• Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32 - 40 uur
 • schaal 12
  €4.278 - €6.320 (bruto)
 • Juridisch, Natuur / milieu, Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Solliciteer voor 24 juni 2024 Nog 6 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • 2 werkplekken
Kenmerk: DGGO_20231220_12, Plaatsingsdatum: 18 mei 2024

Nederland beweegt zich volop in de energietransitie. Het doel? Een duurzaam Nederland in 2050. Deze transitie kost tijd. Daarom realiseren we nieuwe energiebronnen en zorgen we voor de energiebronnen die nu nog nodig zijn. Als projectleider bij de directie Transitie Diepe Ondergrond werk je heel concreet aan de energieprojecten waar de diepe ondergrond nodig is voor nu en voor later. Van het opschalen van geothermieprojecten tot het verantwoord afschalen van transitiegrondstoffen op land. In deze functie sta jij voor mooie uitdagingen en wordt beleid heel concreet! Daarbij krijg je veel beleidsvrijheid en mag je (mede) invulling geven aan de ambities voor de komende jaren. Dat doe je vanuit Den Haag of vanuit huis in een team van ~15 collega's. Dankzij jouw inzet kunnen we ook in de toekomst voldoen aan de energiebehoefte van Nederland.

In deze rol denk je mee over wat er nodig is om (1.) concrete geothermieprojecten mogelijk te maken, (2.) op korte termijn de leveringszekerheid te borgen van transitiegrondstoffen zoals gas en (3.) hoe deze op termijn verantwoord af te bouwen. Je brengt belemmeringen in beeld, verzint daarvoor oplossingen en voert deze uit. Daarbij betrek je collega’s van andere afdelingen binnen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, betrek je verschillende externe stakeholders zoals (lokale) overheden en bedrijven die grondstoffen willen winnen, en ga je in gesprek met omwonenden van deze (beoogde) mijnbouwlocaties. Voor de omwonenden organiseer je bijvoorbeeld bewonersavonden. Hier krijgen zij de gelegenheid om vragen te stellen en eventuele zorgen uit te spreken. Jij denkt mee en geeft hun zorgen een plek in het proces. Dit (gebieds)proces is per project anders en vergt maatwerk. Je mag (in overleg) zelf bedenken wat volgens jou de beste aanpak is, we staan open voor jouw ideeën.

Kortom, jij gaat aan de slag met het:

 • Ontwikkelen van beleid op het thema's als geothermie en veantwoord afbouwen van de transitiegrondstof gas.
 • Stimuleren van de markt om geothermie mogelijk te maken.
 • Bijdragen aan de gebiedsprocessen, bij geothermie en bij (nu nog) benodigde gaswinning.
 • Adviseren van politieke leiding en bijdragen aan parlementaire debatten.
 • Beantwoorden van Kamervragen en het informeren van bewindspersonen.
 • Samenbrengen van alle processen waardoor geothermie en verantwoorde afbouw van gaswinning op land in Nederland mogelijk wordt.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Transitie Diepe Ondergrond is verantwoordelijk voor alle mijnbouwactiviteiten. De directie groeit momenteel sterk. Dit heeft te maken met de de grote opgaven op het terrein van de versnelling en vervolgens afbouw van de fossiele winning (gas/olie) op land en noordzee. Maar ook de 'groene mijnbouw' die nodig is om de transitie in het energiesysteem en de klimaatopgaven waar te maken, zoals CCS, het gebruik van aardwarmte (geothermie) en de opslag van (groene) waterstof in de diepe ondergrond zal een enorme vlucht nemen de komende jaren. Dat doen we veilig, verantwoord en in goede samenspraak met burgers, bedrijven en medeoverheden. In het organiseren van deze gebiedsprocesssen hebben we een belangrijke rol.

Meer daarover lees je in de contourennota modernisering Mijnbouwwet: TK 32849, 214 (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2023/01/20/contourennota-aanpassing-mijnbouwwet).

De directie is niet alleen beleidsverantwoordelijk, maar draagt ook zorg voor de vergunningverlening en is betrokken bij verschillende operationele programma's en projecten. De directie kent een informele sfeer waarbij collega’s altijd bereid zijn elkaar te helpen.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Groningen en Ondergrond (DGGO)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat voor een ondernemend Nederland, met een sterke internationale concurrentiepositie en met oog voor duurzaamheid. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor een ondernemend, duurzaam Nederland. 

DG Groningen en Ondergrond (DGGO)
Activiteiten in de diepe ondergrond in Nederland en specifiek in Groningen staan in de maatschappelijke en politieke belangstelling. Dit geldt zowel landelijk als regionaal. De komende jaren is een forse inspanning nodig om het vertrouwen in deze activiteiten, die cruciaal zijn voor het huidige, maar ook het toekomstige energiesysteem, te herstellen en te behouden. Het DG G&O geeft uitvoering aan het beleid rond de gaswinning uit het Groningenveld, de kleine gasvelden in de rest van Nederland en op de Noordzee, de zoutwinning, de gasopslag en het duurzaam gebruik van de ondergrond voor alle activiteiten die nodig zijn voor de energievoorziening en -transitie in Nederland (zoals geothermie, opslag in gas- en zoutcavernes, waterstof, gas en CCS).

Vanuit draagvlak gaan wij zorgvuldig om met de effecten van activiteiten in de diepe ondergrond op de omgeving, waarbij mens en milieu centraal staan. We dragen bij aan de energietransitie en aan het behalen van de klimaatdoelen in Nederland. Daarnaast werken wij actief aan behoud en herstel van vertrouwen in het gebruik van onze ondergrond. Daarbij richten wij ons zowel op de fysieke veiligheid als het veiligheidsgevoel van mensen in Nederland.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Vincent Muris (clusterleider programma's en projecten op land)

06-5001 9145

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Nadia Gopal-Jagroe (Senior Recruiter & Arbeidsmarktcommunicatie EZK/LNV)

06-5001 7865

Solliciteren?

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Groningen en Ondergrond (DGGO) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Junior) Beleidsadviseur Energieopslag, netcongestie en innovatie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG voor Klimaat en Energie (DGKE)
 • Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32-36
 • schaal 11
  €4.024 - €6.110 (bruto)

Senior Beleidsmedewerker Small Modular Reactors

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG voor Klimaat en Energie (DGKE)
 • Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32-36
 • schaal 12,schaal 13
  €4.691 - €7.747 (bruto)

Beleidsmedewerker Internationale Zaken en Industriebeleid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DG B&I)
 • Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32-36
 • schaal 11
  €3.662 - €5.586 (bruto)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon