Projectleider Duurzaamheid

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur 2 jaar met optie tot verlenging
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu, Stedebouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Reageren voor 5 maart Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer RVO_20201019_12
 • Plaatsingsdatum 19 februari 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Binnen de afdeling Duurzame Bouw, regio en Samenleving (DRS) bedienen we een breed scala aan sectoren in de bouw, duurzame mobiliteit en regionale initiatieven. Heb je jarenlange ervaring als projectleider en ben je geinteresseerd in maatschappelijke vraagstukken? Lijkt het je leuk om in een dynamische organisatie samen te werken aan de verduurzaming van Nederland? Dan zit jij bij ons als (senior) projectleider helemaal op je plek. 

Vanuit de projectleiderspool ben je breed en flexibel inzetbaar op projecten binnen de afdeling. Het zijn complexe projecten met een groot politiek en maatschappelijk belang. Je werkt onder een hoge tijdsdruk en weet om te gaan met de tegengestelde belangen van stakeholders waarbij je de financiële belangen niet uit het oog verliest. Tevens is het jouw taak als projectleider om het projectmatig werken binnen de afdeling verder te helpen professionaliseren, en bij te dragen aan het vormgeven en positioneren van de projectleiderspool. 

Onze opdrachten komen van de ministeries Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en zijn met name gerelateerd aan het Klimaatakkoord. De afdeling DRS houdt zich de komende jaren onder andere bezig met duurzaam bouwen, duurzame mobiliteit en gebiedsontwikkeling. De toegevoegde waarde die de afdeling brengt bij het werken aan deze thema’s is samen te vatten als: kennis en kennissen bij elkaar brengen, ‘transitie-kunde’ en ruimtelijk denken. Instrumenten die we in huis hebben, zoals het werken met expertteams gaan we breder toepassen. 

Je geeft vorm en richting aan diverse projecten, zoals het opzetten van subsidieregelingen en activiteiten die in het kader van de transitie naar een duurzame samenleving projectmatig worden uitgevoerd. Het project gericht op het opstellen van een maatregelenlijst voor de verduurzaming van het woon-werkverkeer en het project gericht op het oprichten van een digitaal platform om bewoners te ontzorgen bij het verduurzamen van hun woning, zijn hier twee voorbeelden van. 

Je weet een team samen te stellen dat klaar is voor de aankomende uitdagingen en houdt de regie op goede resultaten. Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse operationele aansturing en coaching van je projectmedewerkers. Een concreet (deel-) projectplan met kostenanalyse opstellen is voor jou geen onbekend terrein. Belangrijke onderdelen als een helder projectresultaat, duidelijke rollen en verantwoordelijkheden, doorlooptijdbewaking en risicobeheersing vormen bij jou de pijlers voor een goed project. 

Tijdens het gehele project zorg je voor goede afstemming met interne opdrachtgever(s), rapporteer je over de voortgang, signaleer je mogelijke knelpunten en draag je proactief oplossingsrichtingen aan, waar je vervolgens ook invulling aan geeft. Afhankelijk van de omvang en doorlooptijden, werk je gelijktijdig aan één of meerdere projecten. Overigens kan een project ook bestaan uit het uitvoeringsgereed maken van een project dat vervolgens door een andere projectleider wordt opgepakt.

Functie-eisen

Jij bent een bruggenbouwer. Jouw verbindende en resultaatgerichte aanpak maakt het verschil. Als jij weer vertrekt is niet alleen het afgesproken resultaat opgeleverd, maar ook geborgd en overgedragen aan de lijnorganisatie. 

Wat neem je verder nog mee als (senior) projectleider?

 • Je hebt een relevante universitaire opleiding afgerond.
 • Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring als projectleider.
 • Daarnaast ben je communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je hebt kennis van projectmanagementmethodieken en -technieken zoals Projectmatig Creëren, Prince2, Agile/Scrum en Lean. Hiernaast ben je bekend met procesinrichting en het werken in ketens.
 • Je beschikt over aantoonbare kennis van en/of ervaring met ontwikkelingen rond duurzame bouw, duurzame mobiliteit of gebiedsontwikkeling (is een pré).

Competenties:

 •  Je bent niet alleen een teamspeler, maar ook in staat zelfstandig werk op te pakken.
 • Je bent flexibel en schakelt snel en gemakkelijk tussen verschillende onderwerpen. Maakt duidelijk onderscheid tussen hoofd- en bijzaken en durft beslissingen te nemen.
 • Ook als het soms tegenzit laat jij je niet snel uit het veld slaan. Je bent een echte doorzetter.
 • Je opereert gemakkelijk in een complexe ambtelijke omgeving met verschillende stakeholders, je weet hoe je hier draagvlak moet creëren.
 • Natuurlijk ben je omgevings bewust en heb je politiek-bestuurlijke voelsprieten.
 • Je bent een coach en motivator en weet de specifieke talenten in je team goed in te zetten.
 • Bij de uitvoering van je projecten zoek je steeds de balans tussen de belangen van de klant, de opdrachtgever(s) en de organisatie/de medewerkers.
 • Je bent in staat stijlflexibiliteit in te zetten zodat je kunt schakelen tussen onderhandelen, anderen overtuigen en invloed uitoefenen.
 • Het leggen van nieuwe contacten gaat jou soepel af, jij verbindt mensen en partijen met elkaar.
 • Tot slot kun je goed samenwerken, plannen en organiseren.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.842 Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar met optie tot verlenging
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Meer over de functiegroep Project-/Programmamanager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Duurzame Bouw, Regio en Samenleving maakt onderdeel uit van de directie Nationale Programma's.

De medewerkers binnen de afdeling Duurzame bouw, Regio en Samenleving bedienen een breed scala aan sectoren binnen de bouwsector, alsook duurzame mobiliteit en regionale initiatieven. Centraal staan duurzaamheid, leefbaarheid en (sociale) innovatie. We werken voor verschillende opdrachtgevers bij diverse ministeries, waaronder Economische Zaken (DG Bedrijfsleven en Innovatie), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (DG Natuur en Landelijk Gebied, DG Agro), Binnenlandse Zaken (DG W&B) en I&M (DG Milieu en Internationaal).

Onze diensten lopen uiteen van het integrale Programma Energie en Gebouwde Omgeving, energiebesparingsconvenanten tot Green Deals. Wij bedienen daarbij steden en regio’s op het gebied van bouw en diensten, op het gebied van (sociale) innovatie en duurzame economische ontwikkeling (bv. INTERREG en elektrisch rijden).

De afdeling Duurzame bouw, Regio en Samenleving bestaat uit de volgende 8 teams:

 • 3 Teams Duurzaam Bouwen
 • 2 Teams Gebied en Ruimtelijke Ontwikkeling 1
 • Team Natuurlijk Ondernemen
 • Team Regionale Ontwikkeling en Mobiliteit
 • Team Stedelijke Ontwikkeling en Leefbaarheid

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuk.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou.

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en   optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland, op verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen zorgen dat we ons houden aan wet- en regelgeving. En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Pauline Lanz (Projectleider DRS)

06 - 1122 3463

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur Duurzame veehouderij

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 4 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Medewerker Kust- IJsselmeervisserij

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 3 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Procescoördinator

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Utrecht / Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon