• Den Haag
 • Bachelor - HBO
 • 36 uur
 • schaal 9
  €3.165 - €4.440 (bruto)
 • Facilitair / dienstverlening
 • Solliciteer voor 7 juni 2024 Nog 14 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • 2 werkplekken
Kenmerk: 51565, Plaatsingsdatum: 16 mei 2024

Justitiële inrichtingen, kantoren van de Raad voor de Kinderbescherming of een aanmeldcentrum van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. De facilitaire projecten die jij leidt spelen zich op uiteenlopende locaties in het land af. Dit maakt jouw speelveld als projectleider heel breed. Ga jij de uitdaging aan om lokale en landelijke projecten in goede banen te leiden en hier gevraagd en ongevraagd over te adviseren?

Het interessante van jouw baan is dat elk project anders is. Een project binnen een gevangenis heeft een totaal ander karakter dan binnen een kantooromgeving. Je opdrachtgever kan het managementteam van het Facilitair Bedrijf zijn, bijvoorbeeld omdat het een landelijk implementatieproject voor alle locaties van de Dienst Justitiële Inrichtingen betreft. Maar het kan ook de manager van een specifieke locatie zijn - bijvoorbeeld van een jeugdinrichting - omdat de vraag alleen daar speelt.

Wij hebben twee vacatures: 
De ene projectleider richt zich voornamelijk op projecten op het gebied van bedrijfskleding. Binnen DJI zijn er veel medewerkers die bedrijfskleding dragen. Op dit moment is de productmanager bedrijfskleding de portefeuille aan het structureren en DJI aan het voorbereiden op de uitrol van een nieuwe lijn bedrijfskleding. Daarbij hoort dat we vragen van dragers zo professioneel mogelijk beantwoorden en eventuele problemen oplossen. Daarvoor wordt in de tweede helft van 2024 een expertisebureau ingericht. De projectleider die we nu werven zal samen met de productmanager het expertisebureau vorm geven en in de organisatie inbedden. 

De andere projectleider is namens de gedelegeerd opdrachtgever verantwoordelijk voor de leiding van het gehele aanbestedingstraject en de bijbehorende projectgroep: toezien op de naleving van de gemaakte afspraken, bewaken en naleven van de deadlines, zorgt voor de planning, verslaglegging, is voorzitter van projectgroep-overleggen, is verantwoordelijk voor de risicobeheersing, etc. De projectleider is dus de aanjager van het project, de Productmanager treedt op als gedelegeerd opdrachtgever en is verantwoordelijk voor de inhoud van de aanbesteding.

De hoeveelheid projecten binnen jouw aandachtsgebied waar je tegelijkertijd aan werkt, hangt af van de zwaarte en complexiteit. Meestal zijn het ongeveer drie projecten. Bij het toewijzen van de projecten houden we zoveel mogelijk rekening met je woonplaats, maar het kan voorkomen dat je soms wat verder moet reizen. Ook kijken we naar welke projecten goed passen bij jouw kennis en competenties. Je bent heel vrij in het indelen van je tijd: je bent daar waar je nodig bent voor je project. Per dag bekijk je waar je werkt. De ene keer schrijf je thuis een projectplan, de andere keer bezoek je de projectlocatie om met de opdrachtgever te overleggen. Je bent van a tot z verantwoordelijk voor je project. Hoe, wat, waar en met wie je dit project uitvoert, bepaal je grotendeels zelf.

Enthousiast over de functie van projectleider facilitair bij DJI? Dan zien wij jouw interesse graag tegemoet! Wil je in je sollicitatie aangeven welke van de twee beschikbare posities jou aanspreekt?
 
 

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Shared Service Center (SSC DJI) is een landelijke dienst van DJI. Wij beheren de ondersteunende processen op het gebied van personeel en organisatie, financieel beleid en beheer, rechtmatig inkopen van goederen en diensten, facilitaire dienstverlening en uitvoering van DJI-brede projecten en programma’s. En we voeren deze processen uit en adviseren erover. Het SSC is er niet alleen voor DJI en het ministerie van Justitie en Veiligheid, maar ook voor organisaties die onder andere departementen vallen.

Facilitair Bedrijf Dienst Justitiële Inrichtingen, afdeling Regie Advies en Projecten
Gaat het om facilitaire dienstverlening, dan kent het rijk vier concerndienstverleners facilitymanagement. Naast DJI zijn dit de Belastingdienst, Rijkswaterstaat en FMHaaglanden. Onder deze dienstverleners zijn de rijksdiensten verdeeld. Het Facilitair Bedrijf Dienst Justitiële Inrichtingen (FB DJI) is dé facilitaire dienstverlener voor specialties en kantoorlocaties van het ministerie van Justitie en Veiligheid en enkele andere rijksdiensten. 

Het FB DJI bestaat uit twee afdelingen: Dienstverlening en Regie Advies en Projecten (RAP). Jij werkt bij de afdeling RAP.

Ontwikkelen en groeien
Het grootste deel van onze ruim driehonderd medewerkers werkt verspreid over het land op de verschillende inrichtingen en kantoren van DJI en Justitie. Zo’n dertig mensen werken vanuit het hoofdkantoor in Den Haag. DJI is onze grootste klant, maar als een van de vier concerndienstverleners van de Rijksoverheid leveren we ook de facilitaire dienstverlening voor andere rijksonderdelen. Dit biedt jou als professional de kans je te ontwikkelen en te groeien, en zelf te kiezen welke kant je op wilt.
 

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Zonder recht voelt niemand zich veilig, zonder veiligheid zijn je rechten onbeschermd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, met respect voor ieders levensstijl of opvattingen. Eveneens werkt JenV aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te bieden en, waar nodig, in te grijpen.

Lees hier meer over het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
DJI is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 16.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra, detentiecentra en diverse landelijke diensten. Daarnaast koopt DJI bij particuliere instellingen zorg in voor de uitvoering van strafrechtelijke maatregelen, zoals tbs. Met 38 locaties verspreid over het land is DJI één van de grootste organisaties van Nederland. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw N. Steller, manager regie, advies en projecten

06-25644600

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Heleen Sissing, senior corporate recruiter

06-15454158

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur rijkshuisvesting facilitair bedrijf SSC DJI

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 7 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Plaatsvervangend manager dienstverlening FB Shared Service Center DJI

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 13 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Productmanager

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 5 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon