Projectleider externe veiligheid

Rijkswaterstaat

 • Stand­plaats Rijswijk of Utrecht
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.919 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Techniek / productie, Natuur / milieu
 • Reageren voor 11 juli Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer WVL-22-062
 • Plaatsingsdatum 18 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Een zo veilig mogelijke leefomgeving realiseren, daar gaan wij voor! Wij zoeken een projectleider externe veiligheid, om samen met collega’s te adviseren over de risico's voor mens en milieu bij gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen. Dit doe je op wisselende locaties: vanuit huis, onze kantoren Utrecht Westraven en Rijswijk en bij onze opdrachtgever het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in Den Haag.

Hoe jij de Nederlandse infrastructuur veiliger gaat maken
Informatiepunt Leefomgeving informeert overheden over het omgevingsbeleid. Wij schakelen tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) wat milieubeleid ontwikkelt, en regionale uitvoeringsdiensten, gemeenten, provincies en waterkwaliteitsbeheerders die dit beleid uitvoeren. In beide richtingen verzamelen en verschaffen we kennis. Actueel, onafhankelijk, integraal en op een kwalitatief hoog niveau. Via de verschillende overheden profiteert ook het bedrijfsleven uiteindelijk van dit werk. Kenniscentrum InfoMil combineert daarbij zijn expertise van de uitvoeringspraktijk met die van wetgevingsprocessen.

Een belangrijk project voor ons cluster is het REV: Register Externe Veiligheidsrisico’s. Deze landelijke voorziening wordt momenteel door het ministerie van IenW uitgerold en door Rijkswaterstaat in beheer genomen. Het vormt voor het domein Externe Veiligheid een van de belangrijke pijlers binnen de omgevingswet. Kenniscentrum InfoMil verzorgt hierbij namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de gebruikersinbreng, de communicatie, en staat daarvoor in direct contact met de diverse bronhouders en het beheerteam. Hierbij onderhouden we een website, een nieuwsbrief, en een helpdesk. We houden informatiebijeenkomsten en organiseren een afstemmingsoverleg en met gebruikers van het REV.

Dit is waar jij voldoening uit haalt
Vol energie neem jij het voortouw. Je vindt het leuk om samen te werken met verschillende partijen en draagvlak te creëren. Netwerken en verbinden gaan jou dan ook goed af. Je bent sterk in het aansturen van projecten en mensen. Je wordt omringd door experts op gebied van externe veiligheid in een organisatie met veel doorgroeimogelijkheden. De projecten zijn afwisselend, zowel in omvang, als in samenwerking met andere collega’s en andere partijen en stakeholders in dit boeiende werkveld.

Het team en het werkpakket zijn het afgelopen jaar fors gegroeid, net als de ambities en verwachtingen van onze klanten en opdrachtgevers. Aan jou de taak om de teamvorming en samenwerking verder te versterken. Je bindt en boeit je team, daagt je teamleden uit in hun werk en biedt ze de ruimte zich verder te ontwikkelen. Daarnaast ben je het betrouwbare aanspreekpunt voor opdrachtgevers en klanten. Je zorgt voor een passend werkpakket, stuurt op de productieafspraken met opdrachtgevers, en onderhoudt goede contacten met klanten en opdrachtnemers.

Wat wij aan jou waarderen
Je bent een enthousiaste, zelfstandige en goed georganiseerde projectleider. Mede dankzij je sterke communicatieve vaardigheden en je luisterend oor, zien mensen jou als een prettige collega en betrouwbare gesprekspartner. Je krijgt energie van het om je heen verzamelen van de juiste mensen voor de taak. Vanuit de inhoudelijke werkzaamheden schakel je snel met externe partijen bij wie je gemakkelijk medewerking creëert. Je bent analytisch sterk en komt, zelfstandig of samen met collega’s, snel tot een eenduidig standpunt.

Meer weten?
Solliciteer direct, wij kijken ernaar uit! Een eerste kennismaking kan wat ons betreft snel plaatsvinden. Alle gesprekken vinden momenteel online plaats. Wil je eerst inhoudelijk meer weten over de functie? Bel of app met Marko Ludeking, afdelingshoofd Verkeerveiligheid en Veiligheidsmanagement, via 06-51722095. Hij staat je graag te woord.

Meer over de functiegroep Project-/Programmamanager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) is een van de zeven landelijke organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat. Wij zijn binnen de organisatie leidend in het denken over, en voorbereiden op, de grote transitievraagstukken, zoals klimaatadaptatie en circulariteit. Wij voorzien uitdagingen, kansen en mogelijkheden voor een toekomstbestendig Nederland. Dat doen we door de kennis die nodig is om een antwoord op deze vragen te geven, te (laten) ontwikkelen, beheren en te delen.

Dit doen we natuurlijk niet alleen. Wij werken daarin nauw samen met kennisinstituten, decentrale overheden en marktpartijen uit binnen- en buitenland. Vaak gaat het om schaarse, heel specifieke, kennis. Zo werken we bijvoorbeeld aan duurzame en slimme mobiliteit, een aanpak voor zwerfafval en plastic rondom en in onze wegen en wateren, en innovaties als een circulair viaduct. Ook onderhouden we dijken langs Rijkswaterstaat en keringen, en onderzoeken we hoe we in tijden van droogte water beter vast kunnen houden. WVL monitort en analyseert verkeersongevallen en onderzoekt hoe de wegen nog veiliger kunnen maken. Daarbij houden we rekening met de mensen, dieren en natuur in de omgeving.

In totaal werken er ruim 900 mensen binnen WVL, verspreid over vier directies: Bedrijfsvoering, Inkoop en Prestatiemanagement, Bereikbaarheid en Netwerkkwaliteit en Veiligheid en Water en Leefomgeving. We delen onze ervaringen en inzichten, om anderen te voorzien in hun kennisbehoefte van vandaag en morgen. Zo werken we met elkaar aan het Nederland van morgen.

Veiligheidsmanagement en Verkeersveiligheid
De afdeling Veiligheidsmanagement en Verkeersveiligheid maakt veiligheidskennis toepasbaar voor Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Wij stimuleren de volledige toepassing van veiligheid in beleid, uitvoering en inspectie. Dit doen we door het leveren van expertise en ondersteuning. Op deze manier dragen we bij aan de verbetering van de veiligheid in Nederland. De afdeling bestaat uit vier clusters: Veiligheidsmanagement, Externe Veiligheid, Nautische Veiligheid en Verkeersveiligheid. Het cluster Externe Veiligheid bestaat uit het kenniscentrum InfoMil en het team Externe Veiligheid Transport.

Jij komt te werken in het Kenniscentrum InfoMil. Wij schakelen tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wat milieubeleid ontwikkelt, en regionale uitvoeringsdiensten, gemeenten, provincies en waterkwaliteitsbeheerders die dit beleid uitvoeren. In beide richtingen verzamelen en verschaffen we kennis. Actueel, onafhankelijk, integraal en op een kwalitatief hoog niveau. Via de verschillende overheden profiteert ook het bedrijfsleven uiteindelijk van dit werk. Kenniscentrum InfoMil combineert daarbij zijn expertise van de uitvoeringspraktijk met die van wetgevingsprocessen. Het werkveld rondom externe veiligheid is complex en vereist afstemming met het beleid voor arbeidsveiligheid, brandveiligheid en ruimtelijke ordening.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Marko Ludeking, afdelingshoofd

06-51752095

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Chris van der Sloot, adviseur Werving en Selectie

06-40683652

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijkswaterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur externe veiligheid

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht of Rijswijk
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 20 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functioneel beheerder

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Rijswijk en Utrecht, zie bijzonderheden
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 12 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Verkeerspsycholoog

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Rijswijk
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 8 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon