, ontwikkelingen en problemen;
 • Vaardigheid in het inhoudelijk toelichten van projecten, projectresultaten en consequenties.
 • Inzicht in het materieel logistieke proces en resultaatgerichte bedrijfsvoering.
 •  Uitgebreide kennis en ervaring van het Defensie PPM en DMP projectmanagementprocessen.
 • Gecertificeerd Prince 2 Practitioner, IPMA B of gelijkwaardig.
 • Ruime ervaring van programmamanagement (voorkeur MSP).
 • Ervaring in het leiden van- en/of participeren in multidisciplinaire projecten.
 • Goede theoretische en praktische ervaring met IT Governance en Management.
 • Ervaring in het opzetten van inkoopplannen.
 • Ervaring met Werken Onder Architectuur.

3. Gewenste Competenties:

 • Analyseren
 • Beïnvloeden
 • Communiceren
 • Resultaatgericht
 • Organisatiegericht
 • Netwerken
 • Delegeren
 • Samenwerken
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Salaris­omschrijving

  Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek van 38 uur. Je inschaling wordt gebaseerd op je werkervaring en opleidingsachtergrond.

 • Maand­salaris Min €5.626 Max. €7.040 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur Betreft een tijdelijke aanstelling met uitzicht op vast.
 • Maximaal aantal uren per week 38

Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en kent goede studiefaciliteiten, hierdoor sta je nooit stil. Je krijgt alle ruimte om jezelf te ontwikkelen en door te groeien.

Buiten het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,3%, de zogeheten dertiende maand. Daarnaast ontvangen burgermedewerkers maandelijks een bruto tegemoetkoming voor de ziektekostenverzekering. Naast een pensioenregeling bij het ABP ontvang je maandelijks een tegemoetkoming voor woon-werkverkeer of kun je onder gunstige voorwaarden kiezen voor een OV-abonnement met onbeperkt reizen door heel Nederland.

 • De selectiegesprekken zullen vooralsnog plaatsvinden in de week van 27 februari; het zou kunnen dat gesprekken met externe kandidaten later of niet gepland worden aangezien de interne selectieronde eerst gehouden gaat worden.
 • Deze vacature is zowel in- als extern opengesteld. Bij geschiktheid hebben interne kandidaten de voorkeur.
 •  Een veiligheidsonderzoek en referentiecheck maken deel uit van de selectieprocedure.
 •  Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
 •  Om in aanmerking te komen voor deze functie moet je afkomstig zijn uit een land uit de Europese Economische Ruimte. Mocht dit niet het geval zijn dan beschik je over een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA).

Defensie DMO is van iedereen en voor iedereen, we zijn ervan overtuigd dat we met een diverse en inclusieve organisatie onze taak, verbinding maken tussen willen en kunnen, het beste kunnen uitvoeren wanneer ons personeel een afspiegeling is van de maatschappij. Wij nodigen je daarom graag uit om te solliciteren op deze functie!

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar ga je werken?

Programma organisatie FOXTROT

De werkzaamheden worden uitgevoerd vanuit de sectie Realisation van de programma organisatie FOXTROT. Deze sectie vormt de spil tussen de gebruiker, leverancier en opdrachtgever en maakt de vertaalslag van strategie en architectuur naar haalbare activiteiten en projecten. De sectie Realisation zet de organisatiebehoeftes op een meerjarige roadmap en stemt lopende (continuïteit)projecten af met de moderniseringsbehoefte. Deze sectie triggert experimenten, kennisontwikkelingstrajecten en innovatieprojecten om nieuwe technologieën en methoden toe te kunnen passen. Voor de nationale moderniseringsbehoefte initieert, regisseert en coördineert het diverse projectvoorstellen. Realisation coördineert met de Requirements & Readiness de operationele en functionele behoefte vanuit diverse Communities of Interest (CoI) en legt dit vast in de FOXTROT architectuur, projectkaarten- en voorstellen. De sectie bewaakt de coördinatie, afstemming en integratie werkzaamheden van militaire communicatie systemen in militaire platformen.

FOXTROT

Het FOXTROT programma coördineert en initieert alle activiteiten die nodig zijn voor de noodzakelijke nationale IT vernieuwing in het mobiele militaire domein. FOXTROT organiseert de samenwerking met andere niet Defensie partijen zoals industrie, kennisinstellingen maar ook universiteiten, met als doel externe kennis aan het programma te binden, deze kennis te assimileren en te exploiteren. Naast bovenstaande initieert en coördineert FOXTROT ook alle activiteiten die nodig zijn om optimaal gebruik te kunnen maken van de gemoderniseerde platformen. Denk hierbij aan opleiding, training, logistiek en gebruik, alsook de essentiële continuïteitsmaatregelen.

De programma-organisatie Foxtrot maakt onderdeel uit van het Joint Informatievoorziening Commando (JIVC), vallend onder de Defensie Materieel Organisatie (DMO).
Het programma FOXTROT wordt waar mogelijk samen met Duitsland uitgevoerd, waardoor beide landen beter de schaarse capaciteiten kunnen benutten. Bovendien waarborgt de samenwerking het verkrijgen van de noodzakelijke interoperabiliteit vanuit een gemeenschappelijk ontwerp. Samen inkopen en optreden verstevigt onze positie in het ecosysteem met industrie en kennispartners. De samenwerking met Duitsland krijgt gestalte in het binationale programma Tactical Edge Networking (TEN).

Defensie Materieel Organisatie
De DMO ondersteunt de verschillende krijgsmachtonderdelen bij de aan- en verkoop van materiaal, instandhouding, logistiek en IT-dienstverlening. Denk daarbij aan aanschaf en instandhouding van onderzeeboten, vliegtuigen en landvoertuigen, maar ook het aanleveren van brandstof, munitie en kleding.
Wil je meer weten over DMO? Bekijk de video van DMO hier: https://www.defensie.nl/organisatie/dmo.

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 56.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Voor Defensie is het helder: gelijke kansen voor iedereen en een open organisatie waar mensen zich prettig en veilig voelen. We zijn ervan overtuigd dat we met een inclusieve organisatie onze taak, Beschermen wat ons dierbaar is, het beste kunnen uitvoeren en voorbereid zijn op ontwikkelingen in maatschappij en de wereld. Als het gaat om de afkomst, geloofsovertuiging, sekse of gender van onze militairen en burgermedewerkers willen we zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van ons veelzijdige land.

Ministerie van Defensie

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur informatiemanagement

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Amersfoort
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 19 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Automotive Hardware Integration Engineer

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Amersfoort
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 19 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Informatiemanager

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Amersfoort
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 19 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon