Projectleider Expertise Diergezondheid

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €5.343
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Agrarisch
 • Reageren voor 4 april Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer NVWA_20230116_11
 • Plaatsingsdatum 14 maart 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De NVWA houdt toezicht op veel domeinen, waaronder levende dieren en diergezondheid. Met Handhavingsregie werkt de NVWA risicogericht en kennisgedreven en stuurt daarmee aan op verhoging van de naleving van wet- en regelgeving. Op tactisch niveau vertalen we hoe we dit het beste kunnen aanpakken. Een belangrijk product is het meerjarig handhavingsplan.

Expertise Dier zoekt een verbindend projectleider die innovatie hoog in het vaandel heeft. Ben jij de projectleider die wil bijdragen aan effectief toezicht op diergezondheid in Nederland? En ben je daarnaast analytisch sterk met een goed oog voor data en processen? Dan is deze functie als projectleider diergezondheid bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) echt iets voor jou!

Als projectleider kom je te werken op de afdeling Regie en Expertise in het team Expertise Dier. Jij bent het aanspreekpunt voor het toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving op het gebied van diergezondheid, met name binnen de NVWA.
Jij speelt een belangrijke rol op het tactische niveau. Je bent mede verantwoordelijk voor het vormgeven van het jaarlijkse handhavingsplan en voor de verantwoording van de projecten. Samen met collega’s evalueer je de uitkomsten van de projecten en pas je de opgedane kennis toe om het toezicht te verbeteren. Knelpunten in het werkveld zet je om naar concrete voorstellen.
Daarnaast neem je deel aan overleggen om intern en extern informatie op te halen. Input die van invloed is op de uitvoering van toezicht binnen jouw domein. Je stemt af met handhavingspartners en sectorpartijen over ontwikkelingen op het toezicht van diergezondheidswetgeving. Vanuit de interne organisatie pak je signalen op en vertaal je die richting de coördinerend specialistisch inspecteur (CSI) van het domein. Veranderende wetgeving, beleidsplannen en bijvoorbeeld veranderingen over gewijzigd interventiebeleid vertaal je naar het werk van de inspecteurs in het werkveld. Je zorgt ervoor dat de informatie bij de inspecteurs terechtkomt. Daarnaast geef je gevraagd en ongevraagd advies aan de CSI en het management.
Naar buiten toe ben je het boegbeeld van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op jouw expertisegebied. En je beoordeelt en levert input op nota’s, bijvoorbeeld over Woo-verzoeken en HUF-toetsen. Daarnaast lever je een bijdrage aan het jaarplan en de verantwoordingsrapportage, in lijn met de organisatieplannen van de NVWA.

Je bent een verbinder en staat graag in contact met veel verschillende partijen. Je weet hoe je zaken voor elkaar krijgt en hoe je draagvlak creëert. Daarnaast heb je een oplossingsgerichte manier van werken, ben je organisatiesensitief en beweeg je je gemakkelijk in een politiek-bestuurlijke omgeving. Je gebruikt innovatie en creativiteit. Je begrijpt welke informatie welke doelgroep moet bereiken en dit is afhankelijk met wie je aan tafel zit. Je past de informatie die je deelt aan jouw doelgroep aan. Je kunt goed communiceren en hebt een goed inzicht in wat er in de praktijk nodig is om aan tactische doelstellingen te voldoen. Ook ben je goed in het bewaren van overzicht. Daarnaast heb je een vlotte pen en vind je het leuk om op tactisch niveau projectplannen, voorstellen en factsheets uit te werken.

Daarnaast zien wij graag het volgende:

 • Je hebt een academische werk- en denkniveau.
 • Een opleiding en relevante werkervaring in een agrarische context.
 • Je bent goed op de hoogte van relevante wet- en regelgeving, onder andere op het gebied van dierenwelzijn, diergezondheid en bestuursrechtelijk toezicht.
 • Je hebt ervaring met het vertalen van tactische handhavingsdoelen naar operationele projecten.
 • Je hebt kennis van en ervaring met projectmatig werken.
 • Je hebt kennis van nalevingsmotieven en hebt vernieuwende ideeën om nalevingsgedrag te beïnvloeden.
 • Je bent goed in het schrijven van nota’s en/of voorstellen.

Competenties:

 • analyseren
 • omgevingsbewustzijn
 • samenwerken
 • plannen en organiseren
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.503 Max. €5.343 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Waar kom je te werken?

De NVWA is een betrokken, sociale werkgever die actief is in een groot en maatschappelijk speelveld. Ons werk als toezichthouder staat in het centrum van de belangstelling. Media, politiek, bedrijfsleven en de Nederlandse burgers volgen ons werk kritisch. Bij de NVWA doe je werk met maatschappelijk belang, jouw werk heeft impact op de veiligheid van voedsel, producten, de gezondheid van planten en dieren en het dierenwelzijn in Nederland.

Wat bieden wij jou?

 • Een inwerkprogramma dat past bij jouw functie.
 • Ruime opleidings- en/of coaching mogelijkheden voor jouw verdere professionele ontwikkeling.
 • Waar de functie het toelaat bieden we jou de ruimte om tijd- en plaats onafhankelijk te werken.
 • Er heerst een prettige werksfeer binnen de verschillende locaties en het hoofdkantoor is gevestigd op loopafstand van het Centraal Station in Utrecht.

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • De sollicitaties worden volgens geldende afspraken in beschouwing genomen, waaronder de CAO Rijk- en NVP-sollicitatiecode.
 • Voor werken bij de NVWA is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist.
 • Betreft het een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je (in beginsel), ter beoordeling van je geschiktheid, met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd.
 • Geef duidelijk in je curriculum vitae aan dat je aan de gevraagde opleidingseisen voldoet.
 • De selectiecommissie kan referenties inwinnen, maar zal dit altijd vooraf met jou afstemmen.
 • Een online screening via bijvoorbeeld zoekmachines of sociale media, kan onderdeel zijn van het selectieproces.
 • Een competentietest en/of een assessment kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Een uitgebreide screening A of B door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), kan een vereiste zijn voor een aantal functies bij de NVWA (o.a. bij de IOD).

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer over de functiegroep Senior Inspecteur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Expertise is de kennisruggengraat van de NVWA voor kennisopbouw en kennisdeling. De kennisdragers binnen de afdeling Expertise ontwikkelen, ontsluiten en borgen de kennis die nodig is voor het toezicht op de gezondheid van dieren en planten, het dierenwelzijn, de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, en op de handhaving van de natuurwetgeving. We maken handhavingsprogramma’s voor de toezichtsdomeinen, we bepalen en ontwikkelen effectieve handhavingsinstrumenten en zetten de capaciteit daar in waar de risico’s het grootst zijn.

We leveren informatieproducten, die inzicht geven in de naleving van onze onder-toezicht-gestelden. De afdeling Expertise levert daarnaast expertise ten behoeve van beleidsadviezen, voor de aansturing van keuringsinstanties en andere toezichthouders en bij het beheersen van incidenten en crisissen.

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

We vinden het in Nederland heel normaal dat de producten die we gebruiken en alles wat wij eten veilig is. Dat dieren goed worden behandeld, ook als ze voor de slacht bestemd zijn. Groente en fruit willen we gedachteloos kunnen consumeren en ook andere producten zijn ‘natuurlijk’ in orde. We willen onbekommerd in de natuur kunnen wandelen en speelgoed voor onze kinderen kopen zonder achterdocht. Als consumenten vertrouwen we daar gewoon op, we nemen het als vanzelfsprekend. En als dat niet zo is, is het land in rep en roer. En terecht. We zijn tenslotte een geciviliseerd en welvarend land.

Maar we vergeten soms dat bedrijven dagelijks hard werken aan die hoge standaard. Dat het voor ondernemers een hele toer is om aan alle geldende wet- en regelgeving te voldoen. We vergeten ook dat de overheid daarop toe ziet. Want veiligheid klinkt zo eenvoudig, maar dat is het niet.

Wat is de NVWA?
De medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) werken dagelijks hard om die standaard te behouden. In gesprek met ondernemers in de horeca, de slachterijen, de plantenteelt en met andere producenten ziet de NVWA toe op de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren, natuur en milieu. Met (inter)nationale wet- en regelgeving in de hand. We gaan uit van vertrouwen, maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen, treden we stevig op. In het belang van de samenleving. Zo houden we de risico’s klein.

Wat doet de NVWA?
Het werkterrein van de NVWA is breed. Daarom kijken wij scherp waar de grootste risico’s zitten en waar toezicht het hardst nodig is. Zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren. Met inspecties, laboratorium- en opsporingsonderzoeken en communicatie stimuleren we ondernemers zich aan de regels te houden. Zij moeten hun zaken goed op orde hebben, zodat gezondheid, veiligheid en kwaliteit voor mens, dier en natuur voortdurend verzekerd is.
Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook keuringen uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen. Want met een goede naleving van de wetten en regels versterken zij zowel het vertrouwen in hun eigen producten, als de handelspositie van Nederland.

Waar staat de NVWA voor?
De NVWA staat voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. De Rijksoverheid streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever en innovatiever. Dat maakt het werk waardevol en uitdagend.

De NVWA is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en bestaat uit vier directies: Handhaven, Keuren, Strategie en Interne Organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mw. K.M. (Karin) Gras-Zijlstra, Teamleider

06-29349703

Solliciteren?

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Medewerker Toezicht Plantgezondheid-akkerbouw

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 19 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Projectleider toezicht alcohol en tabak

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 14 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Informatie Analist

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 3 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon