Projectleider Duurzaamheid

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

 • Stand­plaats Utrecht, Assen, Den Haag, Zwolle, Roermond
 • Contractduur 3 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.913 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu, Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Reageren voor 10 januari
 • Vacaturenummer RVO_20211104_12b
 • Plaatsingsdatum 13 november 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Binnen de afdeling Duurzame Bouw, regio en Samenleving (DRS) bedienen we een breed scala aan sectoren in de bouw, duurzame mobiliteit en regionale initiatieven. Heb je jarenlange ervaring als projectleider? Wil je bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken door het opzetten van financiële regelingen zoals subsidies? En lijkt het je leuk om in een dynamische organisatie samen te werken aan de verduurzaming van Nederland? Dan zit jij bij ons als (senior) projectleider helemaal op je plek.

Vanuit de projectleiderspool ben je breed en flexibel inzetbaar op projecten binnen de afdeling. Het zijn complexe projecten met een groot politiek en maatschappelijk belang. Je werkt onder een hoge tijdsdruk en weet om te gaan met de tegengestelde belangen van stakeholders waarbij je de financiële belangen niet uit het oog verliest. Tevens is het jouw taak als projectleider om het projectmatig werken binnen de afdeling verder te helpen professionaliseren, en bij te dragen aan het vormgeven en positioneren van de projectleiderspool.

Onze opdrachten komen van de ministeries Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en zijn met name gerelateerd aan het Klimaatakkoord. De afdeling DRS houdt zich de komende jaren onder andere bezig met duurzaam bouwen, duurzame mobiliteit en gebiedsontwikkeling. De toegevoegde waarde die de afdeling brengt bij het werken aan deze thema’s is samen te vatten als: kennis en kennissen bij elkaar brengen, ‘transitie-kunde’ en ruimtelijk denken. Instrumenten die we in huis hebben, zoals het werken met expertteams gaan we breder toepassen.

Je geeft vorm en richting aan diverse projecten, zoals het opzetten van subsidieregelingen en activiteiten die in het kader van de transitie naar een duurzame samenleving projectmatig worden uitgevoerd. Het project gericht op het opzetten van een subsidieregeling voor zero emissie personenauto’s en het project gericht op het oprichten van een digitaal platform om bewoners te ontzorgen bij het verduurzamen van hun woning, zijn hier twee voorbeelden van.

Je weet een team samen te stellen dat klaar is voor de aankomende uitdagingen en houdt de regie op goede resultaten. Als coach en motivator weet je de specifieke talenten in je team goed in te zetten. Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse operationele aansturing en coaching van je projectmedewerkers. Een concreet (deel-) projectplan met kostenanalyse opstellen is voor jou geen onbekend terrein. Belangrijke onderdelen als een helder projectresultaat, duidelijke rollen en verantwoordelijkheden, doorlooptijdbewaking en risicobeheersing vormen bij jou de pijlers voor een goed project.

Tijdens het gehele project zorg je voor goede afstemming met interne opdrachtgever(s), rapporteer je over de voortgang, signaleer je mogelijke knelpunten en draag je proactief oplossingsrichtingen aan, waar je vervolgens ook invulling aan geeft. Afhankelijk van de omvang en doorlooptijden, werk je gelijktijdig aan één of meerdere projecten. Overigens kan een project ook bestaan uit het uitvoeringsgereed maken van een project dat vervolgens door een andere projectleider wordt opgepakt.

Meer over de functiegroep Project-/Programmamanager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling DRS maakt onderdeel uit van de directie Nationale Programma's. De medewerkers binnen de afdeling DRS bedienen een breed scala aan sectoren binnen de bouwsector, alsook duurzame mobiliteit en regionale initiatieven. Centraal staan duurzaamheid, leefbaarheid en (sociale) innovatie. We werken voor verschillende opdrachtgevers bij diverse ministeries, waaronder Economische Zaken en Klimaat (DG Bedrijfsleven en Innovatie), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (DG Natuur en Landelijk Gebied, DG Agro), Binnenlandse Zaken (DG W&B) en I&M (DG Milieu en Internationaal).

Onze diensten lopen uiteen van het integrale Programma Energie en Gebouwde Omgeving, energiebesparingsconvenanten tot Green Deals. Wij bedienen daarbij steden en regio’s op het gebied van bouw en diensten, op het gebied van (sociale) innovatie en duurzame economische ontwikkeling (bv. INTERREG en elektrisch rijden).
De afdeling Duurzame bouw, Regio en Samenleving bestaat uit de volgende 10 teams:

 • 3 Teams Duurzaam Bouwen
 • 2 Teams Gebied en Ruimtelijke Ontwikkeling
 • 2 Teams Duurzame Mobiliteit
 • Team Natuurlijk Ondernemen
 • Team Stedelijke Ontwikkeling en Leefbaarheid
 • Team Regionale Opdrachten

Wij werken veel aan persoonlijke én inhoudelijke ontwikkeling. Afhankelijk van je wensen is er de gelegenheid om vakinhoudelijke cursussen te volgen, zoals de Leergang Transitie en Innovatie en Projectmatig Creëren. Je kunt ook gebruikmaken van het EZK-leerportaal met een ruim aanbod (online) trainingen, cursussen en opleidingen. Denk bijvoorbeeld aan persoonlijk leiderschap, strategisch adviseren of politiek-bestuurlijke gevoeligheid.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland, op verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen adviseren over de toepassing van wet- en regelgeving en handelen bezwaar en beroepen af binnen de ruimte die wet- en regelgeving biedt. Ook zijn ze betrokken bij het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving. En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Pauline Lanz, Projectleider DRS

06-11223463

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur monitoring duurzame mobiliteit

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Assen, Den Haag, Roermond, Utrecht, Zwolle
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 10 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Coördinator laadinfrastructuur

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Utrecht, Zwolle, Den Haag, Roermond, Assen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Adviseur laadinfrastructuur

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Utrecht, Den Haag, Roermond, Assen, Zwolle
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 1 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon