Projectleider-adviseur internationaal

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

 • Stand­plaats Den Haag, Utrecht, Assen, Zwolle, Roermond
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.214 - €6.227
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu, Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening, Internationaal
 • Reageren voor 4 december Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer RVO_20231107_12a
 • Plaatsingsdatum 17 november 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als Projectleider-adviseur internationaal bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), team Gebied en Ruimtelijke Ontwikkeling (GRO) vervul je een belangrijke functie in het vormgeven van transities met ruimtelijk impact. Dankzij jouw inzet krijgen we de energietransitie, de stikstofopgave, herstel van biodiversiteit én de verduurzaming van de landbouw op gang. Je gaat zelfstandig internationale projecten leiden en opereren op politiek-strategisch en op uitvoerend niveau. Een mooie en veelzijdige functie als jij je maatschappelijk betrokken voelt en impact wilt zien van jouw werk.

We werken wereldwijd met momenteel projecten in Europa, Afrika, Zuid-Amerika en Azië. Het internationale team binnen GRO bestaat uit een kern van 5 fulltime internationaal werkende medewerkers met daarom een flexibele schil van ongeveer 15 (deels via inleen) medewerkers die tussen de 10% en 50% van hun tijd bijdragen aan internationale projecten. Samen met de GRO-collega's werk je vanuit de RVO-vestiging in Utrecht met regelmatige aanwezigheid in de vestiging Den Haag. Je besteedt 25-30% van je productieve tijd in internationale missies.
Wil jij je verder professioneel ontwikkelen tegen een dynamisch decor en een concrete bijdrage leveren? Dan moedigen wij je aan om te solliciteren en wellicht word jij onze nieuwe collega.

Internationale projecten bevinden zich vaak in een complex speelveld, dankzij jouw omgevingsbewustzijn en ervaring in een dergelijke politiek-sensitieve omgeving weet je je goed te bewegen. Je bent verantwoordelijk van start tot einde en draagt inhoudelijk bij. Je bent resultaatgericht en weet dat je soms een stapje terug moet doen om vooruit te kunnen. Als goede coach weet je hoe je medewerkers betrekt en meekrijgt in het proces. Als projectadviseur draag je zelf ook inhoudelijk bij aan projecten. De inzet als adviseur kan gaan om eigen projecten of projecten geleid door andere GRO-projectleiders. De huidige verwachting is dat de verhouding projectleiderswerk – adviseurswerk ongeveer fiftyfifty is.

Dit ga je doen:

 • Je identificeert en formuleert internationale projecten en interventies en draagt bij aan consortiumvorming voor verschillende opdrachtgevers binnen de Nederlandse beleidskaders.
 • Je leidt internationale projecten en stuurt en coacht internationale projectteams in de uitvoering.
 • Je levert expertbijdragen in uitvoering van internationale projecten waarin GRO lead of junior partner is.
 • Je adviseert internationaal werkende teams van RVO, diverse ministeries en de buitenlandse posten over integrale gebiedsontwikkeling.
 • Je onderhoudt een (inter)nationaal netwerk van potentiële opdrachtgevers en projectpartners en draagt bij aan projectinitiatie en acquisitie.
 • Je draagt bij aan de externe profilering van Gebiedsgewijs/ GRO internationaal werk via publicaties en deelname aan relevante evenementen.

Een belangrijke pijler onder de werkwijze van team GRO is het toepassen van een gebiedsgerichte aanpak, waarbij rekening gehouden wordt met alle relevante ruimtelijke gebiedskenmerken en samenwerking met en tussen gebiedspartijen centraal staat. Omdat wij erin geloven dat innovatieve oplossingen voor complexe ruimtelijke transities gezamenlijk en mét het gebied tot stand komen. Door jouw inzet wordt de aanpak verbeterd en versneld.

Hoewel we op dit moment specifiek een projectleider-adviseur internationaal voor het programma Internationaal zoeken, is het ook mogelijk dat je op een later moment aan de slag gaat in één van de andere drie programma’s binnen het team GRO rond de thema’s Landelijk Gebied, Natuurinclusief of Energie.

Voor deze functie neem je mee:

 • Een afgeronde opleiding op WO-niveau op het vlak van land en water management, landbouw, regionale geografie of vergelijkbaar.
 • Minimaal 5 jaar ervaring met identificeren, formuleren, managen en uitvoeren van complexe internationale projecten.
 • Mininmaal 5 jaar ervaring op operationeel niveau met complexe integrale en internationale gebiedsontwikkelingsprojecten. Bijvoorbeeld met agro-industriële /voedselzekerheidsprojecten (agro hubs), stroomgebiedsplannen, integrale kustbescherming of natuur- en landschapsplannen.
 • Prima beheersing van de Engelse taal: begrijpen, spreken en schrijven op ‘proficient user’ niveau (C-niveau).
 • Werkende kennis van de Franse taal: begrijpen, spreken en schrijven minimaal op ‘independent user’ niveau (B-niveau).

Daarnaast zien we graag dat je een fijne collega bent om mee samen te werken. Ervaring hebt met het werken in een dergelijk politiek-sensitief speelveld met diverse krachten. Je begrijpt de verschillen in communicatie en gedrag bij andere culturen en weet daarmee effectief om te gaan.

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €4.214 Max. €6.227 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Een assessment kan onderdeel zijn van het selectieproces.

RVO ondersteunt het ‘hybride werken’. Ons uitgangspunt is, dat je vanaf iedere locatie je werk kunt doen (vanuit huis, op kantoor of elders). Jouw aanwezigheid op de RVO-vestiging in Utrecht zal in nader te omschrijven situaties echter gewenst kunnen zijn. Voor deze functie is de verwachting gemiddeld 1 à 2 dagen per week. Wij kunnen je in eerste instantie een contract voor bepaalde tijd bieden. Afhankelijk van functioneren en ontwikkelingen in opdrachten kan een vast contract in beeld komen.

Het betreft een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op vast.

Gesprekken vinden fysiek plaats in kantoor Utrecht in de week van 4 december.

Meer over de functiegroep Senior Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Team Gebied en Ruimtelijke Ontwikkeling (GRO) versnelt maatschappelijke transities in en met gebieden en regio's. We dragen bij aan regionale en ruimtelijke transitieopgaven met een sterke nadruk op het participatieve proces van private en publieke partijen. GRO treedt hierbij op als versneller. Een voorbeeld dus van een proactieve rijksoverheid die midden in de samenleving staat en problemen niet meer alleen zelf oplost, maar daarbij de rollen en verantwoordelijkheden van andere overheden, maatschappelijke partners en de markt erkent en de verbinding zoekt.

Team GRO trekt het proces om binnen RVO door te ontwikkelen naar een Expertisecentrum Gebiedsgerichte Aanpak (GebiedsGewijs). Het inbrengen van kennis over gebiedsgerichte integrerende aanpak in (inter)nationale sectorale programma’s én het inbrengen van kennis van (inter)nationale sectorale opgaven in gebieden met rijksbelang zijn essentieel. Door deze beide kennisvelden te combineren met expertises, dienstverlening, data en netwerk van RVO, ontstaat een uniek ecosysteem met het Expertisecentrum Gebiedsgerichte Aanpak als kristallisatiepunt.

We werken aan opdrachten van diverse ministeries. Bij de team GRO werken 65 medewerkers.
Team GRO vallen binnen de afdeling Duurzame bouw, Regio en Samenleving (DRS), binnen de directie Nationale Programma’s van RVO. De overige teams van de afdeling DRS ondersteunen een breed scala aan ontwikkelingen, zoals de duurzame bouw, de duurzame mobiliteit en regionale initiatieven. Centraal staat duurzaamheid, leefbaarheid en (sociale) innovatie. We werken voor verschillende opdrachtgevers bij diverse ministeries, waaronder Economische Zaken (DG Bedrijfsleven en Innovatie, DG Klimaat en Energie), Binnenlandse Zaken (DG W&B), en I&W (DG Milieu en Internationaal, DG Mobiliteit, DG Luchtvaart en Maritiem).Team GRO werkt onder vier verschillende programmalijnen: Internationaal, Landelijk Gebied, Natuurinclusief en Energie.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

RVO is een inclusieve werkgever die diversiteit omarmt. We maken ons hard voor gelijke kansen voor iedereen, ongeacht huidskleur, afkomst, religie, nationale afkomst, seksuele geaardheid, leeftijd, staatsburgerschap, burgerlijke staat, beperking of genderidentiteit. We streven ernaar om onze verschillen optimaal te benutten zodat we creativiteit, innovatie en talentontwikkeling kunnen stimuleren.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou!

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 6000 mensen zich in voor een duurzame, economisch sterke samenleving, binnen en buiten Nederland. Dit doen wij vanuit verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen adviseren over de toepassing van wet- en regelgeving en handelen bezwaar en beroepen af binnen de ruimte die wet- en regelgeving biedt. Ook zijn ze betrokken bij het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving. Communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland en de rest van de wereld een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Frank van Holst

06-52401464

Solliciteren?

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinator en adviseur LIFE-programma

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag, Utrecht, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 24
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 30 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Adviseur Circulaire Economie, Energie en Klimaat Internationaal

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag, Utrecht, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 1 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur Waterstof Internationaal

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag, Utrecht, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 1 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon